Talk:Vietnamese Translation User Group/Translation discussion

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Main: Vietnamese Translation User Group.

Archive: Storage 1

Thuật ngữ[edit]

Một số thuật ngữ phổ biến:

Một số thuật ngữ có thể được thảo luận nhiều lần để sử dụng cho phù hợp.
Tiếng Anh Tiếng Việt Tình trạng
Wikimedia Foundation Quỹ Wikimedia YesY
Foundation Tổ chức YesY
Universal Code of Conduct Bộ Quy tắc Ứng xử Chung Symbol wait.svg Doing...
Enforcement Guidelines Nguyên tắc Thực thi YesY
Board of Trustees Hội đồng Quản trị? Ban Quản trị? Symbol wait.svg Doing...
Trust & Safety team nhóm tín Thác và An toàn Symbol wait.svg Doing...
Satellite Event Sự kiện Vệ tinh Symbol wait.svg Doing...
partial scholarship học bổng một phần? học bổng bán phần? Symbol wait.svg Doing...
VRT permission agent ? Symbol wait.svg Doing...
CentralNotice Admin Quản lý viên thông báo trung? Bảo quản viên thông báo trung ương? Symbol wait.svg Doing...
Wikimedia Affiliates Chi hội? chi nhánh? Symbol wait.svg Doing...
reinvent the wheel không có cách dịch tốt nhất, tùy theo ngữ cảnh Symbol wait.svg Doing...
tracks, program tracks, session tracks ? Symbol wait.svg Doing...
home wiki wiki nhà Symbol wait.svg Doing...

Thảo luận[edit]

Board of Trustees[edit]

Ở Meta, từ này tôi thấy dịch nhiều là Ban Quản trị. Từ "hội đồng" tiếng Anh có tên là council, từ "ủy ban" thì là committee.  A l p h a m a  Talk 01:34, 7 January 2023 (UTC)Reply[reply]

Tôi nghĩ là "Hội đồng Quản trị". Tryvix1509 (talk) 03:44, 8 January 2023 (UTC)Reply[reply]
Theo [1] là ban, ủy ban, bộ.  A l p h a m a  Talk 05:37, 8 January 2023 (UTC)Reply[reply]
ok, "Uỷ ban" cũng là một sự lựa chọn hợp lý. Còn nhiều cái nữa có chứa cụm từ "board" chắc tôi sẽ xem lại. Tryvix1509 (talk) 05:50, 8 January 2023 (UTC)Reply[reply]
Sau khi tham khảo mạng, tôi thấy có vẻ "hội đồng quản trị" là 1 cái tên rất được ưa chuộng, xem [2], [3]. Từ "Trustees" còn được 1 số nguồn dịch là "tín thác", "ủy thác".  A l p h a m a  Talk 14:54, 8 January 2023 (UTC)Reply[reply]

Hội đồng Quản trị[edit]

Ban Quản trị[edit]

 • YesY Tôi nghĩ "Board" dịch thành "Ban" là sát nghĩa nhất. MagicalNight97 (talk) 14:46, 12 January 2023 (UTC)Reply[reply]
  Vẫn như từ điển HNĐ thì board dịch thành "ban, ủy ban, bộ" [4]. Tôi nghĩ dùng từ "ban" vẫn có cái lý của nó. Từ "hội đồng" có vẻ thích hợp với [5] hơn.  A l p h a m a  Talk 09:39, 13 January 2023 (UTC)Reply[reply]

Ủy ban Quản trị[edit]

Khác[edit]

Trust & Safety team[edit]

Từ này hiện đang dịch là "nhóm Tín thác và An Toàn", có vẻ từ "tín thác" không được sử dụng nhiều trong tiếng Việt?  A l p h a m a  Talk 03:22, 8 January 2023 (UTC)Reply[reply]

