Yleinen käytössäännöstö/Tarkistetut täytäntöönpano-ohjeet

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines and the translation is 79% complete.
Outdated translations are marked like this.


Yleinen käytössäännöstö

1. UCoC Täytäntöönpan-oohjeet

Nämä täytäntöönpano-ohjeet kuvaavat, kuinka yhteisö ja Wikimedia Foundation pystyvät saavuttamaan UCoC:n (Universal Code of Conduct) tavoitteet. Tämä sisältää muun muassa: UCoC:n ymmärtämisen edistämisen, ennakoivaan työhön ryhtyminen rikkomusten ehkäisemiseksi, periaatteiden kehittäminen UCoC-rikkomuksiin reagoivaan työhön ja paikallisten täytäntöönpanorakenteiden tukeminen.

UCoC koskee kaikkia online- ja offline-Wikimedia-tiloja. Siksi UCoC:n täytäntöönpano on jaettu vastuulla. Hajauttamisperiaatteen mukaisesti UCoC olisi pantava täytäntöön asiaankuuluvalla mahdollisimman paikallisella tasolla.

Täytäntöönpanosuuntaviivat tarjoavat puitteet nykyisten ja tulevien täytäntöönpanorakenteiden vuorovaikutukselle ja pyrkivät luomaan perustan UCoC:n oikeudenmukaiselle ja johdonmukaiselle täytäntöönpanolle.

1.1 UCoC:n täytäntöönpano-ohjeiden käännökset

UCoC:n täytäntöönpano-ohjeiden alkuperäinen versio on englanninkielinen. Se käännetään useille Wikimedia-projekteissa käytetyille kielille. Wikimedia Foundation tekee parhaansa saadakseen tarkkoja käännöksiä. Jos englanninkielisen version ja käännöksen välillä ilmenee eroja, päätökset perustuvat englanninkieliseen versioon.

1.2 UCoC:n täytäntöönpano-ohjeiden tarkistus

Johtokunnan suosituksen perusteella Wikimedia-säätiö isännöi vuoden kuluttua täytäntöönpano-ohjeiden ratifioinnin jälkeen yhteisön kuulemisen ja UCoC:n täytäntöönpano-ohjeiden ja UCoC:n tarkastelun.

2. Ennaltaehkäisevää työtä

Tämän osion tarkoituksena on antaa ohjeita Wikimedia-yhteisöille ja siihen liittyville henkilöille, jotta he ovat tietoisia UCoC:stä, ymmärtävät sen täysin ja noudattavat sitä. Tätä tarkoitusta varten tässä osiossa käsitellään yksityiskohtaisesti suosituksia UCoC:n tietoisuuden lisäämiseksi, UCoC:n käännösten käsittelemiseksi ja UCoC:n vapaaehtoisen liittymisen edistämiseksi tarvittaessa tai tarvittaessa.

2.1 UCoC:n ilmoitus ja vahvistus

UCoC koskee kaikkia, jotka ovat vuorovaikutuksessa Wikimedia-projekteissa ja osallistuvat niihin. Se koskee myös virallisia henkilökohtaisia ​​tapahtumia ja niihin liittyviä tiloja, joita isännöidään kolmansien osapuolien alustoilla Wikimedia-projektien yhteistyön perustana maailmanlaajuisesti.

Suosittelemme, että UCoC lisätään Wikimedian käyttöehtoihin.

Lisäksi seuraavien henkilöiden on vahvistettava noudattavansa UCoC:tä:

 • Kaikki Wikimedia-säätiön henkilökunta ja urakoitsijat, hallituksen jäsenet, Wikimedian tytäryhtiön hallituksen jäsenet ja henkilökunta;
 • Kuka tahansa Wikimedian tai pyrkivän Wikimedia-kumppanin edustaja (kuten, mutta ei rajoittuen: henkilö tai henkilöryhmä, joka pyrkii edistämään ja/tai tekemään yhteistyötä Wikimedian sponsoroimassa tapahtumassa, ryhmässä, tutkimuksessa joko Wikimediassa tai sen ulkopuolella wiki tutkimusympäristössä); ja
 • Jokainen henkilö, joka haluaa käyttää Wikimedia Foundation -tavaramerkkiä tapahtumassa, kuten, mutta ei rajoittuen: tapahtumiin, joissa on Wikimedian tavaramerkkejä (kuten sisällyttämällä ne tapahtuman otsikkoon) ja Wikimedia-organisaation, -yhteisön tai -projektin edustuksessa osoitteessa tapahtuma (kuten, mutta ei rajoittuen, esittelijä tai osastopäällikkö).

