Jump to content

Translation requests/WMF/Terms of Use/sq

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Kushtet e përdorimit[edit]

Paramendoni një botë në të cilën çdo qenie njerëzore në këtë planet është e lirë të marr dhe të jap në shumën e diturisë njerëzore. Ky është përkushtimi ynë.
Wikimedia Foundation Vision Statement

Informatë për text contributors në projektet e Wikimedia-s[edit]

To grow the commons of free knowledge and free culture, të gjithë përdoruesit contributing to projektet e Wikimedia u kërkohet to grant broad permissions to publikut të gjerë të rishpërndajnë dhe të ripërdorin lirisht their contributions, përderisa the use is attributed and the same freedom to re-use and re-distribute applies to any derivative works. Prandaj, për cilindo tekst ndaj të cilit keni të drejtat e autorit, by submitting it, you agree to license it under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 (Unported). Për arsye përputhshmërie, you are also required to license it under the GNU Free Documentation License (unversioned, with no invariant sections, front-cover texts, or back-cover texts). Ripërdoruesit mund të zgjedhin the license(s) they wish to comply with. Please note që këto licensa lejojnë përdorim komercial (tregtar) të your contributions, përderisa such uses are compliant with the terms.

Si autor, ju pajtoheni to be attributed in any of the following fashions: a) through a hyperlink (aty ku është e mundur) or URL to the article or articles you contributed to, b) through a hyperlink (aty ku është e mundur) or URL to an alternative, stable online copy which is freely accessible, which conforms with the license, and which provides credit to the authors in a manner equivalent to the credit given on this website, ose c) nëpërmejt një liste të të gjithë autorëve. (Në cilëndo listë autorësh mund të përjashtohen kontributet që janë shumë të vogla ose të parëndësishme.)

Importimi i tekstit:

Nëse doni të importoni tekst të cilin e keni gjetur diku tjetër ose jeni bashkautor i tij me të tjerë, ju mundeni only do so if it is available under terms that are compatible with the CC-BY-SA license. You do not need to ensure or guarantee that the imported text is available under the GNU Free Documentation License. Furthermore, please note that you cannot import information which is available only under the GFDL. Me fjalë të tjera, ju mund të importoni vetëm tekst që është (a) single-licensed under terms compatible with the CC-BY-SA license or (b) dual-licensed with the GFDL and another license with terms compatible with the CC-BY-SA license

Nëse importoni tekst nën një compatible license which requires attribution, ju duhet, në një mënyrë të arsyeshme, credit the author(s). Where such credit is commonly given through page histories (such as Wikimedia-internal copying), it is sufficient to give attribution in the edit summary, which is recorded in the page history, when importing the text. Pavarësisht prej licensës, teksti që ju importoni mund të hidhet posht nëse the required attribution is deemed too intrusive.

Informatë për kontribuesit me medja jotekstuale[edit]

Mediat jotekstuale në projektet e Wikimedia Foundation janë të disponueshme nën një larmi licensash të ndryshme që mbështesin qëllimin e përgjithshëm të lejes mbi ripërdorim dhe rishpërndarje të lirë (të pakufizuar). Kushtet paraprake për këtë lloj licensash janë të dhëna në Wikimedia Foundation Licensing Policy. Individual communities may elaborate upon and refine these requirements.

Informatë për ripërdoruesit[edit]

Ju mundeni të ripërdorni lirisht përmbajtje nga projektet e Wikimedia, me përjashtim të përmbajtjes që është përdorur në kushte të "fair use"(përdorim i ndershëm dhe i drejt), ose kushte të ngjashme të ligjit mbi të drejtën e riprodhimit. Ju lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme:

Ripërdorim i tekstit:

  • Attribution: Për të rishpërndarë një faqe tekstuale në çfarëdo lloj forme, provide credit to the authors either by including a) a hyperlink (aty ku është e mundur) or URL to the page or pages you are re-using, b) a hyperlink (aty ku është e mundur) or URL to an alternative, stable online copy which is freely accessible, which conforms with the license, and which provides credit to the authors in a manner equivalent to the credit given on this website, ose c) nëpërmejt një liste të të gjithë autorëve. (Në cilëndo listë autorësh mund të përjashtohen kontributet që janë shumë të vogla ose të parëndësishme.) Kjo vlen për tekstet e shkruara nga bashkësia e Wikimedia-s. TTText from external sources may attach additional attribution requirements to the work, which we will strive to indicate clearly to you. Për shembull, a page may have a banner or other notation indicating that some or all of its content was originally published somewhere else. Where such notations are visible in the page itself, they should generally be preserved by re-users.
  • Copyleft/Share Alike: Nëse bëni ndryshime ose shtoni diçka në faqen që ripërdorni, you must license them under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0 or later.
  • Tregoni ndryshimet: Nëse bëni ndryshime ose shtoni diçka, ju duhet të tregoni në mënyrë të arsyeshme se vepra origjinale është ndryshuar. Nëse ripërdorni faqen, në një 'wiki' për shembull, cekja e saj në in the page history është e mjaftueshme.
  • Licensing notice: Çdo kopje apo version i ndryshuar që ju shpërndani must include a licensing notice stating that the work is released under CC-BY-SA and either a) a hyperlink or URL to the text of the license ose b) një kopje të licensës. For this purpose, a suitable URL is: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Disponueshmëria shtesë e tekstit nën GNU Free Documentation License:

  • Për arsye përputhshmërie, cilado faqe që përfshin tekst që është i disponueshëm eksluzivisht nën CC-BY-SA ose një në pajueshmëri me CC-BY-SA është gjithashtu e disponueshme nën kushtet e GNU Free Documentation License. Në mënyrë që të përcaktohet nëse një faqe është e disponueshme nën GFDL, shikoni në fund faqes, page history, dhe në faqen e diskutimit for attribution of single-licensed content that is not GFDL-compatible. Gjithë teksti i publikuar para 15 qershorit, 2009 është lëshuar nën the GFDL, and you may also use the page history to retrieve content published before that date to ensure GFDL compatibility.

Ripërdorimi i medias jotekstuale:

  • Where not otherwise noted, non-text media files are available under various free culture licenses, consistent with the Wikimedia Foundation Licensing Policy. Ju lutemi të shikoni faqen përshkruese të medias për informata më të hollësishme rreth licensësh of any specific media file.

Precedence of English terms[edit]

These site terms nuk duhet të ndryshohen. If there is any inconsistency between these terms and any translation into other languages, the English language version takes precedence.