User:NP-chaonay/Sandbox

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

เกี่ยวกับ[edit]

Main article: Wikimedia Thailand/about
เส้นเวลา

สถานะกลุ่มผู้ใช้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2551 เราได้มีการอภิปรายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงรุกอย่างจริงจังหลังกิจกรรมวิกิมาเนีย 2554 แต่แผนได้ชะลอช้าลงจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ แต่ก็เข้าสู่สภาวะปกติอีกครั้งในปี 2556 เราได้จัดกิจกรรม WLM-TH 2556 และรักษาความร่วมมือและการสนับสนุนบางส่วนจากหลาย ๆ พันธมิตร จากกิจกรรมและผู้คนที่เข้าร่วมนั้น เราเติบโตอย่างเห็นได้ชัดระหว่างปี 2556 จนถึง 2561 จนกระทั่งทางเราได้ยืนขอการอนุมัติเป็นสาขาวิกิมีเดียในมกราคม 2562 ซึ่งได้รับอนุมัติจากมูลนิธิในมิถุนายน 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เส้นเวลาของเรา

ข้อเสนอในการจดทะเบียน

กิจกรรม[edit]