จรรยาบรรณสากล/แนวทางการบังคับใช้ฉบับแก้ไข/ประกาศ/ปิดการให้คำปรึกษา

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
จรรยาบรรณสากล


ปิดช่วงทบทวนแนวทางการบังคับใช้ฉบับแก้ไขสำหรับจรรยาบรรณสากล

คุณสามารถค้นหาข้อความนี้ที่แปลเป็นภาษาอื่น ๆ ได้ในเมทาวิกิ

ถึงชาววิกิมีเดีย

ขอขอบคุณที่เข้าร่วมในการตรวจสอบ หลักเกณฑ์ฉบับร่างการบังคับใช้ฉบับแก้ไขสำหรับจรรยาบรรณสากล (UCoC) ทีมงานโครงการ UCoC และ คณะกรรมการแก้ไขแนวปฏิบัติบังคับใช้ UCoC ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ แนะนำการเปลี่ยนแปลง และถามคำถาม

ระยะเวลาการตรวจสอบโดยชุมชนนี้เริ่มตั้งแต่ 8 กันยายน 2022 ถึง 8 ตุลาคม 2022

ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการ UCoC ได้รวบรวมความคิดเห็นของชุมชนอันมีค่าจากช่องทางต่างๆ รวมถึง เซสชันชั่วโมงการสนทนา สามรายการ ซึ่งวิกิมีเดียนสามารถรวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบังคับใช้ UCoC ฉบับแก้ไข

คณะกรรมการแก้ไขจะตรวจสอบความคิดเห็นของชุมชนเมื่อพวกเขาประชุมกันอีกครั้งในสัปดาห์ที่สองของเดือนตุลาคม 2022 ทีมงานโครงการ UCoC จะสนับสนุนพวกเขาในการให้ข้อมูลอัปเดตขณะที่พวกเขาทำงานต่อไป และจะแจ้งให้ชุมชนทราบต่อไปเกี่ยวกับการพัฒนาและเหตุการณ์สำคัญทั้งหมดตามที่คณะกรรมการเตรียมการ แนวทางการบังคับใช้ UCoC ฉบับสุดท้ายที่มีกำหนดการลงคะแนนเสียงทั่วทั้งชุมชนในช่วงกลางเดือนมกราคม 2023

ในนามของทีมโครงการ UCoC