Jump to content

Translation requests/WMF/Terms of Use/nb

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Vilkår

[edit]
Forestill deg en verden der hvert eneste menneske på kloden blir gitt fri tilgang til all menneskelig kunnskap. Det er hva vi holder på med.
Wikimedia Foundations visjon

Informasjon for de som bidrar med tekst til Wikimedia-prosjekter

[edit]

For å øke allmenningen av fri kunnskap og kultur er alle brukerne som bidrar til Wikimedias prosjekter pålagt å gi allmennheten vide rettigheter til fri distribusjon og gjenbruk av deres bidrag, så lenge kilde oppgis og den samme friheten til gjenbruk og videre distribusjon blir å gjelde for ethvert avledet verk. For enhver tekst som du har opphavsretten til og legger inn, godtar du derfor å lisensiere den under Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 3.0 Unported. Av kompatibilitetshensyn må du også godta å lisensiere det under GNU Free Documentation License (uspesifisert versjon, uten uforanderlige seksjoner, forsidetekster eller baksidetekster). Gjenbrukere kan velge lisensen(e) de ønsker å benytte. Vær klar over at disse lisensene tillater kommersiell bruk av dine bidrag, så lenge overnevnte vilkår følges.

Som tekstforfatter godtar du å bli kreditert på en av følgende måter: a) gjennom en hyperlenke (hvis mulig) eller URL til artikkelen eller artiklene du bidro til, b) gjennom en hyperlenke (hvis mulig) eller URL til en alternativ, stabil online-kopi som er fritt tilgjengelig, som samsvarer med lisensen og som krediterer forfatterne på en måte likeverdig med krediteringen gitt på dette nettstedet, eller c) gjennom en liste over alle forfatterne. (En slik liste kan eventuelt utelate svært små eller irrelevante bidrag.)

Import av tekst

Hvis du vil importere tekst som du har funnet et annet sted eller som du har skrevet sammen med andre, kan du bare gjøre det hvis den er tilgjengelig under betingelser som er kompatible med CC-BY-SA-lisensen. Du trenger ikke forsikre eller garantere at den importerte teksten er tilgjengelig under GNU Free Documentation License (GFDL). Vær oppmerksom på at du ikke kan importere informasjon som bare er tilgjengelig under GFDL. Du kan med andre ord bare importere tekst som er a) enkelt-lisensiert under vilkår kompatible med CC-BY-SA-lisensen eller b) dobbeltlisensiert med GFDL og en annen lisens med vilkår kompatible med CC-BY-SA-lisensen.

Hvis du importerer tekst under en kompatibel lisens som krever kreditering, må du på rimelig vis kreditere forfatteren/forfatterne. Der hvor slik kreditering vanligvis gis gjennom sidens historikk (som ved intern kopiering innenfor Wikimedia), er det tilstrekkelig når teksten importeres å nevne forholdet i en redigeringsforklaring som lagres med sidens historikk. Uavhengig av lisensen, så kan teksten du importerer bli avvist hvis den nødvendige krediteringen ansees være forstyrrende.

Informasjon for de som bidrar med ikke-tekstlig multimedia-innhold

[edit]

Ikke-tekstlige medier på Wikimedia Foundations prosjekter er tilgjengelige under en rekke ulike lisenser som støtter vårt generelle mål om å tillate ubegrenset gjenbruk og videredistribusjon. Kravene til slike lisenser er angitt i Wikimedia Foundations retningslinjer for lisensiering. De enkelte prosjektene kan utdype og presisere disse kravene.

Informasjon for viderebrukere

[edit]

Du kan fritt gjenbruke stoff fra Wikimedias prosjekter, med unntak av innhold som er benyttet under låneregler (engelsk: fair use) eller tilsvarende avgrensninger av opphavsretten. Vennligst følg retningslinjene under:

Gjenbruk av tekst:

  • Kreditering: For å redistribuere en tekstside i noen som helst form, krediter forfatterne enten ved å inkludere a) en hyperlenke (hvis mulig) eller en URL til siden eller sidene du gjenbruker, b) en hyperlenke (hvis mulig) eller URL til en alternativ, stabil online-kopi som er fritt tilgjengelig, som samsvarer med lisensen og som krediterer forfatterne på en måte som er likeverdig med krediteringen gitt på dette nettstedet, eller c) en liste over alle forfatterne. (En slik liste kan eventuelt utelate svært små eller irrelevante bidrag.) Dette gjelder for tekst skrevet av Wikimedia-samfunnet. Tekst fra eksterne kilder kan innebære ytterligere krav til kreditering, noe vi vil forsøke å gjøre tydelig for deg. For eksempel kan en side ha et banner eller andre meldinger som indikerer at hele eller deler av innholdet opprinnelig ble publisert et annet sted. Om slike meldinger finnes, bør de i hovedsak beholdes av gjenbrukere.
  • Copyleft/Del på samme vilkår: Hvis du gjør endringer eller tilføyelser til siden du gjenbruker, må du lisensiere disse under Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår-lisensen, versjon 3.0 (CC-BY-SA 3.0) eller nyere versjoner.
  • Spesifiser endringene: Hvis du du gjør endringer eller tilføyelser, må du angi på en rimelig måte at det opprinnelige verket har blitt endret. Hvis du for eksempel gjenbruker siden i en wiki, så holder det at dette kommer frem i sidens historikk.
  • Lisensnotis: Eksemplarer eller modifiserte utgaver som du distribuerer, må inneholde en lisensnotis som angir at verket er utgitt under CC-BY-SA, og enten a) en hyperlenke eller en URL til lisensteksten, eller b) et eksemplar av lisensen. For formålet er denne URLen passende: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.no

Tekst som også er tilgjengelig under GNU Free Documentation License:

  • Av kompatibilitetshensyn er alle sider som ikke inneholder tekst som utelukkende er tilgjengelig under CC-BY-SA eller en CC-BY-SA-kompatibel lisens, også tilgjengelig under vilkårene i GNU Free Documentation License (GFDL). For å finne ut om en side er tilgjengelig under GFDL, se på sidens bunntekst, sidehistorikk og diskusjonsside om det finnes kreditering av enkeltlisensiert innhold som ikke er kompatibelt med GFDL. All tekst som var publisert før 15. juni 2009, ble utgitt under GFDL, og du kan bruke sidens historikk for å hente innholdsversjoner publisert før denne datoen og slik sikre samsvar med GFDL.

Viderebruk av ikke-tekstlig medieinnhold:

  • Med mindre annet er spesifisert, er ikke-tekstlige mediefiler tilgjengelige under ulike frie lisenser, i samsvar med Wikimedia Foundations lisensieringsretningslinjer. Vennligst se på mediefilens beskrivelsesside for detaljer om aktuell lisens.