Jump to content

Translation requests/WQ/3/Cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

For a description and discussion of the newsletter, see Wikimedia Newsletter.
To translate this newsletter, see Translation requests/WQ/3.

We are always looking for reports, stories, and great images for the next Quarto. Please post abstracts or outlines of content to the draft talk page. See also WQ and WQ/Team for more on how you can help out.


Translation requests/WQ/3/Cs/1

Strana 2

[edit]
Vítejte
Vítejte
Zakladatel
Zakladatel
Oznámení
Oznámení
Projekty
Projekty
Rozhovor
Retro
Tisk
Tisk
Svět
Svět
Závěrečné poznámky
Závěrečné poznámky
+
ar |

br | cs | de | en | eo | es | fr | he | it | ja | ko | nl | oc| pl | pt | ru | sr | sv | zh | simple | vi || +/-

Dopis zakladatele

 

Jimbo Wales mluví na setkání FOSDEM 2005 v belgickém Bruselu
Foto: Chrys.

Posláním nadace Wikimedia je poskytovat znalosti celého světa každému jednotlivci na planetě v jeho rodném jazyce. Část tohoto úkolu plní Wikipedie, jejímž prvotním a nejdůležitějším úsilím je vytvořit a přinést svobodnou encyklopedii v nejvyšší možné kvalitě. To, zda komunita vznikla před nebo po vytýčení tohoto cíle, je špatně položená otázka: tento cíl je celým smyslem komunity.

Skutečně nevím o žádném případě napětí mezi těmito dvěma věcmi. Lze říct, že základní jádro komunity, lidé, kteří v ní odvádějí skutečnou práci, jsou v hloubi srdce všichni touto věcí nadšeni: těší je, že tvoříme něco mimořádně kvalitního a že nebudujeme online komunitu jen pro sebe samu.

Komunita zde nebyla před naším úkolem, komunita se sdružila kolem něj. Rozdíl tkví v tom, že rozhodnutí by měla být vždy činěna nikoliv na základě zájmů společnosti nebo všeobecné většiny nebo toho, co velí tradice, ale ve světle potřeb úkolu, který jsme si vytýčili.

Nehlásím se k pohledu, který pokud vím zastává jen úzká menšina, že Wikipedie je jakýmkoliv způsobem zaměřena proti elitám nebo odborníkům. Když už, tak jsme krajně elitářští, ale nepřikládáme dokladům o vzdělání přílišnou váhu. Získání a udržení si akademických specialistů je jedním z našich cílů. Přesněji, hledáme přemýšlivé inteligentní lidi ochotné k velmi obtížné úloze dosahovat ve spolupráci s ostatními zároveň přesnosti i vyváženosti, a z tohoto požadavku neslevujeme. Titul PhD (doktor filosofie) je cenným důkazem této ochoty, ale zmíněné kvality nezaručuje.

Vyskytly se případy držitelů tohoto titulu, kteří si mysleli, že by nikdo neměl editovat jejich odborné články, nebo kteří nebyli schopni podívat se na věci z jiného pohledu nebo neměli v diskuzích dost trpělivosti. V těchto případech měla jejich odbornost jen omezenou hodnotu; pokud někdo není schopen v rámci společnosti pracovat přátelským, nápomocným způsobem a myslí, že jej jeho doklad o vzdělání opravňuje k poslednímu slovu k danému tématu, je to jeho problém a nikoliv náš. Při řešení podobných situací je nutné si vždy vytvořit komplexní úsudek.

Věřím na 100 % v reálnost cíle dosáhnout s Wikipedií kvality „tradiční encyklopedie nebo lepší,“ a všechna naše společenská pravidla by se měla kolem toho točit. Otevřenost a všeobsažnost jsou pro nás nepostradatelné, jsou to však jen naše radikální prostředky pro naše radikální cíle.


Dopis rady


Anthere v marockém Agadiru, květen 2005

Uplynul rok od chvíle, co jsme Angela a já byly zvoleny do správní rady; vzrušující, ale také obtížný rok. Nadace a její rada jím zahájila svou opravdovou činnost.

