Translations:Strategy/Wikimedia movement/2018-20/Recommendations/Increase the Sustainability of Our Movement/10/cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
 • Zvýšit povědomí o Hnutí Wikimedia, jeho hodnotách, úspěších, projektech a komunitách po celém světě – zajistit si pozornost, důvěru a zájem uživatelů vzdělání, dobrovolníků, partnerů a dárců.
 • Vytvořit politiku platnou pro všechny entity v rámci Hnutí, která vymezí pravidla pro tvorbu příjmů a definuje oblasti, jež je třeba adaptovat na místní kontexty a potřeby. Účelem této politiky bude udržovat rovnováhu mezi udržitelností, cíli, hodnotami a finanční nezávislostí našeho Hnutí. V souladu s touto politikou budeme:
  • Rozdělovat odpovědnost za tvorbu příjmů mezi všechny entity v rámci Hnutí a rozvíjet místní schopnosti fundraisingu pro zvýšení udržitelnosti.
  • Zvyšovat příjmy a diverzifikovat jejich zdroje napříč Hnutím a zároveň dohlížet na to, aby finanční prostředky byly získávány a utráceny transparentním a odpovědným způsobem.
 • Hledat nové příležitosti pro generování příjmů a šíření volného vzdělání pomocí partnerství a získaných aktiv. Možné příklady zahrnují:
  • Vývoj rozhraní API na úrovni podniků (s vysokými standardy dostupnosti, průchodnosti a využitelnosti).
   • Zapojování partnerů do vývoje kdykoliv je to vhodné se zřetelem na potřeby spektra malých nekomerčních i větších komerčních opětovných uživatelů.
   • Zvážit nové modely zpoplatnění či udržitelnosti pro podnikové komerční opětovné uživatele a snažit se předejít závislým příjmům nebo jiným nežádoucím vnějším vlivům na plánování a vývoj produktů.
   • Vytvořit adekvátní pojistky k zajištění stálých příjmů a neomezeného přístupu pro nekomerční, výzkumné, případně i menší až malé komerční užití.
  • Aktivní zapojení ekosystémů třetích stran do vývoje technologií MediaWiki (například Wikibase a Parsoid).
  • Nabízet profesionální a konzultační služby týkajících se technologií MediaWiki.
  • Vyrábět reklamní předměty a využívat značku Wikimedia.