Tôi đang dịch các trang là "Nhóm Tin cậy & An toàn". Xem Meta:WMF Support and Safety/vi Tryvix1509 (talk) 03:45, 8 January 2023 (UTC)Reply[reply]
Từ "tín thác" chắc từ Thiên chúa mà ra, tôi cũng không ưng dịch như vậy, nghe lạ lùng. Một phiếu cho Tin cậy.  A l p h a m a  Talk 05:38, 8 January 2023 (UTC)Reply[reply]
Theo nguồn Công giáo này thì "tín thác" là tin tưởng và giao phó cho người khác. Còn trong tài chính thì trust = tài sản tín thác = tài sản do người khác thay mặt một cá nhân hoặc nhóm người nắm giữ và quản lý, còn khách hàng sẽ được gọi là người ủy thác. Có vẻ chệch nghĩa rồi vì công việc của T&S trên meta là bảo đảm an toàn (safety) cho người dùng nền tảng trực tuyến, giảm thiểu các rủi ro, để họ an tâm, không mất niềm tin (trust) và tiếp tục sử dụng nền tảng chứ đâu có giao phó, ủy thác gì ở đây. Đọc thêm về chức năng của T&S team ở một số nguồn khác thấy cũng tương tự: [6], [7]. Một vote xóa cho mấy tên "tín thác", "ủy thác". Còn nếu đặt tên thì tôi thấy bản chất nhiệm vụ của T&S là bảo đảm an toàn, nên nếu gọi đó là "đội Bảo đảm An toàn" cũng không sai, và nghe đỡ kỳ hơn "Tin cậy và An toàn". Băng Tỏa (talk) 18:07, 8 January 2023 (UTC)Reply[reply]
Tôi không muốn dịch ra 1 cụm từ hơi xa với từ gốc mặc dù nghĩa có thể đúng. Liệu có cái tên nào khác ngoài "Tin cậy & An Toàn". Nếu không tôi thấy dịch vậy cũng không thành vấn đề, 1 số nguồn dùng [8], [9],...  A l p h a m a  Talk 18:49, 11 January 2023 (UTC)Reply[reply]
Ngoài ra còn có nghĩa "tín nhiệm"?  A l p h a m a  Talk 16:06, 8 January 2023 (UTC)Reply[reply]

Nhóm Tín thác và An Toàn[edit]

Nhóm Tin cậy và An Toàn[edit]

Nhóm Tín nhiệm và An Toàn[edit]

Nhóm Ủy thác và An Toàn[edit]

Satellite Event = Sự kiện Vệ tinh[edit]

Từ này dịch ra hơi thô 1 chút theo kiểu từng từ dịch ra, liệu có thể dịch thành 1 từ nào khác?  A l p h a m a  Talk 17:44, 10 January 2023 (UTC)Reply[reply]

@Alphama: Bản chất nó là cái gì mới được cơ? Dịch thuật ở đẳng cấp cao, người ta nhìn vào bản chất rồi tìm cách diễn đạt tương đương trong tiếng Việt chứ không chỉ nhìn mặt chữ. Băng Tỏa (talk) 16:45, 13 January 2023 (UTC)Reply[reply]
Đúng vậy, nhưng cũng đặt vấn đề cho mọi người thấy, và chúng ta đang tìm 1 từ hợp lý nhất để diễn đạt cụm từ này vì nó không bản dịch được đề cập rõ ràng trong tiếng Việt.  A l p h a m a  Talk 00:09, 14 January 2023 (UTC)Reply[reply]
Ý tôi là Alphama nên quăng vài cái link vào đây để tất cả mọi người cùng đọc để hiểu satellite event là gì. Băng Tỏa (talk) 19:58, 17 January 2023 (UTC)Reply[reply]
Có lẽ gần như Meta là nơi đi đầu về việc dịch cụm từ này, vì những nguồn tôi thấy đều rất yếu. Một video khá giống mô tả nhưng nhà báo này không có mô tả cụm từ trong tiếng Anh. Tôi đang tìm hiểu giữa "sự kiện bên lề" (side event) với sự kiện này có gì khác giống.  A l p h a m a  Talk 18:26, 19 January 2023 (UTC)Reply[reply]

partial scholarship là "học bổng bán phần" hay "học bổng một phần"[edit]

"Học bổng bán phần" có thể hiểu là học bổng 50%, còn "học bổng một phần" thì có thể hiểu là học bổng có hỗ trợ 1 phần nào đó. Vì vậy, dịch ra "học bổng một phần" có phần sát nghĩa hơn.  A l p h a m a  Talk 03:03, 21 January 2023 (UTC)Reply[reply]

Học bổng một phần[edit]

Học bổng bán phần[edit]

Universal Code of Conduct = Bộ Quy tắc Ứng xử Chung[edit]

