Talk:Wikimedia Danmark/vedtægter dansk

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to: navigation, search

Vedtægterne bør have en bestemmelse om foreningens hjemsted. Det vil have betydning for blandt andet retssager, idet det vil få betydning for foreningens værneting. Jeg foreslår derfor at der indføres en bestemmelse, hvorefter foreningen har hjemsted på formandens bopæl (idet det vil være formanden, der repræsenterer foreningen i retssager).--Regicollis 16:44, 13 February 2009 (UTC)

Glimrende idé. --Palnatoke (this is not my primary wiki, so please contact me on dawiki) 20:55, 23 February 2009 (UTC)
Det er korrekt, at der bør være en bestemmelse om foreningens hjemsted. Jeg tvivler dog på, om det er en god idé at tage den respektive formandens bopæl som hjemsted. Det kræver ekstra beviser for foreningens hjemsted, når det drejer sig om registrering og andre officielle ting. Så er det meget sværere at får evtl. tilskud fra kommuner. Og ikke mindst kan det være ekstra besværligt, når formanden melder sig ud o.lign., fordi så er det næstformandens hjemsted, som er foreningens hjemsted - som så evtl. skifter til en anden by. Jeg forslår at tage København som hjemsted (som jo er hovedstaden), men vil gerne høre, om der evtl. kommer nogle modargumenter; så derfor har jeg ikke endnu ændret teksten. Erik Rossini 05:20, 1 March 2009 (UTC)

Stemmeret ved første generalforsamling[edit]

Ifølge vedtægterne her har ingen stemmeret ved den stiftende generalforsamling, da ingen har betalt kontingent. Eller læser jeg noget forkert? Nillerdk 15:11, 24 February 2009 (UTC)

Ja, det gør du, for vedtægterne gælder ikke før foreningen er stiftet. --Palnatoke (this is not my primary wiki, so please contact me on dawiki) 20:29, 24 February 2009 (UTC)
Nå ja, det er klart! Tak skal du ha'! Nillerdk 22:10, 26 February 2009 (UTC)

Mine ændringer af 26. februar[edit]

Jeg har d.d. inddelt § i stk. for at give et bedre overblik. Desuden har jeg indsat et ekstra punkt i generalforsamlingen. Heri vælger generalforsamlingen antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Ellers kan punktet "valg af bestyrelsesmedlemmer" hurtigt udvikle sig til en diskussion om antallet af medlemmer (dog minimum 5). --Broadbeer 14:02, 26 February 2009 (UTC)

Ændring i § 2 stk. 1[edit]

Jeg har slettet "juridisk" i § 2 stk 1 1.sætning. Det er selvfølgelig først og fremmest fysiske personer, som skal være medlemmer og ikke kun juridiske (dvs. firmaer, foreninger o. lig.) Sé i øvrigt også allerede den engelske tekst! Erik Rossini 04:56, 1 March 2009 (UTC)

På et tidspunkt kan det udmærket blive relevant at diskutere firmamedlemskab og/eller sponsorater, men lad os tage diskussionen i forbindelse med generalforsamlingen. --Palnatoke (this is not my primary wiki, so please contact me on dawiki) 17:00, 1 March 2009 (UTC)

Ændring i § 1 (formål/anden sætning)[edit]

Jeg har erstattet "om" med "gennem". Vi gør viden ikke "frit tilgængeligt for alle mennesker" ved at sprede oplysninger om Wikimedias projekter, men vi gør det gennem vores projekter! Erik Rossini 05:34, 1 March 2009 (UTC)

Det er også meningen at vi skal udbrede oplysning "om" projekterne aka promovere. --Broadbeer 01:04, 6 March 2009 (UTC)

Ændringer i § 9[edit]

Indsat en bestemmelse om begrænsning af medlemmers hæftelse (vigtigt!, ellers hæfter alle medlemmer individuelt for hele foreningens evtl. gæld). Præciseret tegningsret. Tilføjet en bestemmelse om sikker opbevaring af foreningens formue (nødvendigt, hvis man vil have offentlig tilskud eller støtte). Tilføjet de samme ændringer i den engelske tekst, som for resten afvigede fra den danske. Erleedecay 12:47, 1 March 2009 (UTC)

Ændringer i § 2[edit]

Korrigeret og præciseret bestemmelse om eksklusion. Eksklusion bør være baseret på fakta, ikke bare skøn og så skal der gives et skriftligt varsel først. Tilføjet den samme ændring til den engelske text. Ved denne lejlighed korrigeret betegnelsen af "foreningen", så at det oversættes altid som "association". Erleedecay 13:06, 1 March 2009 (UTC)

Ændringer i § 12 (Opløsning)[edit]

Ændret regler om opløsning, så de svarer til dem, man ellers for det meste bruger. De fleste opløsninger af foreniger sker pga. omstruktureringer. Derfor skal der være en mulighed at opløse foreningen med det samme, hvis der er et stort flertal for det. Der er ingen grund til at holde foreningen i livet til næste generalforsamling, hvis alle medlemmer er enige i opløsningen. Så skal medlemmer selv have en mulighed til at bestemme, hvor formuen skal gå hen; det bør f.eks. være muligt at overdrage formuen til en anden dansk forening, hvis den så bliver til den faktiske efterfølger. Erleedecay 20:30, 1 March 2009 (UTC)