Translations:Strategy/Wikimedia movement/2018-20/Recommendations/Increase the Sustainability of Our Movement/3/ne

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

हामीले मानिसहरूलाई सहयोग गरेर र उनीहरूका आवश्यकताहरूमा लगानी गरेर हाम्रो अभियानको दीगोपन बढाउन सक्छौँ चाहे ती नयाँ वा पुराना योगदानकर्ताहरू हुन्। हामीले हाम्रो अभियानका विभिन्न सरोकारवालाहरू बीच वित्तीय संसाधनहरूको उत्पादन गर्ने र वितरण गर्ने दिशामा अझ ठोस, दीर्घकालीन र न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाउने छौँ।