Từ "Code of Conduct" được nhiều nguồn [10] dịch thành "BQuy tắc ứng xử" (lưu ý cách viết hoa), còn "Universal" có nghĩa là [11] "toàn bộ, toàn thể, tất cả, chung, phổ thông, phổ biến; vạn năng", theo đó 1 số ví dụ thường dịch thành "chung". Vấn đề đang cần bàn là cách dịch cũng như cách viết hoa cụm từ này, mời các bạn quan tâm tham gia thảo luận.  A l p h a m a  Talk 14:04, 15 January 2023 (UTC)Reply[reply]

Cái này chưa thấy ai có ý kiến hết vậy?  A l p h a m a  Talk 04:40, 28 February 2023 (UTC)Reply[reply]

Enforcement Guidelines -> Nguyên tắc Thực thi[edit]

Từ "guideline" với đa số nhiều người là "hướng dẫn", tuy nhiên tham khảo [12] thì thấy đó là "nguyên tắc chỉ đạo, đường lối chỉ đạo" vì vậy mới được dịch là "Nguyên tắc Thực thi".  A l p h a m a  Talk 03:24, 8 January 2023 (UTC)Reply[reply]

 • Support Support "nguyên tắc" hợp lý hơn Tryvix1509 (talk) 03:46, 8 January 2023 (UTC)Reply[reply]
 • Support Support Tôi cũng ủng hộ phương án này, ngày trước hình như Tuanminh01 và 1 số member ở Meta cũng dịch vậy.  A l p h a m a  Talk 14:58, 8 January 2023 (UTC)Reply[reply]

Xét ngữ nghĩa tiếng Việt, nếu đã gọi là "nguyên tắc" tức là sẽ có chế tài cho những ai vi phạm, còn "hướng dẫn" thì không và mang tính tự giác nhiều hơn. Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines có mục liệt kê các chế tài nên tôi thấy gọi đó là bộ "nguyên tắc" thì hợp lý hơn. Băng Tỏa (talk) 18:37, 8 January 2023 (UTC)Reply[reply]

YesY Nếu không có ý kiến khác thì chốt nhanh từ "Nguyên tắc Thực thi" nhé các bạn.  A l p h a m a  Talk 08:21, 9 January 2023 (UTC)Reply[reply]

Wikimedia Foundation[edit]

Cụm từ này nên để nguyên hay dịch ra, hiện có vài nghĩa:

 • Tổ chức Wikimedia
 • Quỹ Wikimedia

Bản thân từ "foundation" có nghĩa là nền tảng, cơ sở hoặc tổ chức theo [13] chứ không hề có nghĩa "quỹ"? Các bạn cho ý kiến.  A l p h a m a  Talk 00:47, 7 January 2023 (UTC)Reply[reply]

@Alphama: Từ foundationvài ý nghĩa. "Nền tảng" có thể giải thích là "gì đó được sáng lập (to found) để xây trên", còn trường hợp này có thể giải thích là "một quỹ (fund) được sáng lập để hỗ trợ một tổ chức". (Fund dẫn xuất từ Latinh fundus, cũng có nghĩa "nền tảng".) Do vậy mới đầu chúng ta dịch WMF là "Quỹ Hỗ trợ Wikimedia", về sau rút gọn thành "Quỹ Wikimedia". Một số người lại để yên là "Wikimedia Foundation", nhưng từ này có lẽ không có nhiều người biết đến. Minh Nguyễn 💬 01:10, 7 January 2023 (UTC)Reply[reply]
Trước tôi cũng thấy mấy người VN đi học ở Hoa Kỳ bằng Quỹ Ford (Ford Foundation), vì vậy từ này sẽ thống nhất dịch là Quỹ Wikimedia.  A l p h a m a  Talk 01:33, 7 January 2023 (UTC)Reply[reply]
Theo tình hình tôi thấy thì: Nếu từ "Foundation" (chỉ WMF) mà đứng một mình thì dịch là "Tổ chức", còn "Wikimedia Foundation" có nơi giữ nguyên, có nơi là "Quỹ Wikimedia". CC @Quenhitran: Tryvix1509 (talk) 03:50, 8 January 2023 (UTC)Reply[reply]
Vì cái tên "Quỹ" nghe nhầm tưởng là 1 tổ chức cấp quỹ để làm cái gì đó. Thực chất Wikimedia có quỹ nhưng không hẳn chỉ hoạt động xoay quanh hoạt động cấp tiền.  A l p h a m a  Talk 05:39, 8 January 2023 (UTC)Reply[reply]
Nếu từ foundation đứng một mình để chỉ WMF thì gọi "tổ chức" là đúng rồi đó, vì bản chất WMF là tổ chức có quỹ chứ không phải quỹ. Cái Wikimedia Endowment này mới là quỹ theo đúng nghĩa đen nè. Băng Tỏa (talk) 18:22, 8 January 2023 (UTC)Reply[reply]

