Jump to content

קוד התנהגות אוניברסלי/הנחיות אכיפה מתוקנות/הודעה/התייעצות סגור

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
קוד התנהגות אוניברסלי


קופת הביקורת על הנחיות האכיפה המתוקנות של קוד ההתנהגות האוניברסלי נסגרה

תוכלו למצוא הודעה זו מתורגמת לשפות נוספות במטא‏־ויקי.

ויקימדים יקרים,

תודה על השתתפותך בסקירה של טיוטת הנחיות אכיפה מתוקנות עבור קוד ההתנהגות האוניברסלי (UCoC). צוות הפרויקט של UCoC וה-ועדה לתיקוני הנחיות אכיפה של UCoC מעריכים את כולכם שהקדשתם מזמנכם לדון בהנחיות, להציע שינויים ולשאול שאלות.


תקופת סקירת הקהילה הזו נמשכה מ-8 בספטמבר 2022 עד 8 באוקטובר 2022.

במהלך ארבעת השבועות האחרונים, צוות הפרויקט של UCoC אסף מידע חשוב מהקהילה מערוצים שונים, כולל שלושה מפגשי שעות שיחה, שבהם יכלו ויקימדים להתכנס כדי לדון בהנחיות האכיפה המתוקנות של UCoC.

ועדת התיקונים תבדוק את הקלט מהקהילה כאשר הם יתכנסו מחדש בשבוע השני של אוקטובר 2022. צוות הפרויקט של UCoC יתמוך בהם במתן עדכונים תוך כדי המשך עבודתם וימשיך ליידע את הקהילה על כל ההתפתחויות ואבני הדרך החשובות בזמן שהוועדה תתכונן הגרסה הסופית של הנחיות האכיפה של UCoC שמתוכננת כעת להצבעה בקהילה באמצע ינואר 2023.

בשם צוות הפרויקט של UCoC,