Translations:Strategy/Wikimedia movement/2018-20/Recommendations/Increase the Sustainability of Our Movement/8/cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Vyvinout systematický způsob zvyšování spokojenosti a produktivity lidí v rámci Hnutí pomocí:
    • Hodnocení potřeb skupin a dobrovolníků s přihlédnutím k jejich místním kontextům pro efektivnější podporu a uznávání zásluh.
    • Kontinuálního zapojování a podpory veřejně rozličných druhů online i offline přispěvatelů.
  • Vynaložit výrazně větší množství finančních prostředků k podpoře vznikajících a marginalizovaných komunit a skupin na základě jejich potřeb, včetně finanční kompenzace za personální výdaje, operační náklady a další aktivity nepřímo spojené s přidáváním, selekcí a tvorbou obsahu.