Tôi cũng không rõ dịch từ này như thế nào cho phù hợp. Có lẽ phải tìm thêm vài người nữa tham gia thảo luận.  A l p h a m a  Talk 08:23, 9 January 2023 (UTC)Reply[reply]

Nghĩa thứ 7 do Mxn (talk · contribs) chỉ ra ở [14] đó là: "That which is founded, or established by endowment; an endowed institution or charity." có kèm theo ví dụ Wikimedia Foundation. Vì vậy, tôi nghĩ dịch thành "Quỹ Wikimedia" có vẻ hợp lý nhất. @Tryvix1509 and Băng Tỏa: thấy thế nào?  A l p h a m a  Talk 18:45, 11 January 2023 (UTC)Reply[reply]

Ok, tôi chọn tên này. Tryvix1509 (talk) 02:24, 12 January 2023 (UTC)Reply[reply]
@Băng Tỏa BT thấy thế nào?  A l p h a m a  Talk 04:16, 13 January 2023 (UTC)Reply[reply]
Tôi thấy không thành vấn đề. Nhưng để làm rõ một chút, theo nghĩa số 7 đó thì foundation = "tổ chức được một quỹ nào đó đài thọ", cho nên nếu xét cách dùng từ trong tiếng Việt thì nếu như chữ "foundation" đứng một mình, hãy gọi WMF là "tổ chức" chứ không phải "quỹ". WMF là tổ chức có quỹ nhưng nó còn làm nhiều việc khác, không phải chỉ mỗi cấp tiền. Tôi rào trước vì biết thừa kiểu gì cũng sẽ có người thấy Wikimedia Foundation = Quỹ Wikimedia, xong nhắm mắt mặc định rằng foundation luôn luôn = "quỹ". Băng Tỏa (talk) 16:42, 13 January 2023 (UTC)Reply[reply]

YesY Chốt phương án "Quỹ Wikimedia", và "Tổ chức" nếu Foundation đứng 1 mình.  A l p h a m a  Talk 00:03, 14 January 2023 (UTC)Reply[reply]

Tổ chức Wikimedia[edit]

Quỹ Wikimedia[edit]

 • OK OK Theo nghĩa thứ 7 định nghĩa từ "foundation" thì từ này có nghĩa "That which is founded, or established by endowment; an endowed institution or charity".  A l p h a m a  Talk 18:46, 11 January 2023 (UTC)Reply[reply]

Giữ nguyên cụm từ: Wikimedia Foundation[edit]

VRT[edit]

"agent" ở đây là "người" hay một "cơ quan, chi nhánh"?  A l p h a m a  Talk 08:44, 24 January 2023 (UTC)Reply[reply]

@Alphama "Agent" là người. Tryvix1509 (talk) 11:07, 24 January 2023 (UTC)Reply[reply]
@Tryvix1509 Vậy bạn dịch là gì? "người cấp quyền VRT"?  A l p h a m a  Talk 13:29, 24 January 2023 (UTC)Reply[reply]
Xin lỗi vì chậm phản hồi. Theo như tôi biết, VRTPA là nhóm toàn cục (kỹ thuật trên wiki), cấp cho các thành viên có quyền truy cập vào hàng đợi permission-xx hoặc permission-commons, hàng đợi chuyên xử lý về vấn đề sử dụng, quyền & cấp phép sử dụng tập tin trên các dự án Wikimedia. Người cấp quyền VRT tôi cảm thấy khá lấn cấn, nhưng chưa nghĩ ra từ khác hay hơn. @Alphama and Băng Tỏa: hai người có ý kiến gì không? Tryvix t 14:15, 25 February 2023 (UTC)Reply[reply]
Tôi nghĩ bất đắc dĩ phải dùng phương án của bạn vì chắc chẳng có tên nào khá hơn cả.  A l p h a m a  Talk 17:14, 25 February 2023 (UTC)Reply[reply]
Hình như cái này cũng không khác gì VRT (không có chữ "permission agent" kèm theo). Ở bên viwiki đang có thảo luận về Việt hóa VRT, đợi bên đó chốt sổ rồi mình lấy dùng là khỏe nhất. Hai bạn cũng có thể tham gia thảo luận đó nếu muốn. Băng Tỏa (talk) 18:33, 25 February 2023 (UTC)Reply[reply]
@Băng Tỏa: khác là rõ. VRTPA là nhóm toàn cục chỉ cấp cho thành viên VRT tham gia xử lý về giấy phép và quyền sử dụng tập tin. Tryvix t 02:41, 26 February 2023 (UTC)Reply[reply]

