Jump to content

Translation requests/WMF/Inside Wikimedia Video Dec 2008/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Note: It is not easy to update these translations, so they should be triple-checked before being marked as "ready" for publishing.

1
00:00:11,189 --> 00:00:17,325
Wikimedia Foundation là một tổ chức đứng đằng sau Wikipedia và tám dự án thông tin tự do tương tự.

2
00:00:17,968 --> 00:00:22,733
Chúng tôi là một website khổng lồ, và phổ biến. Chúng tôi là website đứng thứ tư trên thế giới.

3
00:00:22,632 --> 00:00:26,595
250 triệu người đang sử dụng nó mỗi tháng, và chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận.

4
00:00:26,736 --> 00:00:28,354
Thật là một không khí sôi nổi đáng ngạc nhiên.

5
00:00:28,970 --> 00:00:32,388
Điều đầu tiên khiến tôi kinh ngạc khi tôi xuất hiện là tổ chức này thật là nhỏ.

6
00:00:32,632 --> 00:00:38,519
Nhiều người cho rằng nó là một tổ chức khá lớn, với đủ loại biên tập viên và một lượng lập trình viên khổng lồ - thật sự nó chẳng phải vậy.

7
00:00:38,642 --> 00:00:42,735
Khi tôi mới được nhận làm việc, tôi đã nghĩ mình sẽ bước vào một công ty có quy mô rất lớn

8
00:00:42,963 --> 00:00:45,493
và tôi bước vào để rồi nhận thấy nó chỉ có khoảng năm người mà thôi. 

9
00:00:53,149 --> 00:00:57,691
Những gì chúng ta đã làm và giá trị mà những điều đó mang lại cho tổ chức và các dự án

10
00:00:57,998 --> 00:01:00,680
là công sức của những tình nguyện viên trên khắp thế giới. 

11
00:01:00,927 --> 00:01:03,804
Văn phòng của chúng tôi có 23 nhân viên

12
00:01:04,127 --> 00:01:08,491
và việc của chúng tôi là tạo thuận lợi và hỗ trợ những tình nguyện viên và công việc mà các tình nguyện viên đó đang nỗ lực thực hiện.

13
00:01:11,796 --> 00:01:15,473
Chúng tôi chỉ là một bộ phận nhỏ nhất đang ở San Francisco - nó thực sự to lớn hơn nhiều.

14
00:01:16,651 --> 00:01:20,169
Giờ đây tri thức sẵn có tự do mọi người đã rộng lớn hơn bao giờ hết.

15
00:01:20,648 --> 00:01:23,885
Wikipedia hiện có 264 ngôn ngữ.

16
00:01:24,363 --> 00:01:31,894
Phần công việc lớn nhất của tôi là làm tăng sự đóng góp trong các phiên bản ngôn ngữ Wikipedia.

17
00:01:32,086 --> 00:01:33,622
Chúng tôi muốn mở rộng sự tham gia.

18
00:01:33,756 --> 00:01:38,885
Chúng tôi muốn nhắm tới những nhóm chuyên biệt và khuyến khích người đọc trong những nhóm đó trở thành biên tập viên thực sự. 

19
00:01:39,093 --> 00:01:41,802
Chúng tôi làm việc với hàng ngàn, hàng ngàn tình nguyện viên.

20
00:01:42,308 --> 00:01:45,986
Mọi người không được trả công nhưng họ làm vì lòng yêu thích với dự án.

21
00:01:46,784 --> 00:01:49,294
Có một điều mà nhiều người không hiểu được đó là -họ- có thể chỉnh sửa.

22
00:01:49,689 --> 00:01:54,833
Đó là nền móng tiêu chuẩn cho nền tri thức tự do. Không có quảng cáo.

23
00:01:54,993 --> 00:01:57,145
Tôi cảm nhận được sự tốt đẹp đơn giản trong công việc mình đang làm.

24
00:01:57,409 --> 00:01:58,574
Chúng tôi thực sự thấy được những lợi ích.

25
00:01:58,572 --> 00:02:00,071
Đó là một phong trào toàn cầu.

26
00:02:00,216 --> 00:02:01,135
Và nó tự do.

27
00:02:01,077 --> 00:02:05,231
Chúng tôi đang cố gắng đem thông tin tự do đến cho mọi người - khắp nơi trên thế giới.