V červnu 2004 byl vznik nadace spojen především s Jimbovou deklarací jejího cíle. Jeho záměrem bylo vytvořit právní strukturu pečující o potřeby projektů Wikimedie, pomáhající jim v jejich rozvoji a hájící jejich svobodu a otevřenost. Krátce řečeno to vedlo k odstranění komerčního tónu z dřívějších dob, jakým bylo spojení s wikipedia.com a bomis.com, a plné přijetí určitého ideologického postoje.

Před rokem byla nadace dána na papíře, reálně však neexistovala. Jimbo měl jistou ideu, jak by měla rada vypadat. Představoval si čtvrtletní schůzky a jednotu v zásadních otázkách. Promýšlet věci a nikoliv projevovat náročnou aktivitu...

Citát: "Rolí rady obecně *není* zapojit se do denní činnosti webu. Rada je orgán pověřený rozhodovat základní záležitosti nadace. Kontrola webu je zcela odlišnou věcí. Neočekávám, že by rada hodlala zajmout obtížnější nebo náročnější pozici." — Jimmy Wales

To však neodráželo můj a Angelin pohled na věc; Angela a já jsme obě plánovaly dělat trochu více než jen "účastnit se několika schůzek"... a obávám se, že jsme si vydobyly mnohem víc vzrušující pozici :-)

Zatímco se Jimbo staral o velkou část technického a finančního managementu, zvolna jsme usilovaly o prosazení této koncepce našich rolí do života: zprostředkovávaly jsme Jimbovi názory přispěvatelů; organizovaly obvyklé činnosti nadace; oznamovaly rozhodnutí rady; podporovaly iniciativy přispěvatelů; a postupně Jimbovi pomáhaly při některých úkolech, do nichž se nemohl v rozumné míře hlouběji zapojit.

Od lidí často slyším otázku Ale jakým způsobem pracujete? Tak dobře... nastíním vývoj našeho působení v průběhu roku. Během léta 2004 jsme byli všichni tři relativně dostupní a mohli věci po celý den diskutovat na IRC kanálech. Měli jsme příležitost se třikrát setkat osobně: v červnu, listopadu a prosinci. Jimbo a Angela na podzim pracovali společně s BBC v Londýně...
Pro Angelu a mě bylo nejobtížnější věcí najít si své místo a nelézt si vzájemně do zelí. To nebylo vždycky jednoduché; obě jsme měly silnou touhu být užitečné a dosáhnout uznání své práce.

Dnes se mají věci jinak. Angela a já jsme silně zainteresovány našimi profesionálními aktivitami a naším osobním životem. Náš čas na IRC se kryje jen částečně. Jimbo je často během týdne pryč, protože celosvětový úspěch našich projektů vede k neustálým žádostem o jejich prezentaci. Víkendy věnuje svému osobnímu životu.

Negativním rysem může být naše menší dosažitelnost pro Wikimedii a zvýšený stres kvůli těsnějšímu plánování našeho času, což se však podle mě může stát i pozitivním rysem; zasvětili jsme hodně času nadaci, nicméně stále máme náš soukromý život. Nenechali jsme se projektem zcela pohltit.

V současné době proto pracujeme více asynchronně, mailem nebo rozhovory ve dvojici na IRC. Častěji než dříve dochází k tomu, že se Angela a já ocitáme v roli, kterou dříve zastával Jimbo, třeba když řešíme lokální konflikty nebo hledáme cesty, jak vyhovět požadavkům práva. Úkolů je mnoho a proto zkoušíme práci dělit... i s rizikem občasného nedostatku informací o věcech, které zařizuje jiný člen rady.

Některé aktivity rady přispěvatelé vidí. Mezi nejnápadnější z nich patří podpis partnerství s Yahoo! nebo účasti na setkání wikipedistů. Většina práce však není viditelná ani na wiki ani v nejznámějších diskusních skupinách. Naše denní aktivity se skládají třeba z třídění nespočetné pošty, sepisování rozpočtu, účasti na organizaci událostí, práce na vytváření a rozšiřování Quarta a tiskových zpráv, aktualizace webu nadace, podpory vytváření pracovních a diskusních skupin, sledování procesů řešící obvinění z nactiutrhání nebo z porušování autorských práv, rozvažování legálnosti použití log, působení jako prostředníka při konfliktech na jednotlivých projektech, zjišťování informací od vývojářů, organizace grantových setkání, podepisování petic, prezentace projektů na konferencích, interview s novináři, objednávání harware, zkoumání statutu neziskové organizace, organizování vracení daně a příspěvkových kampaní, analyzování a komentování smluv s partnery, sledování a podpory vytváření místních poboček, předávání požadavků přispěvatelů, atd....

