Gebruiksvoorwaarden/Creative Commons 4.0

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Terms of use/Creative Commons 4.0 and the translation is 100% complete.
Deze consultatie is nu gesloten. Bedankt voor uw inbreng!

Deze discussie begon op 5 oktober 2016 en duurde tot 8 november 2016.

Het juridische team kan de komende weken antwoorden op de resterende vragen.

(Help with translations!)

We overwegen om de standaard auteursrechtlicentie voor Wikimedia te upgraden naar Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0. Deze voorgestelde wijziging zal ten minste dertig dagen (tot 8 november 2016) beschikbaar zijn voor bespreking.

Meer informatie en deel uw opmerkingen.

Creative Commons 4.0 upgrade

The Wikimedia Foundation nodigt u uit om opmerkingen en feedback te geven op hun voorstel om de standaardlicentie aan te passen: voor tekst op de Wikimedia projecten de Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Wikipedia en andere Wikimedia projecten zijn beschikbaar onder de Creative Commons licentie sinds juni 2009, toen de Wikimedia-gemeenschap krachtige steun uitsprak om versie 3.0 van de licentie te gaan gebruiken. Sinds toen hebben Creative Commons licenties mensen gemachtigd om gemakkelijk te creëren, delen en samen te werken op Wikimedia-projecten.

De nieuwe versie 4.0 behoudt dezelfde algemene voorwaarden, met een bijgewerkt reglement, welke twee nieuwe belangrijke veranderingen bevat:

 • Meer duidelijkheid - de 4.0 versie is makkelijker te begrijpen en netjes opgemaakt. Ze bevat een uitleg rechttoe rechtaan van wat attributie en andere licentievoorwaarden betekent.
 • Internationaler - de 4.0 versie van de licentie heeft nu officiële vertalingen van de Engelstalige tekst, wat internationaal gezien de toegang tot Wikipedia verruimt.

Om te kunnen overgaan naar Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0, moeten we de Wikimedia Foundation Gebruiksvoorwaarden amenderen, wat hier wordt voorgesteld. Na wijziging van de gebruiksvoorwaarden (TOU) zullen alle nieuwe of bewerkte artikelen beschikbaar zijn onder de voorwaarden van de 4.0-licentie. We hebben hiervoor een ontwerp van (een) juridisch document met meer uitleg over (de) wettelijke details en het onderhavige aanpassingsproces.

We moeten nog beslissen welke wijzigingen in wikipagina's en software-interfaces we moeten aanbrengen als de licentiewijziging doorgaat; Help ons alstublieft!

We verbinden ons aan Sectie 16 van de gebruiksvoorwaarden om gedurende 30 dagen opmerkingen van de gemeenschap te overwegen alvorens de eindversie in de Raad van bestuur te bespreken. Vertalingen van de geamendeerde gebruiksvoorwaarden zijn nu voorhanden in het Duits, Frans, Spaans, Russisch, Arabisch en enkele andere en we juichen het vertalen in andere talen toe.

Hoe kunt u helpen?

 1. Commentaar geven bij de voorgestelde wijziging van de gebruiksvoorwaarden.
 2. De amendering en andere documenten in nog (deels) ontbrekende talen vertalen.
 3. Doe mee met de CC 4.0 cleanup actie om te bepalen welke Wikimedia wijzigingen van software interfaces, documenten en pagina's onderdelen zijn van de voorgestelde wijzigingen naar CC BY-SA 4.0. Als we klaar zijn met de wijzigingen maken dan zullen die ingevoerd moeten worden.

Voorgestelde nieuwe Wikimedia Gebruiksvoorwaarden, sectie 7

Een overzicht in detail van de voorgestelde amenderingen is hier te zien in combinatie met een revisiegeschiedenis.

7. Licenseren van inhoud

Om de gemeenschappelijke kennis en de vrije cultuur te vergroten, moeten alle gebruikers die aan de projecten bijdragen, het grote publiek brede rechten verlenen om hun bijdragen vrij te herverdelen en te hergebruiken, zolang dat gebruik naar behoren wordt toegekend en alle afgeleide werken dezelfde vrijheid krijgen om te hergebruiken en te herverdelen. In overeenstemming met ons doel om vrije informatie te verstrekken aan een zo breed mogelijk publiek, eisen wij dat alle ingediende inhoud, indien nodig, wordt gelicentieerd zodat deze vrij kan worden hergebruikt door iedereen.

