Translations:Tech/Server switch 2020/4/ne

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

सबै काम गरिरहेको छ भनि निश्चित गर्नको लागि विकिमिडिया टेक्नोलोजी विभागले योजना गरिएको परीक्षण गर्नु पर्छ। यो परीक्षणले तिनीहरू एक डेटा सेन्टरबाट अर्कोमा विश्वसनीय रूपमा स्विच गर्न सक्दछन् भन्ने कुरा देखाउँछ। यसको लागि परीक्षणको लागि तयारी गर्न धेरै टोलीहरू आवश्यक पर्दछ र कुनै अप्रत्याशित समस्याहरू समाधान गर्न उपलब्ध हुन।