Talk:Skanwiki/Tinget

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Opdater/Oppdater denne side/sida/sidan


Landsbybrønden/Bybrunnen/Vannposten/Samfunnshuset[edit]

Følgende er kopiert frå hovudsida: BjarteSorensen 15:20, 2 Apr 2005 (UTC)

Hva skal vi kalle vårt diskusjonsforum? Jeg foreslår Tinget og at vi legger det der inntil videre. Kom gjerne med andre forslag! Det er et ord som er felles for dansk, svensk, nynorsk og bokmål, og som er en gammel nordisk tradisjon. Selv om tinget kan bære med seg et preg av rettslige handlinger (jeg vet :sv har brukt Ting som navn på valg/avstemningssider), var tinget også et veldig viktig samlingspunkt for skandinaver i fortiden. Her reiste man fra land og strand kanskje en gang i året, og møtte gamle kjente fra andre landsdeler og utvekslet sladder og nyheter. BjarteSorensen 10:16, 29 Mar 2005 (UTC)

Jeg gir min støtte til forslaget om Tinget. Det er et godt navn!
--Verdlanco\(talk) 13:18, 2005 Mar 29 (UTC)
Jeg støtter også forslaget :-) Mvh Malene Thyssen 19:54, 31 Mar 2005 (UTC)
Stöttar för Tinget. (Ting infördes pa svenska wikipedian redan i november 2002! [1]) Dan Koehl 11:31, 2 Apr 2005 (UTC)
För en som börjar titta på Wikipedia är det mycket förvirrande med de olika namnen. Och då avser jag inte bara detta med "village pump" mfl utan även dubbleringen med "discussion" "talk" namnrymder etc. En uppstramning och definitions- och termsida hade var it bra.
På TING fattar man beslut. Eventuellt föregått av diskussion, rådslag el dyl, men med syfte att komma till beslut. Denna sida borde ha ett annat namn. Village pump/bybrunnen tycker jag är långsökt och fånigt. Tog lång tid innan jag förstog att det var "på riktigt". Tycker att något modernare skulle vara bra. Med innebörden Meeting Point. Ljugarbänken leder lite fel men är charmigt. /Thomas