To všechno není možné zvládnout jedinou úzkou skupinkou, která je občas špatně informována o pozadích a závěrech jednotlivých rozhodnutí — nikdo z nás například není školen v oblasti práva. Je proto nezbytné vytvořit stálou vrstvu spolupracovníků a doufat, že se vše bude ubírat k lepšímu.

A TO zpravidla FUNGUJE! Naneštěstí množství denních úkolů vede mimo jiné k odkládání důležitých rozhodnutí týkajících se správného vývoje nadace.

Nadace tento rok fungovala na bázi modelu popsaného v předchozím textu — s úspěchy, částečnými úspěchy i nezdary. Její role se tvořila den po dni, jak se měnily potřeby, snahou o stálý, ale rozumný růst: zápasem za rozhodnutí dosažená konsenzuálně a nikoliv hlasováním; podporou připomínek od mnoha lidí a snahou naslouchat tak moc, jak jsme jen schopni. Doufám, že bude na základě tohoto modelu pokračovat v růstu, postupně a neustále budovat solidní základnu pro činnosti, jichž je třeba.

Florence Nibart-Devouard, "Anthere" 17:58, 24 May 2005 (UTC)[reply]


Strana 3

[edit]
Vítejte
Vítejte
Zakladatel
Zakladatel
Oznámení
Oznámení
Projekty
Projekty
Rozhovor
Retro
Tisk
Tisk
Svět
Svět
Závěrečné poznámky
Závěrečné poznámky
+
ar |

br | cs | de | en | eo | es | fr | he | it | ja | ko | nl | oc| pl | pt | ru | sr | sv | zh | simple | vi || +/-

Čtvrtletní zprávy

Overview

[edit]
Article state : Waiting original - Translating - Proofreading - Synchronize -

 


Collaboration

[edit]
Articles state : Waiting original - Translating - Proofreading - Synchronize -


Finances

[edit]
Articles state : Waiting original - Translating - Proofreading - Synchronize -

By Mav

Wikimedia Foundation obdržela status 501(c)(3)

Articles state : Waiting original - Translating - Proofreading - Synchronize -
Po mnoha měsících čekání byla Wikimedia Foundation zařazena mezi dobročinné organizace a americkým úřadem IRS jí byl přidělen status 501(c)(3) (osvobození od daní). Dary nadaci patří nyní ve Spojených státech mezi daňové výdaje. Jsme oprávněni přijímat daňově odpočitatelná dědictví, převody a dary. Působnost osvobození od daní počíná 20. června 2003 (datum, kdy byla nadace založena), přidělený status je plně retroaktivní.

Wikimedia Deutschland

[edit]

Na konci března měla německá pobočka 150 členů.

Rychlý přehled příspěvků od jejího založení:

Měsíc Příspěvky Počet darů
2004
Září 4 589,37 EUR 183
Říjen 1 820,96 EUR 81
Listopad 1 049,00 EUR 37
Prosinec 7 259,00 EUR 50
  Celkem:   14 718,33 EUR ze 351 darů
1. čtvrtletí 2005
Leden 2 119,10 EUR 67
Únor 11 048,66 EUR 429
Březen 8 319,38 EUR 229
  Celkem:   21 487,14 EUR ze 725 darů

Jedinými významnými náklady v roce 2005 bylo 2 714 EUR za právní poradenství. Ostatní náklady (číslo faxu, razítka nadace, atd.) dohromady nepřesáhly 100 EUR.

 


Grants

[edit]
Articles state : Waiting original - Translating - Proofreading - Synchronize -

 


Technical Development

[edit]
Articles state : Waiting original - Translating - Proofreading - Synchronize -

 


Statistics on the projects

[edit]
Articles state : Waiting original - Translating - Proofreading - Synchronize -

 


Public Relations

[edit]
Articles state : Waiting original - Translating - Proofreading - Synchronize -


Translation requests/WQ/3/Cs/4
Translation requests/WQ/3/Cs/5
Translation requests/WQ/3/Cs/6
Translation requests/WQ/3/Cs/7
Translation requests/WQ/3/Cs/8