Wiki Academy Israel 2010/Hebrew

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

כנס אקדמיית ויקיפדיה השני, נערך ביום שני, 14 ביוני 2010, באולם פאסטליכט אשר בבנין מקסיקו של הפקולטה לאמנויות באוניברסיטת תל-אביב (מפת האוניברסיטה). בכנס השתתפו כ-250 מרצים וצופים.

אורח הכבוד של הכנס היה סמיואל קליין, חבר הועד המנהל - קרן ויקימדיה העולמית, העומד בראש פרוייקט "מחשב לכל ילד" (One Laptop per Child) בארצות הברית.

בהרצאת הפתיחה פרופ' ויקטור מאייר-שונברגר, ראש המרכז לחקר מדיניות מידע וחדשנות באוניברסיטה הלאומית של סינגפור, מחבר הספר "Delete", דן בזיכרון ושיכחה בעידן הדיגיטלי.

הכנס כלל שלושה מושבים:

 • שימוש בטכנולוגיות ויקי באקדמיה ובלימודים אקדמיים - מושב בהנחיית פרופ' שיזף רפאלי.
 • שימוש בטכנולוגיות ויקי במערכת החינוך ובבתי הספר - מושב בהנחיית פרופ' דני בן צבי.
 • שימוש בטכנולוגיות ויקי ככלי לשיתוף בקהילת חוקרים בין לאומית - מושב בהנחיית פרופ' ניב אחיטוב.

בסיום הכנס נערכה שיחה פתוחה בעניין שיתוף אקדמאים בויקיפדיה העברית.

הכנס הופק על-ידי עמותת ויקימדיה ישראל בשיתוף עם בית הספר לתקשורת במכללה האקדמית נתניה ואוניברסיטת חיפה ובחסות מכון נטוויז'ן לחקר האינטרנט באוניברסיטת ת"א, אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב ומרכז שגיא לחקר האינטרנט באוניברסיטת חיפה.

תוכנית הכנס[edit]

הכנס נערך ביום שני, 14 ביוני 2010, החל משעה 9:00, באולם פאסטליכט שבבניין מקסיקו של הפקולטה לאמנויות באוניברסיטת תל־אביב (מפת האוניברסיטה).

