Translations:Strategy/Wikimedia movement/2018-20/Recommendations/Provide for Safety and Inclusion/21/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
 • Een gedragscode creëren, in samenwerking met de gemeenschappen, om voor de gehele beweging een universele basislijn van aanvaardbaar gedrag te bieden zonder tolerantie voor intimidatie. Dit zal gebeuren via een inclusief proces met betrekking tot context, bestaande lokale beleidslijnen, evenals handhaving en structuren voor conflictoplossing.
 • Paden creëren waarmee gebruikers zowel technische als menselijke incidenten privé kunnen melden, inclusief intimidatie, zodat ze effectief en met gepaste urgentie kunnen worden aangepakt, ongeacht de taal of locatie.
 • Een basislijn vaststellen van de verantwoordelijkheden van de gemeenschap voor het beschermen en onderhouden van een gezonde werksfeer voor zowel online als offline betrokkenheid bij Wikimedia, samen met procedures voor rapportage en opvolging.
 • Het onderzoeken en ontwikkelen van een aanpasbaar veiligheidsbeoordelings- en -uitvoeringsplan, evenals een infrastructuur voor snelle respons en ondersteuning. Dit zal ervoor zorgen dat er voor on- en offline bijdragers beschikbare middelen bij de hand en toegankelijk zijn om de schade die door hun Wikimedia-activiteiten wordt veroorzaakt te beperken, waaronder:
  • psychologische ondersteuning (bijv. therapeuten, consulenten, mediators);
  • technische ondersteuning (bijv. anonimiseringsmechanismen);
  • juridische bijstand (bijv. lijst van partneradvocaten, facilitering van juridische vertegenwoordiging op lokaal niveau);
  • een snel escalatiepad in levensbedreigende situaties;
  • procedures voor het reageren op grootschalige uitdagingen, zoals sociaal-politieke onrust en milieubedreigingen;
  • training en mogelijkheden om bewustwording en responscapaciteit voor de veiligheid en conflictbeheer binnen de gemeenschap te vergroten.
 • Het ontwikkelen van lokale capaciteit voor belangenbehartiging voor juridische en regelgevingskaders die onze gemeenschappen nodig hebben om onze projecten te laten gedijen.
 • Ingebouwde platformmechanismen opstellen die zijn gericht op de veiligheid van bijdragers in hun context (bijv. anonimiseringsmechanismen). Te beoordelen op kansen en risico’s voor bepaalde projecten of contexten, waaronder het risico op intimidatie en vandalisme.