2.1.1 UCoC-tietoisuuden edistäminen

Tietoisuuden lisäämiseksi linkin UCoC:hen tulisi olla saatavilla osoitteessa tai osoitteessa:

 • Käyttäjä- ja tapahtumarekisteröintisivut;
 • Alatunnisteet Wikimedia-projekteissa ja muokkausvahvistussivut uloskirjautuneille käyttäjille (jos mahdollista ja teknisesti mahdollista);
 • Alatunnisteet tunnustettujen tytäryhtiöiden ja käyttäjäryhmien verkkosivuilla;
 • Ilmoitettu näkyvästi henkilökohtaisessa, etä- ja hybriditapahtumissa; ja
 • Missä tahansa muualla, jota paikalliset projektit, tytäryhtiöt, käyttäjäryhmät ja tapahtumajärjestäjät pitävät sopivana

2.2 Suositukset UCoC-koulutukseen

U4C-rakennuskomitea Wikimedia-säätiön tuella kehittää ja toteuttaa koulutusta tarjotakseen yhteisen ymmärryksen UCoC:stä ja taitoja sen toteuttamiseen. On suositeltavaa, että asianomaisia ​​sidosryhmiä kuullaan koulutuksen kehittämisessä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen: tytäryhtiöitä, sidosryhmiä, välimieslautakuntia, luottamusmiehiä ja muita edistyneitä oikeuksien haltijoita, T&S- ja lakiasiakkaita ja muita, jotka katsovat hyödylliseksi tarjoamisen kannalta. täydellinen näkymä UCoC:stä.

Nämä koulutukset on tarkoitettu ihmisille, jotka haluavat olla osa UCoC:n täytäntöönpanoprosesseja tai niille, jotka haluavat saada tietoa UCoC:stä.

Koulutus järjestetään itsenäisinä moduuleina, jotka kattavat yleistiedot, rikkomusten tunnistamisen ja tuen sekä monimutkaiset tapaukset ja valitukset. Kun ensimmäinen U4C on otettu käyttöön, se vastaa koulutusmoduulien ylläpidosta ja päivittämisestä tarpeen mukaan.

Koulutusmoduuleja on saatavilla eri muodoissa ja eri alustoilla helpon pääsyn vuoksi. Paikalliset yhteisöt ja Wikimedian tytäryhtiöt, jotka haluavat tarjota koulutusta paikkakunnallaan, saavat Wikimediasäätiöltä taloudellista tukea koulutuksen toteuttamiseen. Tämä sisältää tuen käännöksille.

Suosittelemme, että osallistujilla, jotka suorittavat moduulin, on oltava mahdollisuus saada suorituksestaan ​​julkisuus.

Seuraavat koulutussarjat ehdotetaan:

Moduuli A - Suuntautuminen (UCoC - Yleistä)

 • Auttaa varmistamaan yhteisymmärrys UCoC:stä ja sen täytäntöönpanosta
 • Selitä lyhyesti, mikä UCoC on ja sen odotettu täytäntöönpano sekä mitä työkaluja on saatavilla rikkomusten ilmoittamiseen.

Moduuli B - Tunnistus ja raportointi (UCoC - Rikkomukset)

 • Tämä moduuli antaa ihmisille mahdollisuuden tunnistaa UCoC-rikkomukset, ymmärtää raportointiprosesseja ja oppia käyttämään raportointityökaluja
 • Siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti rikkomuksen tyyppi, kuinka tunnistaa raportoitavat tapaukset paikallisessa kontekstissaan, miten ja missä ilmoitukset tehdään sekä tapausten optimaalinen käsittely UCoC-prosesseissa
 • Koulutuksessa keskitytään tarvittaessa myös UCoC:n tiettyihin osiin, kuten häirintään ja vallan väärinkäyttöön.

