Translation requests/Benefactors/dsb

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Pósćiwarje[edit]

<noinclude>{{SponsorLang}}</noinclude>
{{Benefactors
|intro = Ako za wše wužytna organizacija, załožba Wikimedia Foundation zěpera se na wěcywuznaśe a šćodrosć tysacych luźi w cełej swěśe. Toś ten bok wótbłyšćujo dary, dostane pó 1. maju 2009.

| press = Casnikarske wuzjawjenje
| anon = Anonymny

| foundation-head = Pódpěra załožby
| major-head = Wjelikopósćiwarje
| patrons-head = Spěchowarje
| leading-head = Głowne pósćiwarje
| sustaining-head = Pódpěrajuce pósćiwarje
| sustainingcorp-head = Pódpěrajuce komercielne pósćiwarje
| donations-head =Dary wórow a słužbow
| special-head = Wósebny źěk našym wótnožkam
| special-intro = Załožba Wikimedia Foundation by se rady źěkowała slědujucym wótnožkam za jich dary:

| ch = Šwicarska
| it = Italska

| contact-head = Kontakt
| contact-intro = Maśo pšašanja wó pósćiwanju załožbje Wikimedia Foundation? Pósćelśo e-mail na [[User:Sma|Steven Ma]] pla giving{{@}}wikimedia.org.

| lang = dsb
}}