┌───────────────────┘
Cảm ơn bạn. Vậy có thể gọi là "VRT toàn cục"? Còn VRTS administrators (người có quyền rút cờ và cấp cờ cho các thành viên VRT) thì gọi là quản trị viên? Băng Tỏa (talk) 16:47, 26 February 2023 (UTC)Reply[reply]

VRT Admin là những người chịu trách nhiệm quản lý nhóm VRT, vì thế nên tôi nghĩ là Bảo quản viên VRT không còn phù hợp. Tryvix t 16:51, 26 February 2023 (UTC)Reply[reply]
Thì tôi đâu có đề xuất tên "bảo quản viên VRT". Băng Tỏa (talk) 21:11, 27 February 2023 (UTC)Reply[reply]

Vậy chúng ta tạm thời lấy cái tên "Người cấp quyền VRT", sau này có thảo luận thay đổi thì sửa sau. Các bạn thấy thế nào?  A l p h a m a  Talk 02:32, 1 March 2023 (UTC)Reply[reply]

Tôi thấy không nên "chốt đại rồi sửa sau", it's a can of worms. Nếu được thì nên thảo luận cho rốt ráo luôn. Băng Tỏa (talk) 00:05, 9 March 2023 (UTC)Reply[reply]
Cũng phải tạm thời dịch nó là 1 cái gì đã để dịch ở Meta, còn sửa và chuẩn hóa sau.  A l p h a m a  Talk 17:56, 9 March 2023 (UTC)Reply[reply]
@Alphama and Băng Tỏa: Sau khi tìm hiểu qua nhiều nguồn (tratusoha, viwikt (hnd) và en:Software agent/vi:Tác tử phần mềm) thì có thể hiểu agent như sau:
 • Trong lĩnh vực CNTT, agent là tác tử/tác nhân.
 • Trong ngữ cảnh con người, agent là người đại lý/đại lý.
Trong ngữ cảnh của VRT hiện tại, cụm từ VRT Agent (nói chung) là để chỉ tất cả mọi người tình nguyện cho VRT tham gia xử lý thư chuyển về Wikimedia). Việc dịch VRT Agent là tác nhân VRT hoặc người đại lý VRT, cá nhân tôi thấy không có cái nào vừa tai. Ý kiến của mọi người như thế nào? Tryvix t 14:55, 15 March 2023 (UTC)Reply[reply]
permissions trong ngữ cảnh sử dụng tập tin hiện đang được (Vinhtantran? Mxn?) dịch là phép (cấp phép, cho phép), vì thế, nếu buộc phải dịch như Alphama thì sẽ dịch là <nghĩa của agent>/Người cấp phép VRT. Tryvix t 15:05, 15 March 2023 (UTC)Reply[reply]

Thôi thì, xin mới các thành viên @Băng Tỏa, Alphama, Trần Nguyễn Minh Huy, and Bluetpp: cho các gợi ý về các thuật ngữ liên quan tới VRT vào đây. Sau đó, tôi sẽ tổng hợp lại để đưa ra khu thảo luận chung tại Wikipedia tiếng Việt, để mọi người có thể cho ý kiến, vì nó sẽ áp dụng lên rất nhiều bản mẫu (thẻ quyền tập tin, userbox), trang thông tin tại các dự án tiếng Việt và bản dịch của các trang thông tin tại Wikimedia Commons, Meta-Wiki. – Tryvix t 12:33, 14 March 2023 (UTC)Reply[reply]

Cái cờ "Global renamers" tôi đang nắm cũng dịch là "người đổi tên toàn cầu", có ý kiến còn muốn đổi thành "cải danh viên" như diễn viên sân khấu vậy. =)) Vì vậy, tôi nghĩ cái tên "người cấp phép VRT" cũng không quá tệ.  A l p h a m a  Talk 17:22, 15 March 2023 (UTC)Reply[reply]
@Alphama: *toàn cục Tryvix t 11:16, 16 March 2023 (UTC)Reply[reply]
Tôi hơi nhầm tý.  A l p h a m a  Talk 16:45, 16 March 2023 (UTC)Reply[reply]

Volunteer Response Team[edit]

(Tên của nhóm này.)

