Splošni kodeks ravnanja/Projekt

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Project and the translation is 94% complete.
Outdated translations are marked like this.
Universal Code of Conduct

Splošni kodeks ravnanja (SKR) je bil sestavljen z namenom zagotoviti globalni temelj sprejemljivega vedenja za celotno gibanje brez dopuščanja nadlegovanja. Oblikovan je bil v dvofaznem sodelovalnem postopku. Prva faza je vključevala pripravo osnutka pravilnika. Druga faza je vključevala pripravo smernic za uveljavljanje. Pravilnik je 2. februarja 2021 ratificiral Odbor zaupnikov, o smernicah za uveljavljanje pa se je glasovalo z glasovanjem v celotni skupnosti marca 2022. Glasovanje je pokazalo, da skupnost podpira smernice, pri čemer je bilo v komentarjih, predloženih v postopku, opredeljenih več posameznih področij izboljšanja. Odbor za zadeve skupnosti (Community Affairs Committtee, CAC) je zahteval, da Odbor za revizijo, ki ga vodi skupnost, obravnava nekatere dele smernic. Ta postopek izpopolnjevanja je končan, drugo glasovanje pod vodstvom skupnosti pa je potekalo od 17. januarja do 31. januarja 2023. Na podlagi rezultatov je Odbor zaupnikov z glasovanjem potrdil Smernice uveljavljanja 9. marca 2023. Nadaljnje informacije o uvedbi smernic bodo objavljene aprila 2023.

Pregled

Splošni kodeks ravnanja (SKR)

SKR je ključna politična pobuda, ki izhaja iz skupnostnih pogovorov in strateškega procesta Wikimedia 2030. Strateške skupine so se posvetovale z wikimedijci iz globalnih skupnosti. Pripravili so Deset priporočil za usmerjanje gibanja k njegovi viziji 2030. Eno od priporočil, »zagotavljanje varnosti in vključenosti«, je vključevalo pripravo kodeksa ravnanja: SKR. Kodeks ravnanja je bil razvit v posvetovanju s skupnostmi iz celotnega gibanja Wikimedie ob upoštevanju konteksta, obstoječih lokalnih politik ter struktur uveljavljanja pravil in reševanja sporov. Prejšnje razprave skupnosti o Splošnem kodeksu ravnanja so na voljo na tej strani.

Posvetovanje o SKR je potekalo v dveh fazah. V prvi fazi, ki je trajala od junija do decembra 2020, so potekali raziskave in pogovori s skupnostmi o tem, kako naj bi bil SKR videti. To je pripeljalo do UKR, ki ga je 2. februarja 2021 potrdil Odbor zaupnikov. Druga faza se je uradno začela februarja 2021 in je prav tako vključevala globalne pogovore ter pripravo smernic za uveljavljanje, postopkov in poti za SKR s strani skupnega odbora prostovoljcev in osebja. Obdobje revizije smernic za uveljavljanje se je začelo aprila 2022 z Odborom za revizijo, katerega glavni cilj je upoštevati povratne informacije skupnosti iz glasovanja in jih uvesti v revidirani dokument.

Splošni kodeks ravnanja – pravilnik

Splošni kodeks ravnanja (SKR) naj bi bil zbirka pravil, ki naj bi zagotavljala splošni temelj sprejemljivega ravnanja za celotno gibanje in vse projekte Wikimedie. V njem je opisano, kakšno ravnanje se pričakuje in kakšno ravnanje je nesprejemljivo, in naj bi veljal za vse, ki sodelujejo in prispevajo k spletnim in nespletnim projektom in prostorom Wikimedie. Glejte celotno besedilo pravilnika.

Splošni kodeks ravnanja – smernice uveljavljanja

Te smernice zagotavljajo okvir za uveljavljanje Splošnega kodeksa ravnanja. Pravilnik je predhodno potrdil Odbor zaupnikov. Smernice vključujejo preventivne, odzivne in preiskovalne ukrepe ter druge ukrepe, sprejete za obravnavo kršitev Splošnega kodeksa ravnanja. Za izvajanje bi v vseh spletnih in nespletnih projektih Wikimedie, njenih dogodkih in povezanih prostorih, ki gostujejo na platformah tretjih oseb, vendar ne samo v njih, v prvi vrsti skrbeli imenovani funkcionarji. Uveljavljanje bi potekalo organizirano, pravočasno in dosledno v celotnem gibanju Wikimedie.

