Translations:User language/17/km

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

អ្នកគឺជាអ្នកនិយាយដើមកំណើតនៃភាសា និងមានការយល់ដឹងពីវាយ៉ាងហ្មត់ចត់ រួមបញ្ចូលទាំងគ្រាមភាសា និងសំនួនវោហារស័ព្ទ។