VRTS[edit]

(Là viết tắt của VRT Software.)
 • Phần mềm VRT; Giữ nguyên là VRTS; – Tryvix t 12:33, 14 March 2023 (UTC)Reply[reply]

VRT Admin[edit]

(Những người quản lý nhóm VRT, bao gồm cấp phép và thu hồi quyền truy cập vào các hàng đợi VRT.)

VRT permissions agents[edit]

(Một nhóm người dùng toàn cục (kỹ thuật). Thành viên thuộc nhóm này là những người có quyền truy cập vào hàng đợi permissions-xx/commons để xử lý các vấn đề về bản quyền và cấp phép sử dụng tập tin.)

CentralNotice Admin[edit]

@Mxn: Hiện tại bạn đang dịch ở giao diện MediaWiki là Quản lý viên thông báo trung, nhưng Minh Huy lại dịch là Bảo quản viên thông báo trung ương, và tôi khá ưng cái tên thứ hai hơn. Không rõ ý kiến của bạn như nào? - Tryvix1509 (talk) 02:51, 20 January 2023 (UTC)Reply[reply]

Admin trong wiki tương đương chức sysop, có lẽ vì vậy mà dịch thành bảo quản viên thông báo trung ương? Mời @Trần Nguyễn Minh Huy có ý kiến?  A l p h a m a  Talk 03:06, 21 January 2023 (UTC)Reply[reply]

Quản lý viên thông báo chung[edit]

Bảo quản viên thông báo trung ương[edit]

 • OK OK Ủng hộ tên này.  A l p h a m a  Talk 15:27, 7 February 2023 (UTC)Reply[reply]
 • OK OK Đồng bộ sysop = bảo quản viên và Central = Trung ương (giống như tính năng của phần mở rộng CentralAuth. – Tryvix t 14:16, 25 February 2023 (UTC)Reply[reply]
  Theo "Central Notice Administrator" thì có nên viết hoa the "Bảo quản viên Thông báo Trung ương"?  A l p h a m a  Talk 05:40, 12 March 2023 (UTC)Reply[reply]

Speaker[edit]

Theo từ điển HNĐ thì từ này [15] là người nói hay diễn giả. Tuy nhiên nếu đặt trong câu ví dụ như "Which strategies should be adopted to encourage active contribution from speakers?" thì có vẻ người nói là người sử dụng ngôn ngữ đó, liệu cách dịch "người nói" có hơi gượng gạo?  A l p h a m a  Talk 08:05, 4 February 2023 (UTC)Reply[reply]

Tôi Support Support từ diễn giả. Tryvix t 14:17, 25 February 2023 (UTC)Reply[reply]
Diễn giả là người đứng trên bục diễn thuyết, đâu có khớp với ngữ nghĩa trong ví dụ của Alphama. Băng Tỏa (talk) 18:35, 25 February 2023 (UTC)Reply[reply]
Chúng ta thường dịch "native speaker" là "người bản địa", theo đó từ "speaker" theo ngữ cảnh này ngoài từ "người nói" ra không có cách dịch khác thì thôi vậy.  A l p h a m a  Talk 08:42, 28 February 2023 (UTC)Reply[reply]
Ví dụ của Alphama dịch như sau là khá tự nhiên về mặt câu từ:

Những chiến lược nào nên được áp dụng để khuyến khích sự đóng góp tích cực từ các diễn giả?

