Jump to content

Bộ Quy tắc Ứng xử Chung/Dự án

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Project and the translation is 80% complete.
Outdated translations are marked like this.
Bộ Quy tắc Ứng xử Chung

Bộ Quy tắc Ứng xử Chung (UCoC) được tạo ra để cung cấp một cơ sở toàn cầu về hành vi có thể chấp nhận được cho toàn bộ phong trào mà không dung thứ cho hành vi quấy rối. Nội dung của bộ quy tắc, bao gồm quy định và hướng dẫn thực thi, được tạo ra thông qua hai giai đoạn và công việc hiện tại là thực hiện quy định và hướng dẫn thực thi của bộ quy tắc. Một danh sách đầy đủ các hoạt động liên quan đến sự phát triển của UCoC được phác thảo trong hộp điều hướng ở cuối trang này.

Lịch sử

Bộ Quy tắc Ứng xử Chung (UCoC) là một sáng kiến quan trọng từ quá trình chiến lược và đối thoại cộng đồng Wikimedia 2030. Đem lại sự an toàn và hòa nhập trong cộng đồng và tạo ra một quy tắc ứng xử được đánh giá là sáng kiến ưu tiên cao nhất của khuyến nghị Chiến lược Phong trào thứ ba.

Bộ Quy tắc Ứng xử Chung (UCoC) được tạo ra để cung cấp một cơ sở toàn cầu về hành vi có thể chấp nhận được cho toàn bộ phong trào mà không dung thứ cho hành vi quấy rối. Nó được tạo ra thông qua một quá trình hợp tác thông qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 bao gồm soạn thảo chính sách. Giai đoạn 2 bao gồm soạn thảo các nguyên tắc thực thi. Chính sách đã được Hội đồng quản trị phê chuẩn vào ngày 2 tháng 2 năm 2021 và các nguyên tắc thực thi đã được bỏ phiếu thông qua một cuộc bỏ phiếu toàn cộng đồng vào tháng 3 năm 2022. Cuộc bỏ phiếu cho thấy sự ủng hộ của cộng đồng đối với các nguyên tắc này, với một số lĩnh vực cải tiến cụ thể được xác định thông qua các nhận xét được gửi trong quá trình. Ủy ban Vấn đề Cộng đồng (CAC) của Hội đồng đã yêu cầu yêu cầu một ủy ban sửa đổi do cộng đồng lãnh đạo giải quyết một số phần của nguyên tắc. Quá trình sàng lọc này đã hoàn tất, với cuộc bỏ phiếu do cộng đồng lãnh đạo lần thứ hai dự kiến diễn ra từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023. Dựa trên kết quả, Hội đồng Quản trị đã bỏ phiếu phê chuẩn Hướng dẫn Thực thi vào ngày 9 tháng 3 năm 2023.