Translations:Strategy/Wikimedia movement/2018-20/Recommendations/108/ne

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

तलका पृष्ठहरूमा तपाईँले अभियान रणनीति दस्तावेजको अन्तिम संस्करण पाउनुहुनेछ जसमा परिवर्तनका लागि १० सुझावहरू, १० मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू, र एउटा परिवर्तनको कथा रहेका छन्; जसले हामीलाई समग्रमा रणनीतिक दिशामा अघि बढ्न यी सुझावहरू कसरी जोडिन्छन् र डिजाइन गरिएका हुन् भन्ने कुरा बताउँदछ। यहाँ दस्तावेजका मुख्य शब्दहरूको एउटा शब्दावलीसारांश पनि छ। सुझावहरूका पछिल्ला संस्करणहरू र यस अन्तिम संस्करणको बीचमा के के परिवर्तन भए, यो हेर्नको लागि परिवर्तन इतिहास एक पल्ट हेर्नुहोस्।