Jump to content

User:Tangotango/Mayflower/Translation/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

<?php /* Mayflower - Vietnamese language file 2.02

  • /

$lang['MF_TRANSLATOR'] = 'Dịch sang tiếng Việt bởi <a href="http://meta.wikimedia.org/wiki/User:Vinhtantran">Vinhtantran</a>';

$lang['MF_SEARCH'] = 'Tìm kiếm'; $lang['MF_ADVANCED_SEARCH'] = 'Tìm kiếm nâng cao'; $lang['MF_NEWEST_FIRST'] = 'Mới nhất trước'; //Keep this short $lang['MF_RELEVANT_FIRST'] = 'Đúng nhất trước'; //Keep this short

$lang['MF_SEARCHING'] = 'Xin vui lòng chờ đợi, đang tìm "%s"...'; //Don't make this too long. If you can, make it similar in length to the English: $lang['MF_QUERY_PROMPT'] = 'Gõ một hoặc hai từ về phương tiện bạn muốn tìm:'; $lang['MF_SHOW'] = 'Xem:';

$lang['MF_FATAL'] = 'Mayflower gặp lỗi nghiêm trọng. Lỗi được báo cáo là: %s.' .' Đây chỉ là một lỗi tạm thời và sẽ được sửa trong thời gian sớm nhất.';

$lang['MF_ALL_STOPWORDS_C'] = 'Không có từ để tìm';

$lang['MF_ALL_STOPWORDS'] = '

Xin lỗi, tất cả các từ bạn gõ vào đều là những từ bị bỏ qua. Mayflower bỏ qua những từ rất ngắn và vài từ thường gặp trong trang mô tả hình để hệ thống chạy nhanh hơn và tiện dụng hơn.

  • Tránh các ký tự không phải Latin
  • Tránh những từ chỉ có 1 đến 2 chữ
  • Tránh tìm những từ phôe thông ("and", "or", v.v.)
  • Tránh những từ thường dùng trong trang mô tả hình ("wikimedia", "license", v.v.)

Chúng tôi hiểu rằng một số giới hạn này sẽ gây khó khăn trong việc tìm kiếm một số chủ đề. Tuy nhiên, những giới hạn này là cần thiết vì lý do hiệu suất, do đó chúng tôi mong được sự thấu hiểu từ bạn.

';

$lang['MF_NO_RESULTS_FOUND_C'] = 'Không tìm thấy kết quả';

$lang['MF_NO_RESULTS_FOUND'] = '

E rằng chúng không thể đề xuất gì cho bạn đối với cụm "%s".

  • Hãy kiểm tra thật kỹ từ bạn gõ vào đúng chính tả hay không
  • Thử dùng từ đồng nghĩa với từ bạn đã chỉ định trong truy vấn
  • Thử giảm số từ nếu bạn chỉ định nhiều hơn một từ
  • Thử bỏ các tham số trong tìm kiếm, nếu bạn thực hiện Tìm kiếm nâng cao

';

//If you need to swap the order, use %1$s and %2$s instead. // (e.g. Search for "%2$s" found %1$s results) $lang['MF_RESULT_COUNT_PLURAL'] = 'Tìm thấy %s kết quả cho "%s"'; $lang['MF_RESULT_COUNT_SINGLE'] = 'Tìm thấy 1 kết quả cho "%s"';

/* Details view */ $lang['MF_DETAILS_NOCATS'] = 'Không có thể loại'; $lang['MF_DETAILS_CATSPREFIX'] = 'Thể loại:';

/* Suggestions bar */ $lang['MF_RELATED_CATS'] = 'Thể loại liên quan:';

/* Pagination */ $lang['MG_PAGN_PREV'] = 'Trước'; $lang['MG_PAGN_NEXT'] = 'Sau';

/* Advanced Search */ $lang['MF_SEARCH_FOR'] = 'Tìm'; $lang['MF_SEARCH_HINT'] = 'Dùng càng ít từ càng tốt để cho ra kết quả tốt nhất';

$lang['MF_CATEGORIES'] = 'Thể loại'; $lang['MF_SHOW_FILES_IN'] = 'Hiển thị tập tin trong'; $lang['MF_EXCLUDE_FILES_IN'] = 'Không tìm tập tin trong'; $lang['MF_CAT_HINT'] = 'Phân cách các thể loại bằng ký tự "|"';

