Translations:Tech/Server switch 2020/14/ne

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

यदि तपाइँ त्रुटि सन्देश देख्नुहुन्छ भने कृपया सबै सामान्य अवस्थामा नफर्कँदासम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस् ।