Moduulit C - Monimutkaiset tapaukset, valitukset (UCoC - Multiple Violations, Appeals)

 • Nämä moduulit ovat U4C:hen liittymisen edellytys, ja niitä suositellaan mahdollisille U4C-hakijoille ja edistyneille oikeudenhaltijoille
 • Tämän moduulin tulisi kattaa kaksi erityistä aihetta:
  • C1 – Monimutkaisten tapausten käsittely (UCoC – Multiple Violations): Tämä kattaa wikien väliset tapaukset, pitkäaikaisen häirinnän, uhkien uskottavuuden tunnistamisen, tehokkaan ja arkaluontoisen viestinnän sekä uhrien ja muiden haavoittuvien ihmisten turvallisuuden suojelemisen.
  • C2 – Valitusten käsittely, tapausten päättäminen (UCoC – Valitukset): Tämä kattaa UCoC-valitusten käsittelyn
 • Nämä moduulit ovat ohjaajien johtamia ja räätälöityjä koulutuksia, jotka tarjotaan U4C:n jäsenille ja hakijoille sekä yhteisön valitsemille toimihenkilöille, jotka ovat allekirjoittaneet pääsyn ei-julkisiin henkilötietoihin.
 • Näiden ohjaajien johtamien koulutusten materiaalit, kuten yksittäiset moduulit, diat, kysymykset jne., tulisi olla julkisesti saatavilla

3. Responsiivista työtä

Tämän osion tarkoituksena on antaa ohjeita ja periaatteita UCoC-rikkomuksia koskevien ilmoitusten käsittelyyn sekä suosituksia UCoC-rikkomuksia käsitteleville paikallisille täytäntöönpanorakenteille. Tätä tarkoitusta varten tässä osiossa käsitellään tärkeitä periaatteita raporttien käsittelyssä, suosituksia raportointityökalun luomiseksi, ehdotettua täytäntöönpanoa eritasoisille rikkomuksille ja suosituksia paikallisille täytäntöönpanorakenteille.

3.1 UCoC-rikkomusten rekisteröinnin ja käsittelyn periaatteet

Seuraavat periaatteet ovat standardeja liikkeen raportointijärjestelmille.

Raportit:

 • UCoC-rikkomuksista ilmoittamisen tulisi olla mahdollista rikkomuksen kohteena sekä tapahtumaa havainneen kolmannen osapuolen toimesta.
 • Raporttien on kyettävä kattamaan UCoC-rikkomukset, tapahtuivatpa ne online-tilassa, offline-tilassa, kolmannen osapuolen isännöimässä tilassa tai yhdistelmässä.
 • Raporttien tulee olla mahdollista tehdä julkisesti tai vaihtelevalla yksityisyyden asteella
 • Syytösten uskottavuus ja todennettavuus on tutkittava perusteellisesti riskien ja laillisuuden arvioimiseksi
 • Käyttäjät, jotka lähettävät jatkuvasti vilpillisiä tai perusteettomia raportteja, voivat menettää raportointioikeudet
 • Syytetyillä henkilöillä on oltava pääsy häntä vastaan ​​tehdyn väitetyn rikkomuksen yksityiskohtiin, ellei tällainen pääsy vaaranna vaaraa tai todennäköisesti vahingoittaa toimittajaa tai muiden turvallisuutta.
 • Wikimedia Foundationin tulee tarjota käännösresurssit, kun raportit toimitetaan kielillä, joita nimetyt henkilöt eivät puhu

Ohjeita rikkomusten käsittelyyn:

 • Tapauksen lopputuloksen tulee olla suhteessa rikkomuksen vakavuuteen
 • Tapaukset tulee arvioida tietoon perustuvalla tavalla, jossa hyödynnetään kontekstia ja tasapainotetaan UCoC:n periaatteita
 • Tapaukset tulee ratkaista johdonmukaisessa määräajassa ja osallistujille on toimitettava oikea-aikaiset päivitykset, jos se pitkittyy

Läpinäkyvyys:

 • Tarjoa julkinen arkisto tapauksista säilyttäen samalla yksityisyyden ja turvallisuuden ei-julkisissa tapauksissa
 • Julkaise perustilastoja UCoC-rikkomuksista ja raportoinnista kunnioittaen periaatteita tiedonkeruun vähimmäismäärästä ja yhteisön jäsenten yksityisyyden kunnioittamisesta

3.1.1 Resurssien tarjoaminen tapausten käsittelyyn

UCoC:n täytäntöönpanoa paikallisten hallintorakenteiden toimesta tulisi tukea monin tavoin. Yhteisöt voivat valita eri mekanismeista tai lähestymistavoista useiden tekijöiden, kuten täytäntöönpanorakenteiden kapasiteetin, hallintotavan ja yhteisön mieltymysten perusteella. Jotkut näistä lähestymistavoista voivat sisältää:

 • Arbitration Committee (ArbCom) tietylle Wikimedia-projektille
 • ArbCom jaettu useiden Wikimedia-projektien kesken
 • Edistyneet oikeudenhaltijat, jotka valvovat UCoC:n mukaisia ​​paikallisia käytäntöjä hajautetusti
 • Paneelit paikallisten järjestelmänvalvojien toimeenpanosta käytäntöjä
 • Paikalliset avustajat valvovat paikallista politiikkaa yhteisön keskustelun ja sopimuksen kautta

Yhteisöjen olisi jatkossakin hoidettava täytäntöönpanoa olemassa olevin keinoin, jos ne eivät ole ristiriidassa UCoC:n kanssa.

