Wikimedia Blog/Drafts/Wikisource organizes proofreading contests for its 10th anniversary

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Wikisource organizes proofreading contests for its 10th anniversary[edit]

English[edit]

Wikisource turns 10

November 24th marks the 10th anniversary of Wikisource, once known as Project Sourceberg. To celebrate its creation, book-lovers from around the globe are invited to participate in a proofreading competition held on November 24th. There will be three independent online proofreading contests: the Italian contest, the Catalan contest and the English contest, all of which are run by volunteers and members of the newly founded Wikisource Community User Group. The prizes are sponsored by Wikimedia Italy, Amical Wikimedia and Wikimedia UK, respectively.

Wikisource was born as a project where Wikipedia sources could be hosted to ensure total verifiability through an open proofreading process as guaranteed by the Proofread Page extension. Over time, Wikisource evolved into a more inclusive digital library, the workshop where public domain and freely licensed books are given a second digital life.

With the rise of e-readers and Open Access publications, the role of Wikisource as a provider of free and educational content is paramount. Students can access classical materials and researchers can be sure that what they see on the screen is what was printed on paper or published by a trusted source — all for free.

The 1.4M proofread pages in 63 languages are a testament to the dedication of Wikisourcerors during all these years. The community is working hard to make the project more visible and interconnected. Hopefully you can tell your friends about the contest as well as the trove of knowledge that is Wikisource!

Catalan[edit]

El 24 de novembre farà 10 anys que nasqué Viquitexts, la biblioteca lliure (llavors anomenada Projecte Sourceberg). Per celebrar la seva creació, el diumenge 24 de novembre de 2013 tots els amants dels llibres estan convidats a participar en uns concursos de revisió de pàgines de Viquitexts. Hi haurà tres concursos de revisió en línia independents: el concurs en italià, el concurs en català i el concurs en anglès, tots ells liderats per voluntaris i membres del recentment fundat Wikisource Community User Group. Els premis són patrocinats per Wikimedia Itàlia, Amical Wikimedia i Wikimedia Regne Unit, respectivament.

Viquitexts nasqué com un projecte en el qual es podien allotjar les fonts de la Viquipèdia amb l'objectiu de garantir una verificabilitat total i que, a mes, posseïa un procés de revisió obert (que encara es manté en l'actualitat gràcies a l'Extension:Proofread Page). Durant aquests anys, Viquitets ha anat evolucionant cap a una biblioteca digital molt més inclusiva on es dóna a les obres de llicència lliure o de domini públic una segona vida, digital i accessible.

Amb l'augment de l'ús de lectors electrònics i de publicacions Open Access, el rol de Viquitexts com a proveïdor de contingut educatiu és primordial. Els estudiants poden accedir a materials clàssics, els investigadors es poden assegurar que el que veus a la pantalla és el que estava imprès en paper o publicat per una font reputada, i els lectors en general poden gaudir de les millors transcripcions verificables. I tot això, gratuït.

Els 1,4 milions de pàgines revisades en 63 idiomes testifiquen la dedicació dels usuaris de Viquitexts durant tots aquests anys. La comunitat està treballant incansablement per fer el projecte més visible i interconnectat. Esperem que puguis parlar a les teves amistats dels concursos i del tresor de coneixement que hem estat salvaguardant durant els darrers deu anys.

Notes[edit]

Post by David Cuenca - User:Micru, on behalf of the Wikisource Community User Group