Translations:WikiForHumanRights/Join the Challenge/52/or

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

!!FUZZY!!ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଏବଂ ମୂଳ ପାଇଁ, high-quality ଏବଂ ଥିମ୍ କ୍ୟାପଚର କରୁଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଛବିଗୁଡିକ (#What is in scope?) ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଉଇକିମିଡ଼ିଆ କମନ୍ସରେ ଏକ ଭଲ ଲିଖିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉଇକିରେ ବ୍ୟବହୃତ | ଏହି ଅଭିଯାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଥିମ୍ ଚାରିପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଉଇକିକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ Wiki Loves Earth |