P/s: Toàn bộ câu trên là từ Google Dịch. Tryvix t 14:59, 15 March 2023 (UTC)Reply[reply]
Đúng nó phải "Những chiến lược nào nên được áp dụng để khuyến khích sự đóng góp tích cực từ các người nói?" chứ, speaker giống như người sử dụng ngôn ngữ đó trong đời sống vậy chứ không phải người đúng trên bục để diễn thuyết như diễn giả.  A l p h a m a  Talk 15:33, 15 March 2023 (UTC)Reply[reply]

Functionary vs. Official[edit]

Có nhiều từ để dùng như "công chức, "viên chức", "quan lại",... vì vậy chúng ta cần tìm từ để phù hợp với môi trường ở Wikimedia với 2 từ này.  A l p h a m a  Talk 15:27, 7 February 2023 (UTC)Reply[reply]

Thêm từ Official và các khái niệm kèm theo.  A l p h a m a  Talk 17:25, 15 March 2023 (UTC)Reply[reply]

Wikimedia Affiliates[edit]

Theo Google dịch thì từ "affiliate" có nghĩa là "a person or organization officially attached to a larger body", vậy từ này có thể dịch là "chi hội" hay "chi nhánh Wikimedia"?  A l p h a m a  Talk 03:10, 11 February 2023 (UTC)Reply[reply]

Tôi chọn Chi nhánh Wikimedia do trước nay tôi vẫn dùng từ này. Tryvix t 14:17, 25 February 2023 (UTC)Reply[reply]
Khi lùng sục cách dịch, tôi thấy cách dịch "chi nhánh" sử dụng phổ biến hơn, ví dụ 1 số nguồn chỉ rõ [16], [17], nhưng nghe hơi tính thương mại kiểu như có công ty rồi phân ra các chi nhánh.  A l p h a m a  Talk 17:21, 25 February 2023 (UTC)Reply[reply]
Sau một hồi suy nghĩ, tôi xin được đổi lại thành Chi hội Wikimedia. – Tryvix t 15:00, 15 March 2023 (UTC)Reply[reply]
Cái này giống như phân chia tổ chức sinh viên, đoàn gồm Liên Chi hội, Chi hội, Đội, Nhóm,... Hmmm nếu xét không tính thương mại thì có vẻ tên "Chi hội" phù hợp, tôi tạm nghiêng 1 chút về từ này.  A l p h a m a  Talk 15:36, 15 March 2023 (UTC)Reply[reply]

reinvent the wheel[edit]

Một thành ngữ tiếng Anh có nghĩa "to waste time trying to do something that has already been done successfully by someone else" nhưng cần một cụm từ tiếng Việt thuật tai hơn.  A l p h a m a  Talk 01:12, 25 February 2023 (UTC)Reply[reply]

Cần dựa vào ngữ cảnh, hiểu ý rồi viết lại chứ không nên tìm một cái one size fits all. Cho tôi câu ví dụ đi. Băng Tỏa (talk) 18:39, 25 February 2023 (UTC)Reply[reply]
@Băng Tỏa: Trong câu này bạn nhé.  A l p h a m a  Talk 02:10, 26 February 2023 (UTC)Reply[reply]
Dịch xong rồi nhé, ở Wikimania Committee/vi, khuyến mãi thêm đoạn sau để phần mở đầu được trọn vẹn và mạch lạc. Tôi lấy giá rẻ thôi, 10 Euro. Chỗ quen biết nên giảm 20% còn 8 euro, không nhận tiền mặt. Nói chứ đùa đấy. Còn thân bài thì mọi người tự xử nhé. Cơ mà nếu cụm này chỉ xuất hiện ở mỗi bài Wikimania Committee thì đưa vào không gian này làm gì? Tôi tưởng đây là chỗ thống nhất thuật ngữ, chứ không phải dịch vụ nhờ dịch giùm vì bí bài. Băng Tỏa (talk) 19:05, 26 February 2023 (UTC)Reply[reply]
Tôi đưa vấn đề ra chỉ tham khảo với nhau cách dịch chứ không có nhờ bạn dịch giùm, dù sao cũng cảm ơn bạn. Tôi cũng có thể có cách dịch riêng nhưng có lẽ muốn sự hoàn mỹ cho nên mới mang vấn đề ra đây.  A l p h a m a  Talk 03:40, 27 February 2023 (UTC)Reply[reply]
À, vậy thì trường hợp này không có "cách dịch" mà bạn trông chờ (mà theo như tôi hiểu là một đáp án tối ưu dùng được trong mọi hoàn cảnh). Chẳng hạn, cũng là cụm reinvent the wheel này, nếu ở trong ngữ cảnh khác thì có khi bản tiếng Việt phải viết kiểu khác. Băng Tỏa (talk) 21:25, 27 February 2023 (UTC)Reply[reply]

