Jump to content

Wikimedia Blog/Drafts/Share a Fact/ksh

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Blog/Drafts/Share a Fact and the translation is 69% complete.
Outdated translations are marked like this.

POSTED Apr 2 2015

Title ideas

  • Weße wigger jävve aan Frünnde övver de Wikkipehdija-Äpp för et Bedrihfßsüßtehm Android

Summary

„En koote Zersammefaßong vum Enhald vun enem Beijdraach, esu zwesche zwanzejj_un aachzesch Wöhd em Blog. Se weed en de zottehte Leste met de Beijdrähsch udder en däm Ratt met de besöndere Beijdrähsch tiräk nävve em Lengk zom mieh lässe.“

  • Metmaacher han 266 neue un fottschteddlesche Ideehje opjebraht, öm de ongerscheide vun de Jeschlääschter en de Projäkte vun de Wikkimehdija-Schtefftong aanzejonn. Donn över de Kmpannje lässe un övver dä iehr Leescher un loor, wat de nähkßte Schredde sin wähde.

Body

Jäz kam_mer leijsch Tatsaache us de Wikkipehdija Äpp för et Bedrihfßsüßtehm Android aan andere igger jävve. Belohr Der heh dä Viddejo, dä zeijsch ene koote Övverbleck dervun. Mer kann sesch dä Viddejo och op YouTube or Vimeo. Dä Viddejo es vum Victor Grigas un schteid onger dä Freije Lezänz CC-BY-SA-3.0.

Have you ever won an argument by finding a fact on Wikipedia? Or maybe you love sharing Wikipedia articles with your friends and family?

Wann_Er meind_et wöhr jät för Üsch, de Äpp för de Wikkipehdija om Bedrihfßsüßtehm Android hädd_en neuje Eijeschaff, di Usch jevalle künnt. Leijsch un flögg künnd Ehr künnt jäz su jenannte Wikkipehdija Tatsaache_Kaate aanlähje — Bellder met enem Täx dä Ühr en ener Sigg ußsöhke künnt — di mer aan jehde wigger jävve kann, för e Beijschpell övver Facebook, Twitter, Google+, e-mail, udder en Täx_Nohreesch.

Anyone can generate and share fact cards from the official Wikipedia Android app developed by the Wikimedia Foundation. Simply choose your favorite article, select some text, and then click the “Share as image” option. The app will pull the main image from the article and apply selected text on top. This card can then be shared with your friends, family, and the world on your communication channel of choice. You can also choose a text-only option if you prefer.

Flökke Ennföhrong

Eezde Schredd: Donn ene Täx ußwähle un makehre.

Share a fact

Der Atikel övver Schtrahßborsch uß de Wikkipehdija obb Änglesch mem Täx makeht, dä mer wigger jävve well.

Et Beld vum Dan Garry onger de freije Lezänz CC-BY-SA-4.0 un et Fotto vum Jonathan Martz onger de freije Lezänz CC-BY-SA-3.0.
Zwaite Schrett: Op „Wiggerjävve“ klekke.

Share a fact2

De Müjjeleschkeite zom Wiggerjävve beim Aanlähje vun Kaate: Et Beld vum Dan Garry onger de freije Lezänz CC-BY-SA-4.0 un et Fotto vum Jonathan Martz onger dä freije Lezänz CC-BY-SA-3.0.
Drette Schredd: En Kaad es doh!

Share a fact3

De Kaad öm se övver de Kannähl un de Mehdije wigger ze jävve.

Et Beld vum Dan Garry onger de freije Lezänz CC-BY-SA-4.0 un et Fotto vum Jonathan Martz onger de freije Lezänz CC-BY-SA-3.0.

This is just one of many other existing features available on the Android app. Other recently added features include:

Read more feature at the end each article, to encourage further exploration

Et Ennjangsbelld aam Aanfng vun jehden Atikel, wo me de Läser met opmärksahm maache well.

En Jallerih me de Bellder vum jannze Atikel, woh mer noh lengs udder rääschß dorsch jonn kann.

Atikelle övver jät, woh mer jrahd en der Nöh vun es, udder wat sesch drop betrick, woh mer jahd es.

Faßjehallde Sigge, woh mer Atikele lässe kann, der ohne aam Internet ze hange.

Wat hallde mer vun heh dä neuje Eijeschaff? Lohd et ons weße. Schrihv en Rökmäldong heh udder jiff su jenannte Wikkipehdija Tatsaache_Kaate aan ons wigger, för e Beijschpell övver Facebook udder Twitter.

Dan Garry, Verwallder vun de Prodokte vun de Wikkimehdija Schtefftong

Notes

Ideas for social media messages promoting the published post:

Twitter (@wikimedia/@wikipedia):

(Tweet text goes here - max 117 characters)

* Hadd_Er jewoß, dat mer jäz anjahbe tiräk vun de @Wikipedia aan singe Fründe wigger jävve kann. Dat jeihd övver de Äpps för et Bedrihfßsüßtehm @<i lang="en" xml:lang="en" dir="ltr" title="„nohjemaate Minsch“">Android</i> un dat vun @<i lang="en" xml:lang="en" dir="ltr" title="„Appel“">Apple</i>.

* Lohß et Wiggerjävve bejenne.

---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------/

Facebook/Google+

  • Lohß et Wiggerjävve bejenne.
  • De Wikkipehdija ze Lässe es jäz en Älehbneß, wat mer aan singe Fründe wigger jävve kann. Dat jeihd tirägg övver de Wikkipehdija-Äpp för et Bedrihfßsüßtehm Android.