U gaat akkoord met de volgende licentievoorwaarden:

 1. Teksten waarvan u het auteursrecht bezit: Wanneer u tekst indient waarop u het auteursrecht bezit, gaat u ermee akkoord deze in licentie te geven onder:
  1. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License ("CC BY-SA 4.0") en
  2. GNU Free Documentation License ("GFDL") (zonder versiebeheer, zonder invariante secties, teksten op de voorkant of op de achterkant).
  (Hergebruikers kunnen voldoen aan een van beide licenties of aan beide.) De enige uitzondering is als de Project-editie of -functie een andere licentie vereist. In dat geval gaat u ermee akkoord om alle tekst die u bijdraagt op de voorwaarden van die licentie vrij te geven. Houdt u er rekening mee dat deze licenties commercieel gebruik van uw bijdragen toestaan, zolang dit gebruik in overeenstemming is met de voorwaarden. Als u de rechten van Sui Generis Database bezit die onder CC BY-SA 4.0 vallen, doet u afstand van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat de gegevens die u bij de projecten bijdraagt vrij kunnen worden hergebruikt zonder dat deze worden toegeschreven.
 2. Naamsvermelding: Naamsvermelding is een belangrijk onderdeel van deze licenties. Wij zien dat als ere wie ere toekomt - aan auteurs zoals uzelf. Als u tekst bijdraagt, gaat u akkoord met naamsvermelding op een van de volgende wijzen:
  1. Via een hyperlink (indien mogelijk) of een URL naar het artikel waaraan u hebt meegewerkt (omdat elk artikel een geschiedenispagina heeft die alle auteurs en redacteuren vermeld);
  2. Via een hyperlink (waar mogelijk) of een URL naar een alternatieve, stabiele online kopie die vrij toegankelijk is, die voldoet aan de licentievoorwaarden, en die wat betreft naamsvermelding van auteurs gelijk is aan de naamsvermelding op de Projectwebsite; of
  3. Via een lijst met alle auteurs (waarbij iedere lijst met auteurs geschoond mag worden van auteurs met erg kleine of irrelevante bijdragen).
 3. Tekst importeren: U mag tekst importeren die u elders hebt gevonden of die u samen met anderen hebt geschreven, maar in dat geval verklaart en garandeert u dat de tekst beschikbaar is onder voorwaarden die compatibel zijn met CC BY-SA (of, zoals hierboven uitgelegd, een andere licentie wanneer dit uitzonderlijk vereist is door de Projecteditie of -functie). Zie Creative Commons voor een lijst met compatibele licenties. U mag geen inhoud importeren die uitsluitend beschikbaar is onder GFDL. U gaat ermee akkoord dat als u tekst invoert onder een licentie CC BY-SA die toeschrijving vereist, u de auteur (en) op een redelijke manier moet crediteren. Wanneer een dergelijke erkenning doorgaans wordt gegeven via geschiedenispagina's (zoals interne kopieëring van Wikimedia), is het voldoende om bij invoer van de tekst attributie te geven in de bewerkingssamenvatting, die wordt opgenomen in de pagina's geschiedenis. De toewijzingsvereisten zijn soms te ingrijpend voor bepaalde omstandigheden (ongeacht de licentie), en er kunnen gevallen zijn waarin de Wikimedia-gemeenschap besluit dat ingevoerde tekst om die reden niet kan worden gebruikt.
 4. Niet-tekstuele media: Niet-tekstuele media op de Projecten zijn beschikbaar onder een verscheidenheid van licenties die het algemene doel ondersteunen om onbeperkt hergebruik en herdistributie mogelijk te maken. Wanneer u niet-tekstuele media bijdraagt, gaat u ermee akkoord te voldoen aan de vereisten voor dergelijke licenties zoals beschreven in ons Licentiebeleid, en ook voldoen aan de vereisten van de specifieke projecteditie of -functie waaraan u bijdraagt. Zie ook het Wikimedia Commons Licentie beleid voor meer informatie over het bijdragen van niet-tekstuele media aan dat project.
 5. Geen herroeping van de licentie: behalve als consistent met uw licentie, gaat u ermee akkoord dat u enige licentie die u onder deze Gebruiksvoorwaarden hebt verleend voor tekst of niet-tekstuele inhoud die u hebt bijgedragen aan de Wikimediaprojecten of functies, niet eenzijdig herroept of tracht ongeldig te laten verklaren, zelfs als u onze diensten niet langer gebruikt.
 6. Publiek domein inhoud: Inhoud die zich in het publieke domein bevindt is welkom! Het is echter belangrijk dat u de status van de inhoud in het publieke domein bevestigt volgens de wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika en de wetten van andere landen, zoals vereist door de specifieke Projecteditie. Wanneer u inhoud bijdraagt die zich in het publieke domein bevindt, garandeert u dat het materiaal zich daadwerkelijk in het publieke domein bevindt en stemt u ermee in om het op de juiste manier te labelen.
 7. Hergebruik: Hergebruik van inhoud die we hosten is welkom, hoewel er uitzonderingen bestaan voor inhoud die is bijgedragen onder "redelijk gebruik (fair use)" of soortgelijke uitzonderingen onder het auteursrecht. Elk hergebruik moet voldoen aan de onderliggende licentie(s). Wanneer u een tekstpagina die is gemaakt door de Wikimediagemeenschap hergebruikt of verspreidt, gaat u akkoord met vermelden van de auteurs op een van de volgende wijzen:
  1. Via hyperlink (indien mogelijk) of URL naar de pagina of pagina's die u opnieuw gebruikt (omdat elke pagina een geschiedenispagina heeft die alle auteurs en redacteuren vermeld);
  2. Via een hyperlink (waar mogelijk) of een URL naar een alternatieve, stabiele online kopie die vrij toegankelijk is, die voldoet aan de licentievoorwaarden, en die wat betreft naamsvermelding van auteurs gelijk is aan de naamsvermelding op de Projectwebsite; of
  3. Via een lijst met alle auteurs (waarbij iedere lijst met auteurs geschoond mag worden van auteurs met erg kleine of irrelevante bijdragen).

