Jump to content

Translation requests/WMF/Resolution:Biographies of living people/ca

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Resolucions Biografies de persones vives
Feedback
La única versió amb validesa executiva és l'original en anglès.
Aquesta resolució que expressa la posició de la Fundació respecte les biografies de persones vives va ser aprovada a l'abril del 2009.


La Fundació Wikimedia aprofita l'oportunitat per a reiterar alguns dels principis bàsics compartits de la nostra visió, missió i valors. Un d'aquests valors, comú en tots els nostres projectes, és la voluntat de mantenir un punt de vista neutral.

En els nostre esforç per a oferir una font de coneixement que sigui valuosa i útil per a tothom, tenim la responsabilitat de reforçar aquests valors proveint informació acurada. Els participants dels projectes Wikimedia han creat recursos de gran envergadura i abast. Tal com hem emfatitzat durant anys, a més de la quantitat de coneixement disponible, també la seva qualitat és una qüestió essencial. L'alta qualitat general de la informació als projectes Wikimedia ha estat confirmada per un bon nombre d'estudis, però és important que mantinguem la lluita per fer-nos millors. Com en qualsevol altre projecte de proveir material informatiu i educatiu, cal evitar els errors, especialment quan existeix el potencial de causar perjudici. Una àrea on aquest cas es dóna és en la informació sobre persones vives.

Cada vegada més, els articles de Wikimedia són entre els primers resultats dels motors de cerca per a qualsevol consulta. Això significa que quan un empresari potencial, un col·lega, amic, veí o conegut busca informació sobre una persona, la pot trobar als llocs web de Wikimedia. A mesura que la popularitat dels projectes de Wikimedia creix, també ho fa la responsabilitat de la comunitat d'editors per assegurar que els articles sobre gent contemporània estiguin escrits de manera neutral, acurada i ben referenciada.

Com que la nostra popularitat ha augmentat, alguns aspectes han esdevingut més prominents:

  • Molts creen articles de to massa promocional: sobre ells mateixos, gent que admiren o aquells qui els paga per a que els representin. Aquests no són neutrals i no tenen lloc en els nostres projectes. Generalment, la comunitat de Wikimedia protegeix bé els projectes contra aquest problema comú suprimint o millorant les biografies elogioses.
  • La gent a vegades vandalitza articles sobre persones vives. La comunitat de Wikimedia ha desenvolupat eines i tècniques per contrarestar el vandalisme: en general sembla que funcionin raonablement bé.
  • Alguns articles sobre persones vives tenen petits errors, estan escrits de forma pobre o amb poques referències. Els articles sobre gent que només és ben coneguda de manera marginal sovint són desatesos, i si milloren tendeixen a fer-ho amb un ritme molt més lent.
  • La gent a vegades fa canvis concebuts per calumniar altres persones. Això és difícil d'identificar i contrarestar, especialment si l'editor maliciós és persistent.

El Consell d'Administració de la Fundació Wikimedia insta tota la comunitat de Wikimedia a protegir i reforçar el nostre compromís d'informació acurada i d'alta qualitat, amb les següents accions:

  1. Assegurar que els projectes en totes les llengües amb informació sobre persones vives tinguin polítiques establertes demanant especial atenció als principis de neutralitat i verificabilitat en aquests articles;
  2. Tenir en compte la dignitat humana i el respecte per la privacitat personal en afegir o treure informació, especialment en articles d'interès efímer o marginal;
  3. Investigar nous mecanismes tècnics per avaluar canvis, particularment quan afecten a persones vives, i permetre que els lectors puguin comunicar millor els problemes;
  4. Tractar amb la paciència, amabilitat i respecte qualsevol persona que tingui una queixa sobre com és descrita en els nostres projectes, i animar als altres a fer igual.