$lang['MF_FILE_TYPE'] = 'Kiểu tập tin';

$lang['MF_FILE_SIZE'] = 'Kích thước tập tin'; $lang['MF_LARGER_THAN'] = 'Lớn hơn'; $lang['MF_SMALLER_THAN'] = 'Nhỏ hơn'; $lang['MF_KILOBYTE'] = 'KB';

$lang['MF_UPLOADED_BETWEEN'] = 'Đã tải lên trong khoảng'; $lang['MF_DATE_HINT'] = 'Định dạng: YYYY/MM/DD-YYYY/MM/DD (vd, 2007/12/31-2009/01/28)';

$lang['MF_SORT_ORDER'] = 'Thứ tự sắp xếp';

$lang['MF_NUMBER_OF_PAGES'] = 'Số kết quả'; $lang['MF_NOP_LEADER'] = 'Xem'; $lang['MF_NOP_TRAILER'] = 'mỗi trang'; $lang['MF_NOP_UNITS'] = ' kết quả';

$lang['MF_DISPLAY_DETAILS'] = 'Xem chi tiết'; $lang['MF_NOSHOW_LC'] = 'Không hiển thị giấy phép và thể loại'; $lang['MF_SHOW_L'] = 'Xem biểu tượng giấy phép'; $lang['MF_SHOW_C'] = 'Xem biểu tượng giấy phép và thể loại';

/* Licenses */ $lang['MF_LIC_PD'] = 'Phạm vi công cộng'; $lang['MF_LIC_BY'] = 'Yêu cầu ghi công'; $lang['MF_LIC_SA'] = 'Chia sẻ tương tự'; $lang['MF_LIC_GFDL'] = 'GFDL, GPL hay giấy phép tương thích'; $lang['MF_LIC_FU'] = 'Sử dụng tự do có bản quyền';

/* File types */ $lang['MF_FT_any'] = 'Tất cả các loại'; $lang['MF_FT_img'] = 'Hình ảnh'; $lang['MF_FT_aud'] = 'Âm thanh'; $lang['MF_FT_vid'] = 'Đoạn phim'; $lang['MF_FT_doc'] = 'Tài liệu';

$lang['MF_FT_BITMAP'] = 'Hình bitmap'; $lang['MF_FT_DRAWING'] = 'Hình vẽ'; $lang['MF_FT_AUDIO'] = 'Âm thanh'; $lang['MF_FT_VIDEO'] = 'Đoạn phim'; $lang['MF_FT_DOCUMENT'] = 'Tài liệu'; $lang['MF_FT_TEXT'] = 'Tập tin văn bản'; $lang['MF_FT_MULTIMEDIA'] = 'Tập tin đa phương tiện';

$lang['MF_NO_QUERY_SPECIFIED_C'] = 'Chưa ghi câu truy vấn';

$lang['MF_NO_QUERY_SPECIFIED'] = '

Xin hãy gõ một hoặc hai từ vào ô ở góc phía trên bên phải và nhấn Tìm kiếm.

';

//New in 2.00 $lang['MF_SHOW_POPUP'] = 'Xem chi tiết trong popup (cần Javascript)'; $lang['MF_NO_PREVIEW'] = 'Không xem trước được'; $lang['MF_ZEDLER_DOWN'] = 'Máy chủ cơ sở dữ liệu không hồi đáp'; $lang['MF_PLZ_HOVER'] = 'Rê chuột lên hình thu nhỏ để xem chi tiết'; $lang['MF_LICENSE_UNKNOWN'] = 'Không rõ giấy phép';

$lang['MF_MM_jpeg'] = 'Hình JPEG'; $lang['MF_MM_png'] = 'Hình PNG'; $lang['MF_MM_svg'] = 'Vẽ SVG'; $lang['MF_MM_gif'] = 'Hình GIF'; $lang['MF_MM_ogg'] = 'Tập tin OGG';

$lang['MF_GEN_TYPES'] = 'Loại nói chung'; $lang['MF_SPECIFIC_TYPES'] = 'Loại cụ thể'; ?>