User:George Ho/bg.wn articles with potential copyright issues

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

More replies should be made at Steward requests/Miscellaneous#Further cleanup issues related to the closure and deletion of Bulgarian Wikinews.

Below are just snippets. To admins/stewards: If copyvio is the concern, please do not hesitate to suppress the revisions.

n:bg:Учени откриха по-стари версии на картина на Леонардо да Винчи (bg.wn) Leonardo da Vinci's abandoned and hidden artwork reveals its secrets (BBC) Google translation (Wikinews > EN) Google translation (BBC > BG)
Прочутата картина на Леонардо да Винчи "Мадоната от скалите" е била изследвана от учени, които са намерили по-стари чернови за малкия Исус и за ангела под боята ѝ. New research into one of Leonardo da Vinci's most famous works has revealed fresh information about an abandoned composition hidden under the painting. Experts have found initial designs for the angel and infant Christ beneath the surface of the Virgin of the Rocks. Leonardo da Vinci's famous painting "The Madonna of the Rocks" has been researched by scholars who have found older drafts for the little Jesus and for the angel under her paint. Ново проучване на едно от най-известните произведения на Леонардо да Винчи разкри нова информация за изоставена композиция, скрита под картината. Експертите са открили първоначални проекти за ангела и бебето Христос под повърхността на Девата на скалите.
Те изглеждат много различно от крайните им варианти. The designs are significantly different to how they look in the final painting [...] They look very different from their extreme variants. Дизайните значително се различават от това как изглеждат в крайната картина [...]
Ангелът и Исус са били разположени по-нагоре в картината и ангелът е гледал надолу. [...] the angel and the infant Christ were originally positioned higher up in the drawing, with the former facing out and looking down. The angel and Jesus were positioned higher in the picture and the angel was looking down. [...] ангелът и младенецът Христос първоначално бяха разположени по-нагоре в чертежа, като първият беше обърнат навън и гледаше надолу.
n:bg:Индия демонстрира космически апарат за втората си лунна мисия (bg.wn) Chandrayaan-2: India unveils spacecraft for second Moon mission (BBC) Google translation (Wikinews > EN) Google translation (BBC > BG)
Индийската космическа агенция смята да изстреля апарата Чандраяан-2 през юли. India's space agency has unveiled its spacecraft that it plans to launch next month [...] The Indian space agency plans to launch the Chandrayaan-2 in July. Индийската космическа агенция представи космическия си кораб, който планира да изстреля следващия месец [...]
Ако полетът е успешен, Индия ще стане четвъртата страна, осъществила меко кацане на Луната след СССР, САЩ и Китай. If successful, India will be the fourth country to achieve a soft landing on the Moon, following the US, the former Soviet Union and China. If the flight is successful, India will become the fourth soft landing moon after the USSR, US and China. Ако успее, Индия ще бъде четвъртата страна, която постигна меко кацане на Луната, следвайки САЩ, бившия Съветски съюз и Китай.
n:bg:Twitter, Facebook и Google премахват акаунти, разпространяващи дезинформация относно протестите в Хонг Конг Hong Kong protests: Twitter and Facebook remove Chinese accounts (BBC) Google translation (Wikinews > EN) Google translation (BBC > BG)
В съобщение на Twitter се казва, че фирмата е премахнала 936 акаунта. Twitter said it removed 936 accounts [...] A Twitter message said the company had removed 936 accounts. Twitter заяви, че е премахнал 936 акаунта [...]
В съобщение в блога си тя твърди, че въпросните акаунти са базирани в Китай. The network said the accounts originated in mainland China [...] In a blog post, she claims that the accounts in question are based in China. Мрежата заяви, че сметките са с произход от континентален Китай [...]
n:bg:Twitter, Facebook и Google премахват акаунти, разпространяващи дезинформация относно протестите в Хонг Конг Twitter's blog post Google translation (Wikinews > EN) Google translation (Twitter > BG)
Добавя: „Като цяло, тези акаунти умишлено и специфично са се опитвали да предизвикват политически разногласия в Хонг Конг, включително да подкопават легитимността и политическите позиции на протестното движение там. Overall, these accounts were deliberately and specifically attempting to sow political discord in Hong Kong, including undermining the legitimacy and political positions of the protest movement on the ground. He added: "In general, these accounts have intentionally and specifically sought to provoke political differences in Hong Kong, including undermining the legitimacy and political positions of the protest movement there. Като цяло тези сметки умишлено и конкретно се опитваха да засеят политически раздори в Хонконг, включително подкопавайки легитимността и политическите позиции на протестното движение на място.
На базата на наше интензивно проучване ние се сдобихме с надеждни доказателства, които подкрепят тезата, че това е координирана операция, извършвана от държава. Based on our intensive investigations, we have reliable evidence to support that this is a coordinated state-backed operation. Based on our extensive research, we have obtained credible evidence to support the thesis that this is a coordinated state-operated operation. Въз основа на нашите интензивни разследвания имаме надеждни доказателства в подкрепа на това, че това е координирана държавна операция.
Конкретно, ние идентифицирахме големи групи акаунти, които действат координирано с цел да преразпространяват съобщения свързани с протестите в Хонг Конг... Specifically, we identified large clusters of accounts behaving in a coordinated manner to amplify messages related to the Hong Kong protests. Specifically, we have identified large groups of accounts that are acting in a coordinated manner to disseminate protest messages in Hong Kong ... По-конкретно, ние идентифицирахме големи клъстери от сметки, които се държат координирано, за да разширят съобщенията, свързани с протестите в Хонконг.
Тъй като Twitter е блокиран в Китай, много от тези акаунти го достъпваха чрез VPN-и. As Twitter is blocked in PRC, many of these accounts accessed Twitter using VPNs. Since Twitter was blocked in China, many of these accounts accessed it through VPNs. Тъй като Twitter е блокиран в КНР, много от тези акаунти са имали достъп до Twitter чрез VPN.
Някои обаче го достъпваха от специфични не-блокирани IP адреси в Китай. However, some accounts accessed Twitter from specific unblocked IP addresses originating in mainland China. However, some accessed it from specific non-blocked IP addresses in China. Някои акаунти обаче имат достъп до Twitter от конкретни деблокирани IP адреси с произход от континентален Китай.
Акаунтите, които споделяме с вас, са най-активните части от тази кампания. The accounts we are sharing today represent the most active portions of this campaign [...] The accounts we share with you are the most active parts of this campaign. Профилите, които споделяме днес, представляват най-активните части от тази кампания [...]
По-голяма, спамеща мрежа от около 200 000 акаунта - много от тях създадени след нашите първоначални блокирания - беше превантивно блокирана, преди още акаунтите да проявят значителна активност.“ [...] a larger, spammy network of approximately 200,000 accounts — many created following our initial suspensions — were proactively suspended before they were substantially active on the service. A larger, spammy network of about 200,000 accounts - many of them created after our initial lockouts - was preventively blocked before more accounts were active." по-голяма, спам мрежа от приблизително 200 000 акаунта - много от които бяха създадени след първоначалните ни спиране - бяха преустановени активно преди да бъдат активно активни в услугата.