Powszechne Zasady Postępowania/Biuletyn

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Newsletter/1 and the translation is 100% complete.
Biuletyn Powszechnych Zasad Postępowania
 next issue

Witamy w pierwszym wydaniu Biuletynu Powszechnych Zasad Postępowania! Ten biuletyn pomoże społeczności Wikimedia pozostać zaangażowanym w rozwój nowych zasad. Dodatkowo, będzie rozpowszechniać istotne wiadomości, raporty i informacje o nadchodzących wydarzeniach związanych z PZP. Opinie lub pomysły dotyczące następnego wydania można zostawić na stronie dyskusji biuletynu. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie!

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem kolejnych edycji biuletynu, zapisz się tutaj!

Twój udział w tym procesie jest dla nas ważny. Możesz nam pomóc, tłumacząc kolejne wydania biuletynów na inne języki, aby rozpowszechniać informacje i zwiększać świadomość na temat Powszechnych Zasad Postępowania. Jeśli jesteś chętny, dodaj tutaj swoje dane, a poinformujemy Cię o kolejnych edycjach biuletynu do przetłumaczenia.

Konsultacje z organizacjami afiliowanymi

W marcu i kwietniu 2021 roku organizacje afiliowane Wikimedia Foundation zostały zaproszone do udziału w dyskusjach i dzielenia się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami i obawami w celu stworzenia jasnych definicji ścieżek egzekwowania i procesów raportowania naruszeń Powszechnych Zasad Postępowania. Przeprowadzono ponad 25 spotkań, a w ankiecie otrzymano około 147 odpowiedzi w 8 językach, które pochodziły od 27 różnych organizacji afiliowanych. Niektóre organizacje przeprowadziły własne wewnętrzne dyskusje z członkami oraz zdecydowały się włączyć tekst Powszechnych Zasad Postępowania do swoich regulaminów.

Podsumowanie konsultacji z organizacjami afiliowanymi dostępne jest tutaj.

Konsultacje w projektach w 2021 roku

W kwietniu i maju Wikimedia Foundation starała się zebrać uwagi od jak największej liczby uczestników na temat egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania. Działania te zostały podjęte w celu dostosowania PZP do globalnych i zróżnicowanych potrzeb społeczności. Raport z tych konsultacji jest już dostępny.

Ponad 247 użytkowników wzięło udział konsultacjach (za pośrednictwem projektów Wikimedia oraz otwartych spotkań). W skład tej grupy wchodzili m.in. administratorzy, osoby funkcyjne, członkowie Komitetów Arbitrażowych, pracownicy organizacji afiliowanych oraz zarówno nowi, jak i doświadczeni użytkownicy 16 różnych projektów Wikimedia. Podsumowanie zawiera również materiały z dyskusji prowadzonych przez wolontariuszy.

Chociaż pomysły, przemyślenia i obawy zgłaszane przez uczestników były bardzo zróżnicowane, można było zaobserwować wspólne schematy wśród społeczności. Użytkownicy wyrazili swoje opinie na temat potrzeb i zagrożeń związanych z prywatnymi systemami zgłaszania nadużyć, na temat wad w obecnych systemach egzekwowania zasad, na temat potrzeby wrażliwości na kontekst (intersekcjonalność) oraz wyrazili potrzebę uzyskiwania dodatkowego wsparcia dla wolontariuszy. Wielu uczestników uważało, że społeczności powinny nadal odgrywać znaczącą rolę w procesie weryfikacji i zatwierdzania zmian w Powszechnych Zasadach Postępowania.

Spotkania z zainteresowanymi użytkownikami

Zespół ds. Powszechnych Zasad Postępowania zorganizował spotkania ze społecznością, podczas których poruszone zostały zasady egzekwowania PZP. Spotkania te odbyły się 15 i 29 maja 2021 roku. Każde ze spotkań trwało 90 minut i zgromadziło 20–25 członków społeczności Wikimedia, którzy dyskutowali na tematy związane z Powszechnymi Zasadami oraz inne interesujące tematy w celu stworzenia rekomendacji dla Grupy roboczej ds. Powszechnych Zasad Postępowania.

Podsumowanie ze spotkań zawiera m.in. dyskusje na temat możliwości utworzenia i problemów związanych z utworzeniem Komitetów Arbitrażowych obejmujących swoją jurysdykcją wiele projektów Wikimedia, dyskusje nad przejrzystością procesu egzekwowania PZP, dyskusje o systemowej stronniczości, dyskusje o wdrażaniu w życie PZP z udziałem społeczności oraz zaawansowane dyskusje dotyczące różnych sposobów egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania.

Kolejne spotkanie planowane jest na 12 czerwca o godzinie 5:00 rano czasu UTC.

Grupa robocza ds. przygotowania PZP – Faza 2

Grupa robocza ds. PZP rozpoczęła swoją pracę 13 maja 2021. Grupa składa się z 15 członków, wśród której znajdują się Wikimedianie z 9 państw, którzy edytują w 11 językach. Jako grupa są administratorami 13 różnych projektów i pełnią 11 innych ról w projektach Wikimedia, w tym 2 globalnych administratorów, 2 obecnych członków Komitetów Arbitrażowych.

Obecnie grupa prowadzi ćwiczenia zespołowe oraz buduje moduły i ćwiczenia, którymi rozpoczyna opracowywanie wytycznych dotyczących egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania. Krótkie streszczenia ze spotkań grupy roboczej do obejrzenia i przetłumaczenia są dostępne tutaj.

Grupa robocza przedstawi społeczności swoje rekomendacje dotyczące egzekwowania PZP na początku sierpnia. Więcej informacji będzie dostępne wkrótce.

Blogi w serwisie Diff

Facylitatorzy Powszechnych Zasad Postępowania przygotowali wpisy na blogu, które oparli o ciekawe ustalenia i spostrzeżenia, które dostrzegli podczas lokalnych konsultacji, które miały miejsce w I kwartale 2021 roku.