Smernice uveljavljanja SKR sestavljata dva dela:

 • Preventivno delo
  • Spodbujanje ozaveščenosti o SKR, priporočanje usposabljanja o SKR idr.
 • Odzivno delo
  • Podrobnen opis postopka prijave kršitev
  • Obdelava prejetih kršitev
  • Zagotavljanje virov pri večkratnih kršitvah
  • Določitev uveljavljanja ob kršitvah

Vzpostavljen bo nov globalni odbor, imenovan Koordinacijski odbor za Splošni kodeks ravnanja (Universal Code of Conduct Coordinating Committee, U4C). Odbor U4C naj bi bil končni odločevalec, če Splošnega kodeksa ravnanja ne bodo uspeli uveljaviti lokalni organi. Odbor U4C se bo usklajeval z drugimi organi odločanja, kot so Razsodniški odbori in Odbor za združenja. Odbor U4C bo ustanovil Odbor za gradnjo. V tem odboru bodo člani iz skupnosti prostovoljcev, osebje Fundacije Wikimedia in osebje podružnic. Ta odbor bo načrtoval ukrepe, potrebne za delovanje odbora U4C.

Trenutno stanje

Prva različica Smernic uveljavljanja SKR je bila za pregled skupnosti objavljena 6. januarja 2022. Odbor zaupnikov Fundacije Wikimedia je 24. januarja 2022 objavil izjavo, s katero je podprl glasovanje skupnosti o predlaganih smernicah uveljavljanja SKR.

Nato je od 7. do 21. marca 2022 potekalo glasovanje skupnosti. Za seznanjanje skupnosti s SKR in Smernicami uveljavljanja so potekale razprave in pogovori, da bi zagotovili, da so Wikimedijci opolnomočeni za glasovanje.

Po zaključku glasovanja so bili objavljeni rezultati. Po pregledu Odbora za zadeve skupnosti (CAC) je priporočilo pregledal drug odbor, ki so ga sestavljali predvsem člani odborov za Pravilnik SKR (1. faza) in Smernice uveljavljanja (2. faza), ki so pregledali smernice ob upoštevanju štirih osrednjih področij, določenih na podlagi podatkov iz glasovanja in povratnih odzivov: berljivost in prevedljivost, zasebnost obtoževalca in obtoženega, usposabljanje in potrditev. Revizijski odbor je svoje delo zdaj zaključil.

Drugo glasovanje odbora je potekalo od 17. januarja do 31. januarja 2023. Na podlagi rezultatov je Odbor zaupnikov z glasovanjem potrdil Smernice uveljavljanja 9. marca 2023. Nadaljnje informacije o uvedbi smernic bodo objavljene aprila 2023.

Časovnica

Prejšnje faze
Revizije Smernic uveljavljanja
Dogodek/mejnik Datum Stanje
Revizijske pripombe Revizijskega odbora in priprava potrebnih sprememb junij – avgust 2022 Končano
Posvetovanje s skupnostjo o revizijah Smernic uveljavljanja september 2022 Končano
Končne revizije na podlagi posvetovanja oktober – november 2022 Končano, v prevodu
Glasovanje skupnosti o revidiranih smernicah januar – februar 2023 Končano
Časovnica 2. faze Univerzalnega kodeksa ravnanja
Dogodek/mejnik Datum Stanje
Proučiti ključna

vprašanja o uveljavljanju

SKR potrdi Odbor zaupnikov 2. februarja 2021 Opravljeno
Posvetovanja z lokalnimi skupnostmi (povzetek) Pozni januar – marec 2021 Opravljeno
Posvetovanje s podružnicami (Poročilo) Pozni februar – april 2021 Opravljeno
Posvetovanje s funkcionarji April – julij 2021 Opravljeno
Vikiposvetovanja (Poročilo) April – maj 2021 Opravljeno
Okrogle mize Maj – september 2021 Opravljeno
Poročilo Cilji nadlegovanja junij 2021 Objavljeno
Ustvaritev in odobritev