3.1.2 Täytäntöönpano rikkomustyypin mukaan

Tässä osiossa on epätäydellinen luettelo erityyppisistä rikkomuksista sekä niihin liittyvä mahdollinen täytäntöönpanomekanismi.

 • Rikkomukset, joihin liittyy uhkailu millä tahansa fyysisellä väkivallalla
  • Wikimedian Trust & Safety -tiimi käsittelee
 • Rikkomukset, joihin liittyy oikeustoimien tai muita juridisia uhkia
  • Tapaukset tulee lähettää nopeasti Wikimedia Foundationin lakitiimille tai tarvittaessa muille ammattilaisille, jotka voivat asianmukaisesti arvioida uhat
 • Rikkomukset, joihin liittyy henkilötietojen luovuttaminen ilman suostumusta
  • Yleensä niitä käsittelevät käyttäjät, joilla on ylivalvojan tai häivyttäjän oikeudet
  • Toisinaan Trust & Safety hoitaa tapauksia
  • Jos tällaiseen rikkomukseen vastaaminen edellyttää lakisääteistä velvoitetta, tapaus lähetetään nopeasti Wikimedia Foundationin lakitiimille tai tarvittaessa muille ammattilaisille, jotka voivat asianmukaisesti arvioida tapauksen perusteet.
 • Wikimedian jäsenryhmien hallintoon liittyvät rikkomukset
  • Affiliations Committee (AffCom) käsittelee
 • Järjestelmällinen epäonnistuminen UCoC:n noudattamisessa
  • U4C käsittelee
  • Esimerkkejä järjestelmällisistä virheistä ovat:
   • Paikallisen kyvykkyyden puute UCoC:n täytäntöönpanossa
   • Toistuvat paikalliset päätökset, jotka ovat ristiriidassa UCoC:n kanssa
   • Kieltäytyminen UCoC:n täytäntöönpanosta
   • Resurssien puute tai halu puuttua ongelmiin
 • UCoC-rikkomukset wikeissä
  • UCoC-rikkomukset, jotka tapahtuvat useissa wikeissä: Näitä käsittelevät järjestelmänlaajuiset ylläpitäjät ja ylivalvojat ja ne tahot, jotka käsittelevät yksittäisen wikin UCoC-rikkomuksia tai U4C;
  • Yksittäisessä wikissä tapahtuvat UCoC-rikkomukset: Kyseinen Wikimedia-projekti käsittelee olemassa olevien ohjeidensa mukaisesti
   • Yksinkertaiset UCoC-rikkomukset, kuten ilkivalta, tulisi käsitellä olemassa olevien täytäntöönpanorakenteiden avulla olemassa olevin keinoin, jos ne eivät ole ristiriidassa näiden ohjeiden kanssa.
 • Rikkomukset teknisissä tiloissa
  • Technical Code of Conduct -komitea käsittelee
 • Wikien ulkopuoliset rikkomukset
  • U4C käsittelee, jos paikallista hallinnointia (esim. ArbCom) ei ole, tai jos tapauksen lähettää niille täytäntöönpanotaho, joka olisi muuten vastuussa
  • Joissakin tapauksissa voi olla hyödyllistä ilmoittaa wikin ulkopuolisista rikkomuksista asianomaisen wikin ulkopuolisen tilan valvojille. Tämä ei estä olemassa olevia paikallisia ja maailmanlaajuisia täytäntöönpanijoita vastaamasta raportointiin
 • Rikkomukset läsnätapahtumissa ja -tiloissa
  • Nykyiset täytäntöönpanorakenteet tarjoavat monesti käyttäytymis- ja täytäntöönpanosääntöjä wikien ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan. Näitä ovat muiden muassa ystävällisen tilan käytännöt ja tapahtumien käyttäytymisohjeet
  • Ne täytäntöönpanotahot, jotka valvovat näitä käytäntöjä, voivat siirtää ne U4C:n käsiteltäväksi
  • Wikimedia Foundationin isännöimissä tapahtumissa Trust & Safety huolehtii tapahtumakäytäntöjen täytäntöönpanosta

3.2 Suosituksia raportointityökalulle

Wikimedia Foundation kehittää ja ylläpitää keskitetyn raportointi- ja käsittelytyökalun UCoC-rikkomuksia varten. Tämän työkalun avulla on mahdollista tehdä raportteja MediaWikin kautta. Tarkoituksena on alentaa teknistä estettä UCoC-rikkomusten ilmoittamiselle ja käsittelylle.

