Jump to content

User:Mike/this is a stub

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

just a small stub, with some Swedish text... ( frågan är om det är en stub längre... :/ )

<humour="of a kind">

Beslutande majoritet är en grupp individer i en population, som efter att ha viktats enligt en "beslutsvikt" utgör en majoritet. Här menas med "beslutsvikt" en viktning som till varje individ ger en vikt som är proportionell mot den genomsnittliga sannolikheten för att ett givet förslag från denne ska ledas i beslut. Den beslutande majoriteten existerar och är unik given en population. Jfr. numerär majoritet.

Demokrati: se Direkt demokrati, Representativ demokrati

Direkt demokrati är en populistisk form av demokrati. Därmed är den en utopi.

Kontroversiell är en (ur sin synvinkel ointressant) fråga som en numerär majoritet skyr, men som den beslutande majoriteten väcker för att sedan kunna dra tillbaka, och därmed "bevisa" för den numerära majoriteten att även denna har något att säga till om. Se vidare politik.

Majoritet: se Beslutande majoritet, Numerär majoritet.

Marginaliserad minoritet är den del av en population som inte ingår i en beslutande majoritet och har andra åsikter än den numerära majoriteten. Beroende på åsiktsspridningens storlek inom den marginaliserade minoriteten kan dess storlek variera från mycket liten till flera gånger större än varje numerär "majoritet".

Numerär majoritet är någon grupp individer som antalsmässigt utgör en majoritet. I allmänhet ger varje tänkbar fråga upphov till en (ny) numerär majoritet. Jfr beslutande majoritet.

Politiskt korrekt är en åsikt som anses som trivialt önskvärd inom den beslutande majoriteten i en grupp individer.

Politik är vetenskapen om att i en demokrati få en numerär majoritet att tro att deras egna åsikter stämmer överrens med den beslutande majoritetens åsikter.
Eller som en brittisk parlamentsledamot lär ha sagt i en Aktuellt-intervju: "At the end of the day politics is all about keeping the power". -- Fast Machiavelli lär ha sagt ungefär samma sak, hörde jag nyss... Måste se till att läsa "Fursten"!

Populistisk är en åsikt som anses som trivialt önskvärd inom en numerär majoritet av en grupp individer.

Representativ demokrati är en styrelseform av en population, som syftar till att få den numerära majoriteten att tro att de utgör en beslutande majoritet.

Utopi är en samhällsform där andra grupper än den beslutande majoritetens förslag och åsikter påverkar fattade beslut. En utopi är per definition ouppnåelig.

</humour>