Translations:Meta:Requests for comment/Head/5/th

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

คำร้องขอคำแนะนำเป็นกระบวนการสำหรับขอข้อมูลจากภายนอกในประเด็นที่มีความสำคัญกว้างกว่าสำหรับ Meta-Wiki ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาการปฏิบัติของผู้ใช้ แนวปฏิบัติ หรือนโยบายของ Meta-wiki กรุณาระลึกไว้เสมอเสมอว่า การปรึกษาหารือกันหรือแค่อภิปรายเช่นบาเบล(การอภิปรายกันทั่ว ๆ ไป) หรือที่รับข้อเสนอแนะของมีเดียวิกิ(ที่สำหรับการอภิปรายโครงการของวิกิมีเดียโดยส่วนใหญ่) และการอภิปรายเพื่อการแต่งตั้งหรือการระงับข้อผิดพลาด เช่นคำร้องขอแต่งตั้งผู้เูแลระบบหรือผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้ง ถ้าหากคำร้องนี้ไม่เข้ากับด้านบน แต่เป็นขอบเขตของโครงการโดยรวมซึ่งไม่ใช่ปัญหาแค่ของเมตา กรุณาไปที่คำร้องขอคำแนะนำ และถ้ายังอยู่ในขอบเขตของ Meta-wiki กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างต่อ