Jump to content

VisualEditor/Newsletter/2020/July/nqo

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page VisualEditor/Newsletter/2020/July and the translation is 100% complete.

ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߂߀߂߀ #߃

ߣߌ߲߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ߞߊ߲ߥߙߍߟߐ߲ߠߌ߲ ߞߍߞߎߘߊ߫ ߞߐߜߍ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ߫ ߛߙߍߘߍ

ߛߊߣߌ߲ ߟߏ߬ߟߏ ߣߌ߫ ߡߙߎ߬ߝߋ߬ ߓߊ߯ߡߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߞ ߅߀
ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߅߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߦߋߢߊ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬߸ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߘߍ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߦߋߢߊ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߡߊߛߐ߫ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫߸ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߓߘߊ߫ ߓߘߊ߫ ߘߙߊߖߊ߫ ߛߌߦߊ߯ߡߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫:

  • ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߅߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߦߋߢߊ߫ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫.
  • ߞߎߡߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߦߋߢߊ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߞߎߡߘߊ߫ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߆߀߀,߀߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߎ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߂߀߁߉ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫
  • ߦߋߢߊ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ߠߊ ߦߋ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ ߟߊ߫. ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߦߋߢߊ߫ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߦߋ߫ ߥߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲߭ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫.
  • ߂߀߁߉ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ %߃߅ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߬ߓߊ߰ ߞߎߘߊ߫ (ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ≤߉߉ ߘߌ߫) ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߦߋߢߊ߫ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫. ߗߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߛߊ߲߬-ߊ߲߯-ߛߊ߲߬.
  • ߊ߬ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߅ ߘߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߍߦߙߐ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߦߋߢߊ߫ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߘߐ߫. ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߘߍ ߘߐߥߙߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ [$ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲|ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߦߋߢߊ߫ ߡߊߦߟߍߡߊ߲] ߘߐ߫ ߂߀߁߈ ߠߊ߫.
  • ߂߀߁߉ ߣߍߣߍߓߊ ߁߇ ߡߊ߬߸ [$ߞߣߍ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߟߐ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߞߣߍ ߟߊ߫] ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߦߋߢߊ߫ ߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߘߐ߫. 🚀 👩‍🚀
  • ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߇ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߂߀߁߇ ߟߊ߫ ߥߞߌߛߓߍߟߌ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߆߀߀,߀߀߀ ߟߎ߫ ߊ߬ ߘߐ߫. ߂߀߁߇ ߥߞߌߛߓߍߟߌ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߦߋ߫ ߦߋߢߊ߫ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߟߊߘߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߞߌߛߓߍߟߌ ߞߍߗߏ߮ ߘߐ߫. ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߓߌߟߊ߬ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߫ ߘߐ߫.

Whatamidoing (WMF) (ߞߎߡߊ߫)