Universell uppförandekod/Rådfrågning 2021

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/2021 consultations and the translation is 63% complete.
Universell uppförandekod
This page describes a consultation that began in April 2021 about the application of the Universal Code of Conduct. It was held on individual projects and summarized centrally. For questions or comments, please use the talk page in any language.

The Wikimedia Foundation is seeking input from the global communities about the application of the Universal Code of Conduct (UCoC). This comment period is planned to last from 5 April to 5 May 2021.

The goal of these consultations is to help outline clear enforcement pathways for a drafting committee to design proposals for a comprehensive community review later this year. The proposals may integrate with existing processes or additional pathways that may be suggested. These consultations will complement the feedback already gathered throughout the UCoC project. For more information about the UCoC project, see the Universal Code of Conduct overview.

Broad global participatory input is needed in these consultations so the Universal Code of Conduct and its application makes sense for the many Wikimedia communities.

Syftet med konsultationen

Every Wikimedia community has different needs and structures. During this consultation, feedback from individual communities about those needs and structures will be gathered and organized to support the work of the Universal Code of Conduct Phase 2 drafting committee. The task of this committee is to outline clear enforcement pathways and create proposals for a comprehensive community review later this year.

Feedback from Wikimedia communities has been gathered throughout the UCoC project. Phase 2 of the UCoC project began in February 2021 with targeted outreach to certain Wikimedia communities. For example, local language consultations asked for input from 11 targeted communities. Affiliate consultations are ongoing, and a consultation of Wikimedia Functionaries is planned for 10–11 April.

This consultation aims to collect feedback on Phase 2 of the UCoC project from all Wikimedia communities, especially those that have not yet provided feedback on Phase 2 of the project. The goal of these consultations is to help outline clear enforcement pathways for a drafting committee to design proposals for a comprehensive community review later this year. If you have already submitted feedback, feel free to continue the conversation, but do not feel it necessary to repeat again if you have already submitted the feedback in other Phase 2 conversations.

In response to feedback, enforcement pathways could harmonize with existing practice or help support new pathways for resolution. We are hoping to hear from experienced users, as well as users new to the project who are not as familiar with how to resolve conflicts or report issues, and also from users familiar with how other global platforms approach these challenges. We want to support good conversations where everyone can share perspectives and learn from others.

Consultation structure

Global conversations are being organized on many Wikimedia projects in multiple languages. Individual communities are invited to open a discussion in that project's language or context. Each community should ask a trusted user or group of users to submit a representative impartial summary, in English if possible. If a community has no English translator available, the summary can be submitted in any language and the project team will make efforts to obtain translation.

You can choose your preferred language and way of participation. A team of facilitators is watching multiple channels and organizing feedback from various communities and groups. Participants can discuss at any of the discussions already started on individual projects, at Meta, or by starting discussions on projects using the questions provided. Facilitators are available to help with the organization process.

Diskussionsämnen

Innehåll i detta avsnitt har infogats från diskussionssidan.

Det finns fem ämnen med vardera flera frågor vilka kan fungera som starthjälp i samtalen. Återkopplingen vi får kommer sedan att ha stor påverkan på utkastet gällande riktlinjer för genomförandet. Utkastet kommer att förberedas efter diskussionsperioden.

 • Känn dig inte tvungen att svara på alla frågor, utan fokusera på det som känns viktigt och meningsfullt. Vi förstår att det kan vara svårt att ge synpunkter inom detta ämne.
 • Vi kommer behöva beskriva erfarenheter på ett allmänt sätt, men dessa diskussioner är inte rätt sammanhang för diskutera frågor som det har beslutats om tidigare. Dessa frågor bör hanteras i ett lämpligare sammanhang.
 • Varje ämne har flera frågor, som ska hjälpa oss förstå hur den Universella uppförandekoden kan fungera i och samverka med olika gemenskaper.
 • För att se svar på några vanliga frågor, se den här sidan.

Observera: Om du vill rapportera en specifik händelse, använd de sätt som finns i dag. Om det inte känns som en fungerande väg för dig, kan du beskriva mer allmänt varför den befintliga processen inte fungerar. Undvik att skicka incidentrapporter eller överklaganden till administratörer eller arrangörer. Det är inte de personer som organiserar diskussioner som hanterar specifika incidentrapporter eller överklaganden, och de kan inte svara i den rollen.

