Training modules/Dealing with online harassment/slides/choosing-what-details-to-release-in-a-public-announcement/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Other languages:
العربية • ‎বাংলা • ‎Ελληνικά • ‎English • ‎español • ‎עברית • ‎हिन्दी • ‎Nederlands • ‎polski • ‎svenska

Extern rapportering: att välja vilka uppgifter som ska lämnas i ett offentligt uttalande

När du gör ett offentligt uttalande om ett avslutat fall, behöver du inte, och i nästan alla fall, ska du inte gå ut med hela fallet, bevis eller undersökning, eftersom de flesta av fallen består av privat eller känslig information som kan leda till att antingen den som rapporterat eller gärningspersonen kan bli måltavla i framtiden. Ett offentligt uttalande ska bestå av fakta och vara så neutralt i tonen som möjligt. Det är ditt ansvar att göra ditt uttalande på ett sätt som inte skadar de inblandade parterna.

It is also important to remember, though, that most people who see your announcement will not be aware of the detailed background of the case that you have had access to. Do your best to make your statement understandable to community members in this position; failing to do so may undermine the community's trust in your team's decisions. Use your judgment to find the right balance of an announcement that is understandable but not overly reliant on sensitive information.

Vad ditt uttalande bör innehålla:

  • Användarnamnet på den sanktionerade användaren
  • Ursprunget till fallet (till exempel: ”trakassering” eller ”missbruk av personuppgifter”)
  • Beslutet i fallet (till exempel: ”användaren är bannlyst” eller ”användarens administratörsbefogenheter har återkallats”)

Vad som "kan" vara lämpligt att ta med i ditt uttalande:

  • Skillnader av problembeteende på wiki hos den sanktionerade användaren om och bara om detta är mycket viktigt för att beskriva fallet, och om detta inte innehåller personlig eller sårande information om antingen den drabbade editorn eller andra

Vad som inte är lämpligt att ta med i ditt uttalande:

  • Personuppgifter om, eller länkar till innehåll som där personuppgifter om, de inblandade parterna i fallet finns.
  • Innehållet eller länkarna till innehållet där trakasseringen finns. Anledningen till att du eller ditt team behandlade fallet under sekretess var för att detta innehåll delvis var sårande eller genant för den drabbade.
  • Explicita beskrivningar som du anser att den sanktionerade användaren har gjort. Fastän ditt uttalande bör ge någon information om varför du sanktionerar personen, var medveten om att en pseudonym på internet inte är en ogenomtränglig sköld och att det finns möjlighet att anklagelser du kommer med mot en person kan åsamka skada i den personens verkliga liv.

Var försiktig! I extrema fall, kan du bli juridiskt ansvarig för uttalanden som är oriktiga eller som inte går att bevisa, när du gör uttalar dig offentligt om någon.