  Als de tekstinhoud uit een andere bron is geïmporteerd, is het mogelijk dat de inhoud is gelicentieerd onder een compatibele CC BY-SA-licentie, maar niet onder GFDL (zoals beschreven in "Tekst importeren", hierboven). In dat geval gaat u ermee akkoord om te voldoen aan de compatibele CC BY-SA-licentie en heeft u niet de mogelijkheid om deze te herlicencieren onder GFDL. Om te bepalen welke licentie van toepassing is op de inhoud die u wilt hergebruiken of opnieuw verspreiden, moet u de voetteksten, de paginageschiedenis en de discussiepagina bekijken.

  Bent u zich er daarnaast van bewust dat tekst die afkomstig is van externe bronnen en geïmporteerd is in een Project een licentie kan hebben die aanvullende voorwaarden met betrekking tot naamsvermelding kan hebben. Gebruikers gaan ermee akkoord dat deze aanvullende eisen met betrekking tot naamsvermelding duidelijk worden aangegeven. Afhankelijk van het Project, wordt bijvoorbeeld in een banner of op andere wijze aangegeven dat deze eisen betrekking hebben op een deel of de complete inhoud die oorspronkelijk elders gepubliceerd is. Waar dergelijke meldingen zichtbaar zijn, moeten hergebruikers deze behouden.

  Voor alle niet-tekst media gaat u ermee akkoord om te voldoen aan welke licentie het werk is beschikbaar gesteld (wat u kunt zien door te klikken op het werk en te kijken naar het licentie-gedeelte op de beschrijvingspagina of door een toepasselijke bronpagina voor dat werk te bekijken). Bij het hergebruiken van inhoud die we hosten, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan de relevante toewijzingsvereisten zoals die betrekking hebben op de onderliggende licentie of licenties.
 8. Wijzigingen of toevoegingen aan materiaal dat u hergebruikt: Bij het wijzigen of toevoegen van tekst die u van een Projectwebsite hebt verkregen, gaat u ermee akkoord om de gewijzigde of toegevoegde inhoud in licentie te geven onder CC BY-SA 4.0 of hoger (of, zoals hierboven uitgelegd, een andere licentie wanneer dit uitzonderlijk vereist is door de specifieke Projecteditie of -functie). Bij het wijzigen of aanvullen van niet-tekstuele media die u van een Projectwebsite hebt verkregen, gaat u ermee akkoord de gewijzigde of toegevoegde inhoud in licentie te geven in overeenstemming met de licentie waaronder het werk beschikbaar is gesteld. Bij zowel tekstinhoud als niet-tekstmedia gaat u ermee akkoord duidelijk aan te geven dat het oorspronkelijke werk is gewijzigd. Als u tekstinhoud in een wiki opnieuw gebruikt, is het voldoende om in de paginageschiedenis te vermelden dat u een wijziging aan de ingevoerde tekst heeft aangebracht. Voor elke kopie of gewijzigde versie die u verspreidt, gaat u ermee akkoord een licentie-kennisgeving op te nemen waarin staat welke licentie het werk wordt vrijgegeven, samen met een hyperlink of URL naar de tekst van de licentie of een kopie van de licentie zelf.