9:00- 9:30 התכנסות וקבלת פנים
10:35 - 9:30 מושב פתיחה: (יתנהל בשפה האנגלית) -- יו"ר המושב: עו"ד דרור לין
 • דברי פתיחה: שי יקיר, יו"ר עמותת ויקימדיה ישראל
 • דברי פתיחה: פרופ' ניב אחיטוב, מנהל אקדמי, מכון נטוויז'ן לחקר האינטרנט, אוניברסיטת תל-אביב.
 • הרצאת פתיחה: סמיואל קליין, חבר הוועד המנהל - קרן ויקימדיה העולמית, אחראי על תפוצת פרויקט "מחשב לכל ילד" (One Laptop per Child) בארצות הברית
 • הרצאת פתיחה: ויקטור מאייר־שנברגר, ראש המרכז לחקר מדיניות מידע וחדשנות באוניברסיטה הלאומית של סינגפור
Delete: On the Virtue of Forgetting in the Digital Age
מאייר-שנברגר דן ביתרונותיה של השכחה בעידן הטכנולוגי, ומבקר את החברה שהטכנולוגיה שלה מאפשרת לה לזכור הכול, ולהעדיף את שמירת הידע על שכיחתו. מאייר-שנברגר מציע גישה הנותנת קול גם למחיקת ידע ויתרונות לשכיחת מידע בעולם הדיגיטלי.
10:35- 12:00 מושב ראשון: ויקיפדיה וטכנולוגית ויקי באקדמיה ובחינוך -- יו"ר המושב: פרופ' שיזף רפאלי, אוניברסיטת חיפה
 • שימוש בטכנולוגיות ויקי בקורס אקדמי -
סקירת מחקר שנערך לבדיקת יעילות טכנולוגיות ויקי בקורס אקדמי
ד"ר נועה אהרוני, אוניברסיטת בר אילן והמכללה האקדמית בית ברל
 • שימוש בטכנולוגיית ויקי בהוראת מדעי־הרוח -
שיטות הלימוד הנהוגות כיום במדעי־הרוח (ובמערכת ההשׂכלה הגבוהה באופן כללי) לא השתנו באופן מהותי מאז הולדת האוניברסיטה המודרנית במאה ה־19. הרצאות באולם, תרגולים וסמינרים עדיין מתנהלים, ובסוף כל סמסטר נערכות בחינות ונכתבות עבודות. בקורסים רבים הדגש הוא עדיין על העברת ידע, כאשר זרימת הידע ברוב המקרים הנה חד־כיוונית: מהמרצה לתלמיד/ה. מהפכת המידע בדור האחרון מחייבת גם את המערכת האקדמית להסתגל למציאות החדשה. ההרצאה תציג את תהליך ההסתגלות לעבודה בוויקי, משני צדי הקתדרה, ואת המעבר מהוראה חד־סטרית ללימוד רב־סטרי.
ד"ר אוֹרי אמיתי, היסטוריה כללית, אוניברסיטת חיפה
 • פוטנציאל יישום סביבת הוויקי כאמצעי ללמידה שיתופית מתוקשבת כפי שהוא משתקף מעמדות הסטודנטים -
סקירת ניסוי לבחינת שילוב סביבת ויקי בחמישה קורסים אקדמיים. ההרצאה תציג את חלק המחקר שבחן את פוטנציאל יישום סביבת הוויקי כאמצעי ללמידה שיתופית מתוקשבת כפי שהוא משתקף מעמדות הסטודנטים.
ד"ר גילה קורץ – המרכז ללמודים אקדמיים, University of Maryland University College
פרופ' יהודית בר-אילן – אוניברסיטת בר-אילן
 • ויקי משחק – אתר הקהילה למשחקים רציניים בהשכלה הגבוהה
שימוש בטכנולוגיות ויקי על מנת לספק מידע ביחס למחקרים וממצאים, ולעודד מוסדות, מרצים וחברי סגל לחלוק מניסיונם ולקחיהם.
פרופ' שיזף רפאלי, בית הספר לניהול, אוניברסיטת חיפה
לימור שגב, בית הספר לניהול, אוניברסיטת חיפה
12:00- 12:40 הפסקה
12:40- 14:35 מושב שני: שימוש בטכנולוגיות ויקי במערכת החינוך בישראל -- יו"ר המושב: ד"ר דני בן צבי, אוניברסיטת חיפה
 • מעבר מ"לימוד" ל"חינוך" ומ"שינון" ל"הבנה" – שימוש בסביבת ויקי במערכת החינוך -
סביבת למידה המבוססת על טכנולוגיית הוויקי מציבה אתגרים לא פשוטים בפני החינוך הגבוה, אך גם פותחת מצע נרחב של אפשרויות לשינוי פני הלמידה וההוראה. רעיונות של שיתופיות, דמוקרטיה, שוויון, דיאלוג, "עריכה שיתופית" הטמונים בבסיס השפה הוויקית, אפשרו לנו לתת דרור לדמיון הפדגוגי שלנו ולממש עקרונות של למידה שיתופית, למידה דיאלוגית, למידה סוציו־קונסטרוקטיביסטית ולמידה רפלקטיבית בחינוך.
ד"ר דני בן צבי, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
 • היבטים של עיצוב סביבה לימודית שיתופית מבוססת ויקי, המשלבת למידה פנים אל פנים עם למידה מקוונת - Blended Learning - וניהול קורס בסביבה זו הלכה למעשה -
הרצאה זאת תעסוק בהיבטים של עיצוב סביבה לימודית שיתופית מבוססת Wiki, המשלבת למידה פנים אל פנים עם למידה מקוונת (Blended Learning) וניהול קורס בסביבה זו הלכה למעשה.