Raporttien on sisällettävä asiaankuuluvia tietoja, joihin voidaan ryhtyä, tai niissä on oltava asiakirjat käsiteltävänä olevasta tapauksesta. Raportointirajapinnan pitäisi antaa ilmoituksen tekijälle mahdollisuus antaa tietoja sille, joka on vastuussa kyseisen tapauksen käsittelystä. Tämä sisältää muun muassa seuraavat tiedot, mutta ei niihin rajoittuen:

 • Kuinka raportoitu käytös rikkoo UCoC:tä
 • Ketä tai mitä tämä UCoC-rikkomus on vahingoittanut
 • Päivämäärä ja kellonaika, jolloin tapahtuma(t) tapahtui
 • Tapahtuman tai tapahtumien paikka(t)
 • Muut tiedot, jotta täytäntöönpanoryhmät voivat käsitellä asian parhaiten

Työkalun tulisi toimia helppokäyttöisyyden, yksityisyyden ja turvallisuuden, käsittelyn joustavuuden ja avoimuuden periaatteiden mukaisesti.

UCoC:n täytäntöönpanosta vastuussa olevien henkilöiden ei tarvitse käyttää tätä työkalua. He voivat jatkaa työskentelyä sopiviksi katsomillaan työkaluilla, kunhan tapaukset käsitellään samojen helppokäyttöisyyden, yksityisyyden ja turvallisuuden, käsittelyn joustavuuden ja avoimuuden periaatteiden mukaisesti.

3.3 Täytäntöönpanorakenteita koskevat periaatteet ja suositukset

Mikäli mahdollista, rohkaisemme olemassa olevia täytäntöönpanorakenteita ottamaan vastuun UCoC-rikkomusten ilmoitusten vastaanottamisesta ja niiden käsittelystä tässä annettujen ohjeiden mukaisesti. Sen varmistamiseksi, että UCoC:n täytäntöönpano pysyy johdonmukaisena koko liikkeen ajan, suosittelemme seuraavien perusperiaatteiden soveltamista UCoC-rikkomusten käsittelyssä.

3.3.1 Oikeudenmukaisuus prosessissa

Kannustamme täytäntöönpanorakenteita kehittämään ja ylläpitämään tukevia eturistiriitapolitiikkoja. Näiden pitäisi auttaa järjestelmänvalvojia tai muita päättämään, milloin pidättäytyä raportista tai luopua siitä, kun he ovat läheisesti mukana ongelmassa.

Kaikilla osapuolilla on yleensä mahdollisuus esittää näkemyksensä ongelmista ja todisteista, ja palautetta muilta voidaan myös pyytää auttamaan lisäämään tietoa, näkökulmaa ja kontekstia. Tämä voidaan rajoittaa yksityisyyden ja turvallisuuden suojelemiseksi.

3.3.2 Prosessin läpinäkyvyys

U4C:n on kohdassa 4.1 määritellyn tarkoituksensa ja laajuutensa mukaisesti toimitettava asiakirjat UCoC:n täytäntöönpanotoimien tehokkuudesta ja niiden suhteesta yleisiin rikkomuksiin koko liikkeen aikana. Wikimedia Foundationin tulisi tukea heitä tämän tutkimuksen suorittamisessa. Tämän dokumentaation tavoitteena on auttaa täytäntöönpanorakenteita kehittämään parhaita käytäntöjä UCoC:n täytäntöönpanoa varten.

Wikimedian projektien ja jäsenryhmien on mahdollisuuksien mukaan ylläpidettävä sivuja, joilla esitellään UCoC:n mukaiset käytännöt ja toimeenpanomekanismit. Projektit ja jäsenryhmät, joiden olemassaolevat ohjeistukset tai käytännöt ovat ristiriidassa UCoC:n käytäntöjen kanssa, tulisi keskustella käytäntöjen saattamisesta yhteisön maailmanlaajuisten standardien mukaisiksi. Uusien käytäntöjen luominen tai olemassaolevien päivittäminen tulee tehdä niin, etteivät ne ole ristiriidassa UCoC:n kanssa. Projektit ja sidosryhmät voivat pyytää U4C:lta neuvoa uusien käytäntöjen tai ohjeistusten luomisessa.

