Wikimedia Czech Republic/Mediagrant/Židovské památky v ČR

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Detailní nápověda ke grantu bude dostupná na podstránce vytvořené po jeho schválení.

Téma[edit]

Židovské památky v ČR (dále také: ŽP)

Popis[edit]

Na území ČR je řada krásných židovských památek, které na Wikimedia Commons dosud nemají fotografie (a často ani články) - jedná se především o židovské hřbitovy a synagogy, ať dosud aktivní či bývalé. Cílem grantu je zdokumentovat na fotografiích dosud nezachycené objekty, aby se fotografie daly použít při psaní článků a doplnit do již existujících. Grant by měl pomoci především Wikipedistům, kteří se dokumentaci ŽP dosud věnovali v rámci jiných projektů (např. FČO) nebo po vlastní ose, vítáni však jsou všichni další přispěvatelé.

Pravidla[edit]

Jsou shodná s obecnými pravidly Mediagrantu. Zadáním je pořídit fotografickou dokumentaci (v požadované kvalitě) dvou až několika ŽP – počet závisí na dostupnosti fotografované lokality a „hustotě“ chráněných území v dané oblasti. Výběr objektů k obrazové dokumentaci předpokládám významně usnadní možnost naplánování fotocesty zahrnující žádoucí objekty ostatních součástí mediagrantu (FČO, Chráněná území a památné stromy, apod.). Podmínky proplácení se budou moci kdykoliv změnit a to především při změnách pravidel samotného Mediagrantu, nebude to však mít vliv na již uskutečněné cesty.

Kvalita fotografií[edit]

Hodnotí se kvalita a dokumentační schopnost souboru fotografií. Kvalitní nafocení dosud fotograficky nezdokumentovaných ŽP zahrnuje, lze-li a stojí-li za fotografování:

 • židovský hřbitov: foto brány, foto jednotlivých částí hřbitova, foto obřadní síně, detaily zajímavých náhrobků, panoramatický snímek hřbitova (např. od vstupní brány), fotopohled ven za/přes zeď
 • synagoga: foto objektu jako celku, foto objektu s okolím (např. ulice bývalé židovské čtvrti), foto stavebních detailů, fota interiéru (přestože již v současnosti slouží jiným účelům a pokud je do jejich nitra možný přístup)
Nezdokumentovanou památkou se rozumí doposud chybějící fotografie objektu, existence pouze jediné (přestože akceptovatelné) fotografie památky či 2-3 nekvalitních fotografií na Wikimedia Commons.

Každá fotografie by měla:

 • být kvalitní, v ideálním případě dle standardů Quality images na Commons (včetně minimálního rozlišení fotografií).
 • obsahovat srozumitelný a konkrétní popis česky, lépe i anglicky (tedy nikoli Židovský hřbitov v Kocourkově ale Obřadní síň židovského hřbitova v obci Kocourkov, okres Číčov)
 • být ideálně opatřena souřadnicemi, např. za použití nástroje Geolocator. Vzhledem k mnohdy obtížnému určení přesné lokace jednotlivých náhrobků hřbitova a umístění v interiéru synagog se toleruje použití jedné sady souřadnic pro více fotografií stejného objektu.
 • být opatřena všemi náležitostmi požadovanými na Commons (kategorie, autor, datum, licence,...)

Povinnosti fotografa[edit]

Fotograf

 • je povinen před cestou zkontrolovat, zda objekt dosud opravdu nemá fotodokumentaci
 • před cestou zjistí, zda jsou objekty zamýšlené k fotografování volně přístupné, případně si přístup zajistí, aby na místo nejel zbytečně. Velmi často má o takových informacích přehled místní obecní úřad, jehož telefon se dá většinou zjistit z webových stránek obce.
 • zašle garantům zprávu o fotocestě

Proplácení cestovného a nákladů[edit]

 • V závislosti na dopravním prostředku bude provedeno vyučtování, zpravidla po několika cestách 1x-2x ročně.
 • Samotná cesta za dvěma až pěti památkami se proplácí do vzdálenosti 100 km, při větším počtu objektů či spojení s dalšími dosud nenafocenými objekty do vzdálenosti 200 km. Pořízené fotky památek musí být užitečné v článcích (tj. alespoň jedna ze sady), proto se neproplácí opakované výjezdy za již kvalitně nafocenými objekty. Pokud chcete proplatit cestu za památkou, která článek nemá, je třeba založit alespoň pahýl.

Odhad nákladů[edit]

Jednotlivé ŽP se nacházejí v nepravidelných vzdálenostech od sebe, většinou ve městech a vsích nebo v jejich blízkosti - někdy sice není zcela snadné obvláště hřbitovy nalézt, pokud nejsou zaneseny ve webových mapách, po nalezení objektu se však již fotograf pohybuje na relativně malém prostoru památky a jejího okolí, dá se tedy očekávat, že za jednodenní cestu lze nafotit cca 3 až 8 památek. Vzhledem ke zkušenostem s grantem FČO očekávám, že ke zdokumentování všech památek bude zapotřebí několika let.

Očekávám větší množství nižších plateb v řádu stokorun, které budou různě veliké podle zvoleného dopravního prostředku a najeté vzdálenosti. V závislosti na poloze a roztroušenosti ŽP je reálné nafotografovat kvalitně za jednu cestu méně objektů než např. vesnic v rámci FČO, při kombinaci s dokumentací dalších objektů (např. vsi, lid. architektura, chráněná území) se může jednat o 2-3 ŽP. ŽP bývají taktéž hůře dostupné při použití hromadné dopravy kvůli nutnosti překonávání větších vzdáleností mezi jednotlivými objekty než při fotocestách FČO, kde se nejčastěji dokumentují obce spolu sousedící.

Další věci[edit]

Pokud bude možnost objekt navštívit pouze po zakoupení vstupenky, prosím i o možnost proplacení těchto nepochybných nákladů, vždy samozřejmě proti předloženému účetnímu dokladu.

Garant[edit]

 • cheva (email), která velmi uvítá, bude-li ochoten se zapojit někdo další
 • Jagro - spolugarant
Garant nesmí hodnotit svou vlastní cestu.