Jump to content

User talk:NgocAnMaster

Add topic
From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Latest comment: 1 year ago by NgocAnMaster in topic Vietnamese Translation User Group

Vietnamese Translation User Group[edit]

Do bạn có nhiều đóng góp biên dịch ở Meta, vì vậy mời bạn tham gia nhóm này để trao đổi thêm về cách dịch thuật.  A l p h a m a  Talk 02:28, 27 January 2023 (UTC)Reply

@Alphama: Cảm ơn bạn đã mời, nhưng vì tôi còn bận những công việc riêng nên không thể hoạt động tích cực như trước được. Khi nào tôi nhiều thời gian hơn, tôi sẽ cân nhắc. NgocAnMaster (talk) 10:06, 27 January 2023 (UTC)Reply