For Wikimedia-specific conversations occurring on related space hosted on third party platforms (e.g. Discord, Telegram, etc.), Wikimedia’s Terms of Use may not apply. They are covered by that specific website's Terms of Use and conduct policies. Nevertheless, the behavior of Wikimedians on related space hosted on third party platforms can be accepted as evidence in reports of UCoC violations. We encourage Wikimedia community members who moderate Wikimedia-related spaces on third party platforms to incorporate respect of the UCoC into their policies. The Wikimedia Foundation should seek to encourage best practices for third-party platforms that discourage the continuation of on-wiki conflicts to their spaces.

= 3.3.3 Valitukset

An action taken by an individual advanced rights holder will be appealable to a local or shared enforcement structure other than the U4C. If no such enforcement structure exists, then an appeal to the U4C can be permissible. Aside from this arrangement, local communities may allow appeals to a different individual advanced rights holder.

Enforcement structures will set standards for accepting and considering appeals based on relevant contextual information and mitigating factors. These factors include, but are not limited to: verifiability of the accusations, the length and effect of the sanction, and whether there is a suspicion of abuse of power or other systemic issues, and the likelihood of further violations. The acceptance of an appeal is not guaranteed.

Tietyistä Wikimedia Foundationin lakiosaston päätöksistä ei voi valittaa. Jotkin Wikimedia Foundationin toimiston toimet ja päätökset ovat kuitenkin tapausten arviointikomitean tarkastettavissa. Rajoitus, erityisesti viraston toimista ja päätöksistä tehdyn valituksen osalta, ei välttämättä päde joillakin lainkäyttöalueilla, jos lain vaatimukset poikkeavat toisistaan.

Täytäntöönpanorakenteiden olisi etsittävä tietoon perustuvia näkökulmia tapauksiin luodakseen perusteet valituksen hyväksymiselle tai hylkäämiselle. Tietoja tulee käsitellä arkaluontoisesti ottaen huomioon asianosaisten yksityisyys ja päätöksentekoprosessi.

To achieve this goal, we recommend that enforcement structures should consider different factors when reviewing appeals. These may include, but not be limited to:

 • The severity and harm caused by the violation
 • Prior histories of violations
 • Severity of sanctions being appealed
 • Length of time since the violation
 • Analysis of the violation in contact
 • Suspicions of a possible abuse of power or other systemic issue

4. UCoC:n koordinointikomitea (U4C)

A new global committee called the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) will be formed. This committee will be a co-equal body with other high-level decision making bodies (e.g. ArbComs and AffCom). Its purpose is to serve as final recourse in the case of systemic failures by local groups to enforce the UCoC. The U4C’s membership shall be reflective of the global and diverse makeup of our global community.

4.1 Tarkoitus ja laajuus

The U4C monitors reports of UCoC breaches, and may conduct additional investigations and take actions where appropriate. The U4C will regularly monitor and assess the state of UCoC enforcement. It may suggest suitable changes to UCoC and the UCoC Enforcement Guidelines for the Wikimedia Foundation and the community to consider, but may not change either document on its own. When necessary, the U4C will assist the Wikimedia Foundation in handling cases.

The U4C:

 • Handles complaints and appeals in the circumstances outlined in the Enforcement Guidelines
 • Performs any investigations necessary to resolve said complaints and appeals
 • Provide resources for communities on UCoC best practices, such as mandatory training material and other resources as needed
 • Provides a final interpretation of the UCoC Enforcement Guidelines and the UCoC if the need arises, in collaboration with community members and enforcement structures
 • Monitors and assesses the effectiveness of UCoC enforcement, and provides recommendations for improvement

U4C ei ota kantaa tapauksiin, joissa ei ensisijaisesti rikota UCoC:tä tai sen täytäntöönpanoa. U4C voi siirtää lopullisen päätöksentekovaltuutensa paitsi vakavissa järjestelmäongelmissa. U4C:n vastuut on selitetty muiden täytäntöönpanorakenteiden yhteydessä kohdassa 3.1.2.

