Jump to content

User:DannyS712/Global watchlist/Translate/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page User:DannyS712/Global watchlist/Translate and the translation is 100% complete.

Message translation for User:DannyS712/Global watchlist.js.

View translations: Special:PrefixIndex/Translations:User:DannyS712/Global watchlist/Translate

Each message has a key, an explanation, and the actual message. The key refers to how the message is referred to by the script. Only the actual message is translated.

Global watchlist message translation
Key Message to translate
asOf Kể từ $1
changesFeed Trang có thay đổi
emptyFeed Wiki không có thay đổi
filter-anon Sửa đổi của thành viên vô danh
filter-bot Sửa đổi của bot
filter-either Hoặc
filter-not-anon Chỉ sửa đổi của thành viên đã đăng nhập
filter-not-bot Chỉ các sửa đổi không phải là sửa đổi của bot
filter-not-minor Chỉ các sửa đổi không phải là sửa đổi nhỏ
filter-only-anon Chỉ các sửa đổi của thành viên vô danh
filter-only-bot Chỉ các sửa đổi của bot
filter-only-minor Chỉ các sửa đổi nhỏ
globalWatchlistBackLink Quay lại danh sách theo dõi toàn cầu
globalWatchlistLink Danh sách theo dõi toàn cầu
globalWatchlistSettingsLink Cài đặt
heading-globalWatchlist Danh sách theo dõi toàn cầu
heading-globalWatchlistSettings Cài đặt danh sách theo dõi toàn cầu
markSeen-all Đánh dấu tất cả thay đổi là đã xem
markSeen-allConfirm Bạn có chắc chắn đánh dấu tất cả thay đổi là đã xem không?
markSeen Đánh dấu là đã xem
notify-savingFailed Đã xảy ra lỗi khi lưu thay đổi. Vui lòng thử lại.
notify-redirecting Đang quay lại danh sách theo dõi toàn cầu...
option-confirmAllSites Yêu cầu xác nhận khi đánh dấu tất cả các thay đổi là đã xem
option-fastMode Tải nhanh hơn với chi tiết ít hơn
otherOptions Cài đặt khácc
refresh Làm mới
resetChanges Đặt lại các thay đổi
rewatch Bắt lại
settings-error-anonbot Thành viên vô danh không thể thực hiện sửa đổi bot
settings-error-anonminor Thành viên vô danh không thể thực hiện sửa đổi nhỏ
settings-error-badsites (Các) trang không hợp lệ: $1
settings-error-nochanges Không có thay đổi nào được chọn
settings-error-nosites Không có trang nào được chọn
show-edits Hiện trang sửa đổi
show-logEntries Hiện nhật trình
show-newPages Hiện trang mới
siteList Danh sách trang do người dùng sửa đổi
switch-dev Chuyển sang phiên bản phát triển
switch-stable Chuyển sang phiên bản ổn định
title-globalWatchlist Danh sách theo dõi toàn cầu
title-globalWatchlistSettings Cài đặt danh sách theo dõi toàn cầu
unwatch Ngừng theo dõi