Jump to content

Kòd Inivèsèl Konduit/Gid pou fè respekte/Anons/Konsiltasyon fèmen

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Universal Code of Conduct


Peryòd revizyon pou vèsyon revize Gid Enplimantasyon Kòd Inivèsèl Konduit la fini kounye a.

Ou ka jwenn mesaj sa a tradui nan lòt lang sou Meta-wiki.

Chè Wikimedyen,

Mèsi paske w te patisipe nan revizyon Pwojè Gid pou Ranfòsman Revize pou Kòd Konduit Inivèsèl (UCoC). Ekip pwojè UCoC a ak Komite Revizyon Gid pou Ranfòsman UCoC la apresye tout nou pran tan pou diskite sou direktiv yo, sijere chanjman, epi poze kesyon.

Peryòd revizyon kominote sa a te dire soti 8 septanm 2022 rive 8 oktòb 2022.

Pandan kat semenn ki sot pase yo, ekip pwojè UCoC la te kolekte opinyon kominote ki gen anpil valè nan plizyè chanèl, ki gen ladan twa sesyon èdtan konvèsasyon, kote Wikimedyen yo te kapab reyini ansanm pou diskite sou Gid pou Ranfòsman UCoC revize yo.

Komite Revizyon an pral revize opinyon kominote a lè yo reyini nan dezyèm semèn oktòb 2022. Ekip pwojè UCoC a pral sipòte yo nan bay mizajou pandan y ap kontinye travay yo epi yo pral kontinye enfòme kominote a sou tout devlopman ak etap enpòtan yo pandan Komite a ap prepare. vèsyon final Gid pou Ranfòsman UCoC ki kounye a pwograme pou yon vòt nan tout kominote a nan mitan mwa janvye 2023.

Nan non Ekip Pwojè UCoC a