4.2 Valinta, jäsenyys ja roolit

Annual elections, organized by the global community, will select voting members. Candidates may be any community member who must also:

 • Meet the Wikimedia Foundation's criteria for access to nonpublic personal data and confirm in their election statement they will fully comply with the criteria
 • Not be currently sanctioned in any Wikimedia project or have an event ban
 • Comply with the UCoC
 • Meet any other eligibility requirements determined during the election process

Poikkeustapauksissa U4C voi järjestää välivaalit, jos se toteaa, että erot tai toimettomuus ovat aiheuttaneet välittömän lisäjäsenen tarpeen. Vaalit järjestetään samalla tavalla kuin säännölliset vuosivaalit.

Yksittäisten U4C:n jäsenten ei tarvitse erota muista tehtävistä (esim. paikallinen sysop, ArbComin jäsen, tapahtumaturvallisuuskoordinaattori). He eivät kuitenkaan saa osallistua sellaisten asioiden käsittelyyn, joihin he ovat suoraan osallistuneet muiden tehtäviensä vuoksi. U4C:n jäsenet allekirjoittavat pääsyä ei-julkisiin henkilötietoihin koskevan käytännön antaakseen heille pääsyn ei-julkisiin tietoihin. U4C:n rakennuskomitean tulee päättää sopivista ehdoista U4C:n jäsenille.

U4C voi tarvittaessa muodostaa alakomiteoita tai nimetä henkilöitä tiettyihin tehtäviin tai rooleihin.

Wikimedia Foundation voi nimittää enintään kaksi äänioikeuttamatonta jäsentä U4C:hen ja antaa tukihenkilöstöä tarpeen mukaan.

4.3 Menettelyt

U4C päättää, kuinka usein se kokoontuu ja muut toimintatavat. U4C voi luoda tai muokata menettelyjään niin kauan kuin se kuuluu niiden soveltamisalaan. Aina kun se on tarkoituksenmukaista, komitean tulee pyytää yhteisöltä palautetta suunnitelluista muutoksista ennen niiden toteuttamista.

4.4 Politiikka ja ennakkotapaus

U4C ei luo uutta käytäntöä, eikä se saa muuttaa tai muuttaa UCoC:tä. Sen sijaan U4C soveltaa ja valvoo UCoC:tä sen soveltamisalan mukaisesti.

Koska yhteisön politiikat, suuntaviivat ja normit kehittyvät ajan myötä, aiemmat päätökset otetaan huomioon vain siltä osin kuin ne ovat merkityksellisiä nykyisessä tilanteessa.

4.5 U4C Rakennustoimikunta

Following ratification of the UCoC enforcement guidelines, the Wikimedia Foundation will facilitate a Building Committee to:

 • Determine the procedures, policy, and use of precedent of the U4C
 • Draft the remainder of the U4C process
 • Designate any other logistics necessary to establish the U4C
 • Help facilitate the initial election procedures for the U4C

Rakennustoimikunta koostuu vapaaehtoisista yhteisön jäsenistä, tytäryhtiöiden henkilökunnasta tai hallituksen jäsenistä ja Wikimedia Foundationin henkilökunnasta.

Members will be selected by the Vice President of Community Resilience and Sustainability of the Wikimedia Foundation. Volunteer members for the committee should be respected community members.

Members shall reflect the diverse perspectives of the movement’s enforcement processes with experience in things such as, but not limited to: policy drafting, involvement in and awareness of the application of existing rules and policies on Wikimedia projects, and participatory decision making. Its members shall reflect the diversity of the movement, such as but not limited to: languages spoken, gender, age, geography, and project type.

U4C-rakennuskomitean työ ratifioidaan joko Global Councilissa tai tämän asiakirjan ratifioinnin kaltaisella yhteisön prosessilla. Sen jälkeen kun U4C on perustettu tämän rakennuskomitean työn kautta, rakennuskomitean pitäisi hajota.

Sanasto

Administrator (sysop or admin)
Katso määritelmä Meta.
Edistynyt oikeuksien haltija
käyttäjä, jolla on tavanomaisia ​​muokkausoikeuksia korkeammat järjestelmänvalvojan oikeudet ja joka on yleensä valittu yhteisön prosessien kautta tai välimieslautakuntien nimeämä. Tämä sisältää ei-tyhjentävänä luettelon: local sysops / administrators, functionaries, global sysops, stewards.
Liitännäiskomitea tai Affcom
Katso määritelmä Meta.
Arbitration Committee or ArbCom
luotettujen käyttäjien ryhmä, joka toimii lopullisena päätöksentekoryhmänä joissakin kiistoissa. Kunkin ArbComin soveltamisala on sen yhteisön määrittelemä. ArbCom voi palvella useampaa kuin yhtä projektia (esim. Wikinews ja Wikivoyage) ja/tai useampaa kuin yhtä kieltä. Näissä ohjeissa tämä sisältää Wikimedian teknisten tilojen toimintaohjekomitean ja hallintopaneelit. Katso myös määritelmä on Meta.