Vậy thì có lẽ cụm từ này nên tùy theo ngữ cảnh để dịch, tôi cũng đồng ý với điều này.  A l p h a m a  Talk 05:39, 12 March 2023 (UTC)Reply[reply]

effectively and efficiently[edit]

Hai từ này thường đều dịch là "hiệu quả và hiệu quả", nên tìm cách dịch khác để tránh trùng lặp, ví dụ "có ích và hiệu quả".  A l p h a m a  Talk 01:19, 25 February 2023 (UTC)Reply[reply]

Tracks, program tracks, session tracks,...[edit]

Tôi đang không biết dịch từ "track" là từ gì trong tiếng Việt. Nội dung nằm ở [18].  A l p h a m a  Talk 15:23, 6 March 2023 (UTC)Reply[reply]

Có vẻ như từ "track" trong ngữ cảnh này mang nghĩa kiểu như thể loại, chủ đề vậy. Đức Anh (talk) 02:47, 9 March 2023 (UTC)Reply[reply]
Đúng vậy, tôi tạm dịch là kênh/chủ đề chương trình.  A l p h a m a  Talk 17:55, 9 March 2023 (UTC)Reply[reply]

Giả sử dịch là "chủ đề chương trình" thì cụm từ "program topics" dịch thế nào?  A l p h a m a  Talk 05:19, 12 March 2023 (UTC)Reply[reply]

home wiki[edit]

Hôm nay dịch tôi gặp cụm từ này trong câu sau:

 • "home wiki voters": voters whose home wiki value is set to this project

Tôi khá lúng túng trong việc này. Câu đó có ý nghĩa là những cử tri đến từ wiki nhà của họ, nơi tạo tài khoản wiki đầu tiên. Không rõ các bạn xem xét dịch thế nào?  A l p h a m a  Talk 05:16, 12 March 2023 (UTC)Reply[reply]

Thực tế khi tôi giao tiếp với các thành viên của nhóm SWMT về việc chống phá hoại, tôi hay dùng từ này, vì thế cứ dịch là "wiki nhà" là hợp lý. "Wiki nhà" của các thành viên tôi gặp thường khác nhau, có người wiki nhà của họ là nơi tạo tài khoản lần đầu, có người là nơi họ đóng góp nhiều nhất và giữ nhiều công cụ (tuần tra viên, bảo quản viên, v.v), có người thì là cả hai. Tryvix t 12:40, 14 March 2023 (UTC)Reply[reply]
Mặc dù cũng chưa hiểu mục đích đầy đủ của câu này, nhưng tôi nghĩ cứ thử dịch là "wiki chính" hoặc có thể dùng đề xuất "wiki nhà" của bạn Tryvix. Nhìn chung khá khó để tìm ra từ tiếng Việt thuận miệng cho những hoàn cảnh này. Đức Anh (talk) 14:10, 14 March 2023 (UTC)Reply[reply]

Nếu không lựa chọn nào khác thì "wiki nhà" hoặc "wiki chính" vậy.  A l p h a m a  Talk 12:48, 15 March 2023 (UTC)Reply[reply]

wiki nhà[edit]

wiki chính[edit]

Thảo luận khác[edit]

 • Alphama nên lưu mấy đồng thuận kia ở đâu đó để những người muốn tham gia thảo luận (và hậu thế) còn đọc được. Cũng là để cho mọi người kịp phản đối hay ý kiến, chứ nhanh tay chốt xong 3 tháng sau có người phản đối là rất phiền, vậy thì chẳng thà cứ ngâm ở đây lâu một chút. Băng Tỏa (talk) 19:57, 17 January 2023 (UTC)Reply[reply]
  Mục lữu trữ các thảo luận nằm ở đầu trang + tôi đã chuyển thảo luận cũ lại trang này để có thể có nhiều ý kiến mới.  A l p h a m a  Talk 18:11, 19 January 2023 (UTC)Reply[reply]
  @Alphama: Khi chốt thảo luận, bạn nên đính một link sửa đổi như một liên kết vĩnh viễn (Special:Permalink/ID_SỬA_ĐỔI) Tryvix t 14:28, 1 March 2023 (UTC)Reply[reply]
  Ừ có lẽ nên dùng .../trang con dễ hơn.  A l p h a m a  Talk 10:51, 3 March 2023 (UTC)Reply[reply]