Jump to content

Translation requests/WMF/Terms of Use/hr

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Uvjeti uporabe[edit]

Zamislite svijet u kojemu svako ljudsko biće može slobodno dijeliti sveukupno znanje. Za to se zalažemo.
Idejna izjava Zaklade Wikimedije

Informacije za tekstualne doprinositelje na Wikimedijinim projektima[edit]

Kako bi ukupnost slobodnog znanja i kulture rasla, potrebno je da svi suradnici koji doprinose na Wikimedijinim projektima daju opće dopuštenje široj javnosti za slobodnu raspodjelu i uporabu svojih doprinosa, sve dok se u tome korištenju autorstvo pravilno imenuje i primjenjuje ista sloboda korištenja i raspodjele na sva izvedena djela. Stoga, za svaki tekst na kojega polažete autorsko pravo, slanjem istoga slažete se s njegovim licenciranjem pod Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0 nelokliziranom licencijom. Zbog usklađenosti ste isto tako primorani objaviti tekst pod licencijom GNU Free Documentation License (određena inačica nije potrebna, bez posebnih dijelova te tekstova s prednje ili zadnje strane). Korisnici objavljenih materijala mogu odabrati licenciju pod kojom će ih koristiti. Važno je napomenuti da licencije dopuštaju komercijalnu uporabu vaših doprinosa, sve dok je njihova uporaba u skladu s uvjetima licencije.

Kao autor, slažete se biti imenovani na bilo koji od sljedećih načina: a) preko poveznice (gdje je to moguće) ili URL adrese na članak ili članke koje ste uređivali, b) preko poveznice (gdje je to moguće) ili URL adrese na alternativnu, stabilnu kopiju slobodno dostupnu na internetu i usklađenu s licencijom, i koja pruža uvid u zasluge autora na istovjetan način kao i na ovim stranicama, ili c) preko popisa svih autora (svaki popis autora može biti filtriran kako bi isključio vrlo sitne ili nevažne doprinose).

Unošenje teksta:

Ako želite unositi tekst koji ste pronašli negdje drugdje, ili kojemu ste jedan od autora, možete ga unijeti samo ako je dostupan pod uvjetima koji su u skladu s CC-BY-SA licencijom. Za uneseni tekst ne morate jamčiti da je dostupan pod "GNU Free Documentation License" licencijom. Nadalje, važno je napomenuti kako ne smijete unositi informacije koje su dostupne isključivo pod GFDL licencijom. Drugim riječima, možete unositi tekst koji je samo (a) jednostrano licenciran pod uvjetima u skladu s CC-BY-SA licencijom ili (b) s dvostruko licenciran s GFDL i drugom licencijom s uvjetima u skladu s CC-BY-SA licencijom.

Ako unesete tekst s odgovarajućom licencijom koja zahtijeva imenovanje, morate, na razuman način, imenovati autora/e. Gdje je takvo imenovanje uobičajeno prikazano preko povijesti stranice (kao što je kopiranje unutar Wikimedijinih projekata), dovoljno je, pri unošenju teksta, navesti imena u sažetku za uređivanje, koji se bilježi u povijesti stranice. Bez obzira na licenciju, tekst koji ste unijeli može biti odbijen ako je potrebno imenovanje procijenjeno kao previše nametljivo.

Informacije za doprinositelje netekstualnih medija[edit]

Netekstualni su mediji, na projektima Zaklade Wikimedije, dostupni pod mnoštvom različitim licencija koje podupiru općeniti cilj pružanja neograničene uporabe i raspodjele. Na stranici Politika licenciranja Zaklade Wikimedije prikazani su uvjeti za takve licencije. Pojedinačne zajednice mogu dodatno razraditi i usavršiti ove uvjete.

Informacije za korištenje materijala[edit]

Materijale s Wikimedijinih projekata možete slobodno koristiti, s iznimkom sadržaja koji se nalaze pod "poštenom uporabom" ("fair use"), ili sličnih iznimaka u autorskome pravu. Molimo slijedite donje smjernice:

Korištenje teksta:

  • Imenovanje: Za raspodjelu teksta u bilo kojem obliku, navedite ime autora na jedan od načina a) poveznicom (gdje je to moguće) ili URL adresom na stranicu ili stranice koje koristite, b) poveznicom (gdje je to moguće) ili URL adresom na alternativnu, stabilnu slobodno dostupnu kopiju na internetu, koja je u skladu s licencijom i koja pruža uvid u zasluge autora na istovjetan način kao i na ovim stranicama, ili c) popisom svih autora (svaki popis autora može biti filtriran kako bi isključio vrlo sitne ili nevažne doprinose). Ovo se odnosi na tekst koji je nastao radom Wikimedijine zajednice. Tekst s vanjskih izvora može zahtijevati dodatne potrebe za imenovanje rada, što ćemo vam nastojati jasno označiti. Npr. stranica može imati transparent, natpis ili neku drugu oznaku koja upućuje da je dio stranice ili cjelokupna stranica izvorno objavljena negdje drugdje. Tamo gdje su takve oznake vidljive na samoj stranici, trebale bi biti sačuvane i u ponovno korištenom tekstu.
  • Copyleft/Dijeli pod istim uvjetima: Ako izmijenite ili doradite stranicu koju koristite, morate ju licencirati pod Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0 ili novijom.
  • Naznačite promjene: Ako ste stranicu naknadno doradili ili izmijenili, potrebno je, na razumljiv način, navesti kako je izvorni oblik promijenjen. Ako tu stranicu koristite na wikiju, dovoljno je takvu naznaku navesti u povijesti stranice.
  • Uvid licencije: Svaka kopija promijenjene inačice koju dijelite mora uključivati obavijest o licenciji koja govori kako je rad objavljen pod CC-BY-SA i a) poveznicu ili URL na tekst o licenciji ili b) kopiju licencije. Za ovu je svrhu prikladna URL adresa: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Dodatna raspoloživost teksta pod GNU Free Documentation licencijom:

  • Iz razloga usklađenosti, bilo koja stranica koja ne uključuje tekst koji je dostupan isključivo pod CC-BY-SA ili CC-BY-SA-sukladna licencijom, također je dostupan pod uvjetima GNU Free Documentation License. Kako biste ustanovili je li stranica dostupna pod uvjetima GFDL, pregledajte podnožje stranice, povijest stranice i stranicu za razgovor, te provjerite je li imenovan jednostrano licenciran sadržaj koji nije sukladan s GFDL licencijom. Svi tekstovi objavljeni prije 15. lipnja 2009. godine, objavljeni su pod GFDL licencijom, te možete pomoću povijesti stranice pronaći sadržaj objavljen do tog datuma, kako biste osigurali sukladnost s GFDL licencijom.

Ponovno korištenje netekstualnih medija:

  • Gdje nije drugačije navedeno, netekstualni medijski sadržaj dostupan je pod različitim slobodnim licencijama, u skladu s Wikimedia Foundation Licensing Policy. Molimo pogledajte opis stranice takvog sadržaja za više detalja o samoj licenciji.

Prednost inačice uvjeta na engleskome jeziku[edit]

Uvjeti za korištenje ovog projekta se ne smiju mijenjati. Ako postoji bilo kakva nedosljednost između uvjeta na engleskome jeziku i prijevoda na drugim jezicima, inačica na engleskome jeziku ima prednost.