Universal Code of Conduct/2021 consultations/cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/2021 consultations and the translation is 20% complete.
Outdated translations are marked like this.
Všeobecný kodex chování
Tato konzultace o uplatňování univerzálního kodexu chování je plánována na duben 2021. Bude se konat u jednotlivých projektů a shrnuta centrálně. Pro dotazy nebo komentáře použijte diskuzní stránku v jakémkoli jazyce.

Nadace Wikimedia poptává od globálních komunit informace ohledně uplatňování Univerzálního kodexu chování (UCoC). Toto období připomínek má trvat od 5. dubna do 5. května 2021.

Cílem této konzultace je pomoci nastínit cesty k prosazování pro návrhovou komisi, která má v letošním roce koncipovat návrhy na komplexní komunitní přezkum. Návrhy se mohou zahrnovat dosavadní procesy nebo lze navrhnout další cesty. Další informace o projektu UCoC najdete v Přehled univerzálního kodexu chování.

Při těchto konzultacích je zapotřebí širokého globálního účasti, tak, aby Univerzální kodex chování a jeho aplikace měla smysl pro mnoho Wikimedia komunit.

Účel konzultací

Každá Wikimedia komunita má různé potřeby a struktury. Během těchto konzultací bude shromážděna a zorganizována zpětná vazba od jednotlivých komunit o těchto potřebách a strukturách na podporu práce Návrhové komise pro Univerzální kodex chování pro fázi 2]. Úkolem této komise je nastínit jasné cesty prosazování a vytvořit návrhy na komplexní letošní komunitní přezkum.

Feedback from Wikimedia communities has been gathered throughout the UCoC project. Phase 2 of the UCoC project began in February 2021 with targeted outreach to certain Wikimedia communities. For example, local language consultations asked for input from 11 targeted communities. Affiliate consultations are ongoing, and a consultation of Wikimedia Functionaries is planned for 10–11 April.

This consultation aims to collect feedback on Phase 2 of the UCoC project from all Wikimedia communities, especially those that have not yet provided feedback on Phase 2 of the project. The goal of these consultations is to help outline clear enforcement pathways for a drafting committee to design proposals for a comprehensive community review later this year. If you have already submitted feedback, feel free to continue the conversation, but do not feel it necessary to repeat again if you have already submitted the feedback in other Phase 2 conversations.

In response to feedback, enforcement pathways could harmonize with existing practice or help support new pathways for resolution. We are hoping to hear from experienced users, as well as users new to the project who are not as familiar with how to resolve conflicts or report issues, and also from users familiar with how other global platforms approach these challenges. We want to support good conversations where everyone can share perspectives and learn from others.

Consultation structure

Global conversations are being organized on many Wikimedia projects in multiple languages. Individual communities are invited to open a discussion in that project's language or context. Each community should ask a trusted user or group of users to submit a representative impartial summary, in English if possible. If a community has no English translator available, the summary can be submitted in any language and the project team will make efforts to obtain translation.

You can choose your preferred language and way of participation. A team of facilitators is watching multiple channels and organizing feedback from various communities and groups. Participants can discuss at any of the discussions already started on individual projects, at Meta, or by starting discussions on projects using the questions provided. Facilitators are available to help with the organization process.

Discussion topics

Content in this section is transcluded from the Discussion subpage.

Existuje pět témat s několika otázkami, které vám pomohou zahájit konverzaci. Poskytnutá zpětná vazba bude mít významný dopad na návrh pokynů k prosazování předpisů, který bude připraven po období připomínek.

 • Není nutné odpovědět na každou otázku, zaměřte se na ty, které jsou pro vás důležité nebo mají podle vás nejsilnější dopad. Chápeme, že vyjadřovat se k těmto tématům může být obtížné.
 • I když bude nutné popsat zkušenosti obecně, tyto diskuse nejsou místem, kde je možné se znovu vracet k již dříve rozhodnutým záležitostem, ty by měly být řešeny na vhodnějším místě.
 • Každé téma má několik otázek, které vám pomohou pochopit, jak se může Univerzální kodex chování propojit s různými komunitami.
 • Odpovědi na některé často kladené otázky naleznete na této stránce.

Poznámka: Chcete-li nahlásit konkrétní událost, použijte existující cesty. Pokud to není přijatelná cesta, bude užitečné nastínit obecněji, proč stávající proces nefunguje. Neposílejte sem prosím zprávy o incidentech nebo výzvy zprostředkovatelům nebo organizátorům. Lidé organizující diskuse nejsou zaměstnanci, kteří zpracovávají konkrétní zprávy o zneužití nebo odvolání a nejsou schopni v této funkci reagovat.

