Jump to content

Template:DonationForm-vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

{{DonationForm/{{{DonationPeriod}}}| CurrencyCode={{{CurrencyCode}}}| DonationPeriod={{{DonationPeriod}}}| PayPalLang=| OnetimeDonation=Đóng góp một lần| OneTimeGiftOf=Đóng góp một lần:| CurrencySign={{{CurrencySign}}}| MonthlyDonation=Đóng góp nguyệt liễm| YearlyDonation=Đóng góp niên liễm| SupportLevel=Lớp hỗ trợ| Tier=Lớp| month=tháng| year=năm| ShortComment=Lời chú thích công khai| MentionName=Danh sách các người đóng góp công khai| Yes=Liệt kê tên mình| No=Liệt kê mình nhưng giấu tên| IfNo=| Optional=Không bắt buộc (200 chữ cực đại)| Submit=Gửi biểu mẫu cho PayPal| Clear=Dời thông tin }}