വിക്കി കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നു

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wiki Loves Children and the translation is 93% complete.


HOME User Group Newsletter 2021
പശ്ചാത്തലം
യൂനിസെഫിന്റെ അവലോകനത്തിൽ ലോകത്തിലെ പകുതിയിലധികം കുട്ടികളും കടുത്ത അക്രമം അനുഭവിക്കുന്നു. ഇതിൽ 64 ശതമാനം കുട്ടികളും ദക്ഷിണേഷ്യയിലാണ് എന്നാണ് കണക്ക്. അതേ ലേഖനത്തിൽ, ഇരയ്‌ക്ക് മാത്രമല്ല, അക്രമത്തിന് സാക്ഷിയായ ആർക്കും, അക്രമത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അത് തടയുകയാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഒരു വിജ്ഞാനകോശത്തിന്റെ ഭാഗമായി, ബാലപീഡനവും അവഗണനയും വിക്കിപീഡിയ സമൂഹങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഒരു മുൻകൈയും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതിനാൽ, ആദ്യമായി, ഞങ്ങൾ ബംഗാളി വിക്കിപീഡിയയിലും വിക്കിപുസ്തകങ്ങളിലും വിക്കി ലവ്സ് ചിൽഡ്രൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റ് വിക്കിപുസ്തകങ്ങളെപ്പോലെ, ബംഗാളി വിക്കിപുസ്തകങ്ങളിലും കുട്ടികൾക്കായി വിക്കിജൂനിയർ എന്നൊരു സംരംഭം ഉണ്ടെങ്കിലും നിലവിൽ മിക്കവാറും അത് നിർജീവമാണ്. അതിനാൽ, ജൂനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതിന്റെ ഉപയോഗം സമ്പുഷ്ടമാക്കുകയും വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഞങ്ങൾ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ്-19 പാൻഡെമിക് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിന് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് (പ്രത്യേകിച്ച് വിക്കിജൂനിയർ) ശിശുസൗഹൃദ ബദലായി മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും.
പതിപ്പുകൾ
വിക്കി കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നു 2021 വിക്കി കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നു 2021 ബംഗാളി വിക്കിപീഡിയയിൽ
വിക്കി കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നു 2021 ബംഗാളി വിക്കിപാഠശാലയിൽ
Wiki Loves Children 2022
ലോഗോ ലോഗോ നിറങ്ങൾ
ഔദ്യോഗിക വിക്കി കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നു #D55400
R213, G84, B0
C0, M61, Y100, K16
#EDEDED
R237, G237, B237
C0, M0, Y0, K7
#000000
R0, G0, B0
C0, M0, Y0, K100