Podpora komunity

 1. Jak lze měřit účinnost úsilí zaměřenému proti obtěžování?
 2. Jaká opatření lze podniknout a jaká struktura by měla být k dispozici na podporu osob, které jsou obtěžovány, a těch, které reagují na problémy chování?
 3. Jaké formální nebo neformální sítě podpory jsou pro přispěvatele k dispozici? Co je nutné k tomu, aby tyto skupiny fungovaly dobře a jaké výzvy je třeba překonat?
 4. Jaké další příležitosti existují k poskytování účinné podpory přispěvatelům? Co by bylo užitečné při podporování komunit, přispěvatelů, těch, kteří se stanou cíli obtěžování a respondentů?


Způsoby oznámení

 1. Jak lze zlepšit způsoby oznamování pro ty, kteří se stanou terčem obtěžování? Jaké typy změn by uživatelům usnadňovaly či znesnadňovaly podávání příslušných oznámení?
 2. Jaký je nejlepší způsob, jak zajistit bezpečné a řádné řešení incidentů zahrnujících i) zranitelné osoby; ii) vážné obtěžování; nebo iii) vyhrožování násilím?
 3. Jaké jsou podle vašich zkušeností účinné způsoby, jak reagovat na ty, kteří volí chování, které lze považovat za obtěžování?
 4. Jakými způsoby by měly způsoby oznamování stanovit mediaci, úpravu nebo pokyny ohledně přijatelného chování?


Správa oznámení

 1. Usnadnění podávání oznámení pravděpodobně zvýší počet oznámení: jakými způsoby lze zlepšit správu oznámení?
 2. Jaký typ dodatečných zdrojů by byl užitečný při identifikaci a cíleném řešení obtěžování a jiných problémů s chováním?
 3. Existují lidské, technické, výcvikové nebo znalostní zdroje, které by nadace mohla poskytnout na pomoc dobrovolníkům v této oblasti?
 4. Jak by měly být řešeny incidenty, které se stanou mimo projekty Wikimedia, ale které s nimi souvisí - například osobní nebo online setkání?


Řešení oznámení

 1. Jakými způsoby by měly být zprávy zpracovávány, aby se zvýšila důvěra dotčených uživatelů v to, že problémy budou řešeny odpovědně a vhodně?
 2. Jaký odvolací proces by měl být zaveden, pokud účastníci chtějí požádat o přezkoumání přijatých či nepřijatých opatření?
 3. Jak by měla být vyvážena povinnost chránit soukromí a pocit bezpečnosti reportujících a zachování transparentnosti a odpovědnosti, jsou-li použity možnosti soukromého oznámení?
 4. Jaké prvky ochrany osobních údajů by měly být zavedeny pro sledování dat v systému přihlašování mezi jednotlivými projekty nebo pro ty, kteří porušují pravidla chování opakovaně?


Globální otázky

 1. Jak by měly být řešeny problémy tam, kde neexistuje odpovídající místní orgán, který by reagoval, například obvinění proti správcům nebo funkčním skupinám?
 2. V minulosti globální hnutí identifikovalo projekty, které se potýkají s problémy neutrality a chování: jakými způsoby by mohl být v těchto situacích proveden bezpečný a spravedlivý přezkum?
 3. Jak by orgán pro globální řešení sporů fungoval s vaší komunitou ?

Participate

Ongoing conversations are listed below. If there is no discussion started yet for your community, you can create one by copying questions from Discussion subpage to a page on a local project. Please note the text may require translation. Once ready, invite users to participate and include a link to the page below. For assistance, post to the talk page in any language.

After starting a discussion on a local project, add the discussion below:

Open discussions
Project name Local discussion link Notes
Global / Meta-Wiki m:Talk:Universal Code of Conduct/2021 consultations/Discussion post to the talk page in any language
Russian Wikinews n:ru:Викиновости:Форум/Общий/Архив/2021#Консультации по Универсальному кодексу поведения
Anglická Wikipedie w:en:Wikipedia:Universal Code of Conduct/2021 consultation
Russian Wikipedia w:ru:Википедия:Опросы/Консультация по правоприменению Универсального кодекса поведения (2021)
Chinese Wikipedia w:zh:Wikipedia:互助客栈/消息#通用行为准则/2021咨询
Portuguese Wikipedia pt:Wikipédia:Esplanada/geral/Código Universal de Conduta (6mai2021)