שירי הגני, המגמה לטכנולוגיות בחינוך, אוניברסיטת חיפה
 • שימוש בוויקי להכשרת "נאמני מחשב" בבית ספר יסודי במגזר הערבי
ארגון של תלמידים מוכשרים בבית הספר בתחום התקשוב בנבחרת "נאמני מחשב" נועדה לתעל את כישוריהם לסיוע למורה במהלך השיעור ולהקל על מורה המחשבים בתחזוקת חדר המחשבים. בבית ספר היסודי ג' בכפר בענה, עוצבה סביבת למידה מבוססת ויקי (http://wikitrustees.haifa.ac.il), כדי לתמוך במימוש יעדי ההכשרה של נאמני המחשב ולסייע בעבודתם השוטפת. הגישה להכשרת התלמידים לתפקידם היא של קהילה לומדת שיתופית, המבצעת משימות אישיות וקבוצתיות שונות בהנחייה צמודה של מורה. במסגרת הכנס יוצגו תהליך ההכשרה והיישום בסביבת למידה ועבודה מבוססת Wiki וכן ממצאים ראשוניים מהערכת הפעילות.
ראניה חליל, המגמה לטכנולוגיות בחינוך, אוניברסיטת חיפה
 • הערכת למידה בסביבת ויקי -
לאחרונה אנו עדים לאימוץ נרחב של סביבות למידה/כתיבה שיתופית במוסדות הוראה השונים, אולם עדיין חסרים כלים פורמליים שיעזרו למורים המפעילים מטלות בסביבות אלו בעיצוב ובהערכה של הפעילויות הלימודיות הללו. בהרצאה יוצג מכלול השיקולים הפדגוגיים הנדרשים להילקח בחשבון בעת עיצוב מדדי הערכה ללמידה שיתופית וכן ההרצאה תצביע על מידע שחסר עדיין בטכנולוגית ויקי ושהגשתו למעריך בדרך ידידותית ונגישה תוכל לשפר באופן ניכר את קלות ההערכה בסביבה זו.
ד"ר חגית מישר טל, מרכזת הוראה באוניברסיטה הפתוחה. מרצה עמיתה באוניברסיטת ת"א ובמכללה למנהל
 • "בסביבת ויקי אתה לא לבד – לטוב ולרע" - עמדות מורים כלפי השיתופיות והשקיפות של סביבת ויקי, תוך השוואה בין מורים ותיקים וטירונים
ההרצאה תתמקד בעמדות לומדים כלפי השיתופיות והשקיפות של סביבת וויקי בשתי קבוצות מורים, ותיקים וטירונים, שלמדו בתש"ע. לעמדותיהם יש חשיבות משום שהם הסוכנים דרכם תשולבנה סביבות וויקי בהוראה בבתי ספר.
הרצאת ד"ר יעל פויס, מכללת אורנים
 • "בעין גאוגרפית" – פרויקט משותף של משרד החינוך ואיגוד האינטרנט הישראלי – שימוש בוויקישיתוף באמצעות פרויקט פיקי ויקי בבתי הספר
פרויקט 'פיקיוויקי' (www.pikiwiki.org.il), שהוקם בשיתוף איגוד האינטרנט הישראלי, ויקימדיה ישראל ומט"ח הינו מאגר שיתופי לתמונות בפורמט דיגיטאלי בנושאי היסטוריה, גיאוגרפיה וחברה במדינת ישראל ובארץ ישראל. פריטי המאגר נתרמים על-ידי הציבור הרחב ועל ידי ארכיונים ומוזיאונים ומועלים לאתר על ידי התורמים עצמם. המאגר עומד באינטרנט לרשות הציבור לשימוש חופשי, ללא מגבלות של זכויות יוצרים. מנהלי המיזם ומקימיו רואים במאגר משאב ציבורי הנמצא בנחלת הכלל. המאגר מאפשר שימוש חופשי בתמונות למערכת החינוך כמו גם בסיס לפרויקטים תחרותיים, כגון "ישראל בעין גיאוגרפית" (http://www.pikiwiki.org.il/index.php?action=content&id=31), שבו תלמידי כיתות י' עד י"ב העלו תמונות לאתר 'פיקיויקי' בנושאים מגוונים. מטרת התחרות הייתה לעודד את התלמידים להתבונן ולהכיר את יחסי הגומלין בין האדם לסביבה מנקודת מבטם האישית - באמצעות המצלמה.
שאולה הייטנר, איגוד האינטרנט הישראלי
14:35- 15:05 מושב שלישי: "ויקי ככלי לשיתוף פעולה בין לאומי בין חוקרים" -- יו"ר המושב: פרופ' ניב אחיטוב, אוניברסיטת תל אביב
 • "ויקי ככלי לשיתוף בקהילת חוקרים בין לאומית"
ד"ר דפנה רבן ומיכאל קונג'ה מאוניברסיטת חיפה
 • "משחררים את ויקי" - מאתגרים את גבולות הוויקי בזירה הבינלאומית
אור מנדלסון, הפקולטה למנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב
15:15- 16:15 דיון פתוח: "ויקיפדיה העברית והאקדמיה" -- יו"ר המושב: דוד שי, בירוקרט ויקיפדיה העברית
 • עקרונות העריכה בויקיפדיה (בקצרה)
 • עשה ואל תעשה בבואך לתקן/לערוך ערכים בתחום המקצועי שלך
 • עקרונות שימוש במקורות, מחקר עצמי, הפניה למחקר (שפורסם) מאת מחבר המחקר
 • אמינות ויקיפדיה העברית (האם להתיר לסטודנטים להשתמש בויקיפדיה?)