Translations:WikiForHumanRights/Join the Challenge/26/or

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

!!FUZZY!!ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଦେଶ କିମ୍ବା ଭାଷା ନିର୍ବିଶେଷରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ପରିସର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି | ପଏଣ୍ଟ ଜିତିବା ପାଇଁ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ମହତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ (ନିମ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତୁ Scoring System) ଏବଂ ନିମ୍ନରେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ (see #Participants ବିଭାଗ ଦେଖନ୍ତୁ) | ସମସ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡିକ ୧୫ ଏପ୍ରିଲରେ ୦୦.୦୧ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ୧୫ ମଇ ୨୦୨୨ (UTC) ରେ ୨୩:୫୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ୧୭ ମଇ ୨୦୨୨ ପୂର୍ବରୁ ୨୩:୫୯ UTC ରେ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦାଖଲ ହେବା ଜରୁରୀ | ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଅଧିକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଇଁ, Wikimedia General Contest Rules ଉଇକିମିଡ଼ିଆ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିୟମ ଦେଖନ୍ତୁ | ନିମ୍ନରେ ଥିବା ପଏଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ଆମେ ବିଜେତାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଅବଦାନ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ପୂରଣ କରିବେ |