Stöd till gemenskapen

 1. Hur kan effektiviteten av insatser mot trakasserier mätas?
 2. Vilka åtgärder kan vidtas och vilka strukturer behöver finnas tillgängliga när det gällar att stödja den som utsätts för trakasserier och de som hanterar uppförandeproblem?
 3. Vilka formella eller informella stödnätverk finns tillgängliga för de som bidrar? Vad behövs för att dessa grupper ska fungera bra, och vilka utmaningar finns det att lösa?
 4. Vilka andra möjligheter finns det att effektivt stödja de som bidrar? Vad skulle vara användbart när det gäller stöd till gemenskaper, stöd till de som bidrar, stöd till de som drabbats av trakasserier samt stöd till de som hanterar dem?


Rapporteringsvägar

 1. Hur kan rapporteringsvägarna förbättras för den som utsätts för trakasserier? Vilka förändringar skulle göra det lättare eller svårare för användare att lämna in korrekta rapporter?
 2. Vilket är det bästa sättet att säkerställa en säker och korrekt hantering av indicenter som involverar i) personer i utsatthet, ii) allvarliga trakasserier, eller iii) våldshot?
 3. Enligt dina erfarenheter, vilka sätt är effektiva för att bemöta dem som beter sig på ett sätt som kan uppfattas som trakasserier?
 4. På vilka sätt bör rapporteringsvägarna tillhandahålla medling eller ge vägledning om vilka beteenden som är acceptabla?


Att rapportera

 1. Att göra rapporteringen lättare kommer sannolikt öka antalet rapporter, så på vilka sätt kan rapporteringssystemet förbättras?
 2. Vilka andra resurser skulle vara hjälpsamma när det gäller att identifiera och hantera trakasserier och andra uppförandeproblem?
 3. Finns det mänskliga, tekniska, utbildningsrelaterade eller kunskapsbaserade resurser som Wikimedia Foundation skulle kunna tillhandahålla för att hjälpa volontärer inom det här området?
 4. Hur ska incidenter hanteras när de sker utanför Wikimedias projekt men ändå är relaterade till dem, som vid fysiska eller digitala möten?


Rapporthantering

 1. Hur ska rapporter hanteras så att drabbade användare känner ett större förtroende för att problemen tas om hand på ett korrekt och ansvarsfullt sätt?
 2. Vilken typ av process för överklagande behöver finnas, om deltagare vill begära en översyn av vidtagna eller ej vidtagna åtgärder?
 3. När det är privata rapporteringsalternativ som används, hur ska skyldigheten att skydda den rapporterandes integritet och trygghetskänsla balanseras med behovet av transparens och ansvarsskyldighet?
 4. Vilka sekretessregler för dataspårning bör finnas i ett rapporteringssystem som loggar missbrukare som är aktiva på flera wikier eller är särskilt ihärdiga?


Globala frågor

 1. Hur ska problem hanteras när det inte finns någon lämplig lokal organisation som kan ta hand om det? Det kan till exempel gälla anklagelser mot administratörer eller andra funktionärer.
 2. Tidigare har den globala rörelsen identifierat projekt som kämpar med neutralitet och uppförandeproblem. Hur skulle en säker och rättvis granskning kunna göras i dessa situationer?
 3. Hur skulle ett globalt organ för konflikthantering fungera med din gemenskap?

Delta

Pågående konversationer listas nedan. Om det ännu inte startats någon diskussion för din gemenskap kan du skapa en genom att kopiera frågor från diskussionssidan till en sida på ett lokalt projekt. Notera att texten kan kräva översättning. När du är redo kan du bjuda in folk att delta och inkludera en länk till sidan nedan. Behöver du hjälp kan du skriva på diskussionssidan på valfritt språk.

Efter att du startat en diskussion på ett lokalt projekt, lägg till diskussionen nedan:

Öppna diskussioner
Projektnamn Lokal diskussionslänk Anmärkningar
Globalt / Meta-Wiki m:Talk:Universal Code of Conduct/2021 consultations/Discussion skriv på diskussionssidan på valfritt språk
Ryskspråkiga Wikinews n:ru:Викиновости:Форум/Общий/Архив/2021#Консультации по Универсальному кодексу поведения
Engelskspråkiga Wikipedia w:en:Wikipedia:Universal Code of Conduct/2021 consultation
Ryskspråkiga Wikipedia w:ru:Википедия:Опросы/Консультация по правоприменению Универсального кодекса поведения (2021)
Kinesiskspråkiga Wikipedia w:zh:Wikipedia:互助客栈/消息#通用行为准则/2021咨询
Portugisiskspråkiga Wikipedia pt:Wikipédia:Esplanada/geral/Código Universal de Conduta (6mai2021)