Sitovat verbit: Täytäntöönpano-ohjeita laadittaessa valmistelukomitea piti sanat "luo", "kehittää", "täytäntöönpano", "täytyy", "tuottaa", "pitää" ja "tulee" sitovina. Vertaa tätä "suositusverbeihin".

Asianarviointikomitea
Katso definition päällä Meta.
Community
Viittaa projektin yhteisöön. Hankkeen yhteisön tekemät päätökset määräytyvät yleensä konsensuksella. Katso myös: Project.
Cross-wiki
Vaikuttaa useampaan kuin yhteen projektiin tai esiintyy siinä. Katso myös: Global.
Tapahtuman turvallisuuskoordinaattori
henkilö, jonka Wikimediaan liittyvän henkilökohtaisen tapahtuman järjestäjät ovat nimenneet vastaamaan kyseisen tapahtuman turvallisuudesta.
Global
Viittaa kaikkiin Wikimedia-projekteihin. Wikimedia-liikkeessä "globaali" on ammattikieltä, joka viittaa liikkeen laajuisiin hallintoelimiin. Sitä käytetään yleensä vastakohtana "paikalliselle".
Global sysops
See määritelmä Metassa.
Korkean tason päätöksentekoelin
Ryhmä (eli U4C, ArbCom, Affcom), jonka yli ei voida valittaa. Eri asioilla voi olla erilaisia ​​korkean tason päätöksentekoelimiä. Tämä termi ei sisällä ryhmää käyttäjiä, jotka osallistuvat ilmoitustaululla järjestettyyn keskusteluun, joka johtaa päätökseen, vaikka keskustelun tuloksista ei voi valittaa.

Paikallinen: Viittaa yhteen Wikimedia-projektiin, tytäryhtiöön tai organisaatioon. Tämä termi viittaa yleensä pienimpään, välittömimpään tilanteeseen soveltuvaan hallintoelimeen.

Off-wiki
Yleensä viittaa online-tiloihin, joita Wikimedia Foundation ei isännöi, vaikka Wikimediayhteisön jäsenet olisivat paikalla ja käyttävät tilaa aktiivisesti. Esimerkkejä wikin ulkopuolisista tiloista ovat Twitter, Whatsapp, IRC, Telegram, Discord ja muut.
Henkilökohtaiset tiedot
ovat mitä tahansa tietoja, jotka voivat mahdollisesti tunnistaa tietyn henkilön. Kaikki tiedot, joita voidaan käyttää erottamaan yksi henkilö toisesta ja joita voidaan käyttää deanonymisoimaan aiemmin anonyymit tiedot, katsotaan henkilökohtaisiksi tiedoiksi..
Projekti (Wikimedia-projekti)
WMF:n ylläpitämä wiki.

Suositusverbit: Täytäntöönpano-ohjeita laadittaessa valmistelukomitea piti sanat "kannustaa", "saa", "ehdottaa", "suositella" ja "pitäisi". Vertaa tätä "sitoviin verbeihin".

Aiheeseen liittyvä tila, jota isännöidään kolmansien osapuolien alustoilla
verkkosivustot, mukaan lukien yksityiset wikit, joita ei hallinnoi WMF, mutta joilla käyttäjät keskustelevat Wikimediaan liittyvistä projektiasioista. Usein Wikimedian vapaaehtoisten moderaattorina.

Henkilökunta: Wikimedia-liikeorganisaation työntekijät ja/tai henkilöstön jäsenet tai tällaisen liikeorganisaation urakoitsijat, joiden työ edellyttää vuorovaikutusta Wikimedia-yhteisön jäsenten kanssa tai Wikimedian liiketiloissa (mukaan lukien kolmannen osapuolen tilat, kuten Wikimedialle omistetut off-wiki-alustat liiketoiminto).

Stuertti
Katso määritelmä Meta.
Järjestelmällinen ongelma tai epäonnistuminen
Ongelma, jossa on tapana laiminlyödä yleismaailmallisia käytännesääntöjä useiden henkilöiden osallistuessa, erityisesti ne, joilla on edistyneitä oikeuksia.
Wikimedia Foundation Officen toimintakäytäntö
Käytäntö löydetty on Meta tai sitä vastaava seuraajakäytäntö.