predloga za uveljavljanje

Poziv k sodelovanju: pripravljalni odbor 2. faze Konec marca – april 2021 Zaključeno
Pripravljalni odbor: začetni osnutek Maj – julij 2021 Objavljeno
Posvetovanje s skupnostjo o predlogih osnutka uveljavljanja Avgust – oktober 2021 Opravljeno
Pripravljalni odbor: izboljšanje predloga uveljavljanja Oktober – januar 2022 Opravljeno
Predložitev predloga uveljavljanja SKR Odboru zaupnikov januar 2022 Opravljeno
Skupnostna potrditev Smernic uveljavljanja
Objava Smernic uveljavljanja SKR za pregled 24 januar 2022 Objavljeno
Pogovori o Smernicah uveljavljanja januar 2022 – marec 2022 Končano
Pogovorna ura št. 1 4 februar 2022 Končano
Pogovorna ura št. 2 25 februar 2022 Končano
Pogovorna ura št. 3 4 marec 2022 Končano
Obdobje glasovanja o potrditvi 7 marec 2022 – 21 marec 2022 Končano
Pregled glasovanja 21 marec 2022 – 31 marec 2022 Končano
Razglasitev rezultatov glasovanja o potrditvi 5 april 2022 Končano
Časovnica 1. faze Splošnega kodeksa ravnanja
Dogodek/mejnik Datum Stanje
Zgodnje raziskave

in ozaveščanje

Objava povzetka posvetovanja z lokalnimi skupnostmi 15. junij 2020 Opravljeno
Ozaveščanje podružnic: ankete in intervjuji Junij – julij 2020 Opravljeno
Ozaveščanje skupnosti končano in pridobljene povratne informacije Julij 2020 Opravljeno
Zaključena in povzeta anketa osebja Fundacije Wikimedia Julij 2020 Opravljeno
Priprava osnutka Poziv k sodelovanju: pripravljalni odbor Junij 2020 Opravljeno
Izbira pripravljalnega odbora 17. julij 2020 Opravljeno
Pripravljalni odbor: aktivna faza priprave osnutka Avgust – september 2020 Opravljeno
Obdobje skupnostnega komentiranja osnutka SKR September – oktober 2020 Opravljeno
Revizija osnutka SKR glede na pripombe skupnosti 6.–12. oktober 2020 Opravljeno
Izročitev osnutka SKR Odboru zaupnikov v pregled, s povezavami do pripomb skupnosti. 13. oktober 2020 Opravljeno
Zastarela zgodovina projekta


Zgodovina

The UCoC is a key policy initiative from the Wikimedia 2030 community conversations and strategy process. The Strategy groups consulted Wikimedians from the global communities and put forth 10 recommendations to guide the movement towards its 2030 vision. One of the recommendations, to “Provide for Safety and Inclusion,” included drafting a Code of Conduct, the UCoC. The UCoC is being developed in consultation with communities from across the Wikimedia movement with respect to context, existing local policies, as well as enforcement and conflict resolution structures. Previous community discussions about the Universal Code of Conduct can be found on this page.

The UCoC consultation is being held in two phases. Phase 1, from June to December 2020, involved research and conversations with communities on what a UCoC would look like. It resulted in the UCoC Policy, which is intended to apply to all activities in the Wikimedia movement. The Board of Trustees announced its approval of the UCoC Policy on 2 February 2021, though neither the global community nor individual communities have approved this Code of Conduct. Phase 2 involves ongoing global conversations and proposal drafting on the implementation and application of the UCoC. It officially began in February 2021.

Between 2018 and 2020, the Wikimedia 2030 strategy process invited volunteers to look at how to best guide the Wikimedia movement towards the future. Through working groups, online discussions, and in-person events around the world, 10 recommendations and principles were published in May 2020. One of these recommendations was to “Provide for Safety and Inclusion”:

We will establish Movement-wide standards for an inclusive, welcoming, safe, and harassment-free environment. This will enable us to better attract and retain new and diverse volunteers and grow as a movement.

A key part of this recommendation was to create a Code of Conduct, the UCoC. It aims to provide a "universal baseline of acceptable behavior for the entire movement without tolerance for harassment". Wikimedia communities work in highly varied contexts, and no code of conduct will be able to cover every situation and issue. If the Terms of Service are updated to include it, participants and local projects will be asked to follow and build upon the baseline established by the UCoC.

As per the Board of Trustees’ statement, there are two phases for the UCoC project. The first phase ("Phase 1") involved research, community and stakeholder dialogue, as well as a staff-appointed joint volunteer-staff committee that drafted the UCoC text proposal. The proposed text was submitted to the Board of Trustees for ratification on 13 October 2020. The Board announced the approved text on 2 February 2021.

The second phase ("Phase 2") of the project began on 2 February 2021, when the Board approved the draft UCoC text developed in Phase 1. The second phase of the project focuses on how to enforce the UCoC. As with the first phase, determining responsibilities and outlining clear enforcement pathways involves broad input from communities across the Wikimedia movement.