Wikimedia Czech Republic/Mediagrant/Digitalizace historických stereodiapozitivů

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Náhled prvního testovacího skenu jednoho z našich studijních diáků.
Anaglyf z téhož skenu.

Draft žádosti[edit]

Tato žádost se v současné době připravuje

Název[edit]

Digitalizace historických stereodiapozitivů

Grant WMF[edit]

Nehodící se škrtněte!

 • Mediagrant
 • Presentation&Outreach

Kdo žádá[edit]

Gampe, Packa

Cíl a rozsah projektu[edit]

Digitalizace stereoskopických diapozitivů evropských měst z druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Celá sbírka obsahuje více než 3000 černobílých skleněných diapozitivů v tehdy klasické velikosti 85 × 170 mm. Diapozitivy jsou majetkem Knihovny geografie PřF UK, která uvolní skeny pod svobodnou licencí. Diapozitivy však nesmí opustit prostor knihovny.

Fáze 0[edit]

V této fázi projektu (listopad 2012 - únor 2013, ukončeno, tiket v trackeru, detaily zde) jsme získávali vědomosti a zkušenosti s podobnými projekty. Na základě jednání s Národním technickým muzeem v Praze a Technickým muzeem v Brně a dalšími jednotlivci a dále na základě testovacích skenů, kdy byly použity různé postupy a různé varianty digitalizace, jsme dospěli k rozhodnutí o optimálním postupu:

 • použijeme skener Epson Perfection V750 Pro
 • primární formát: TIFF nekomprimovaný (nebo TIFF s bezeztrátovou kompresí LZW)
 • rozlišení 1 200 dpi
 • barevná hloubka 24 bit (true color)
 • formát pro zveřejnění na Commons: JPS (nebo JPG)

Zároveň se v této fázi v dubnu 2013 na skeneru Epson Perfection V750 Pro zapůjčeném od Postracha naskenovalo 5 zkušebních diapozitivů (nepocházejí ze sbírky). Získaly se tak zkušenosti ze skenování a

Fáze 1[edit]

V 1. fázi bude tímto způsobem naskenována jedna bedna diapozitivů (50 až 100 kusů). Zde by se měla prakticky ověřit správnost volby technologie a upřesnit časová a materiálová náročnost projektu.

Pro tuto fázi přislíbil zapůjčit dotyčný skener (na dobu asi 1 měsíce) člen sdružení Postrach.

Fáze 2[edit]

Ve 2. fázi bude po případné korekci postupu naskenován zbytek sbírky.

Prospěch projektu[edit]

Přes 3 000 historických fotografií (z let 1850 až 1910) s geografickými tématy z celého světa bude digitalizováno a uvolněno pod svobodnou licencí. Jedná se pravděpodobně o druhou největší sbírku tohoto typu ve střední Evropě.

Požadovaná částka[edit]

Materiální vybavení[edit]

Fáze 1
 • datové úložiště (externí HDD 6TB RAID1 – asi 12 000 Kč, HDD 2TB RAID1 – asi 5 000 Kč)
 • kvalitní stojanová lupa (asi 2 000 Kč, bude upřesněno)
 • čistící roztoky a materiál
Fáze 2
Osobní náklady fáze 1 a 2
 • Ve fázi 1 se pokusíme provést vše s minimálními osobními náklady nebo zcela bez nich.
 • V 2. fázi bude zatím neupřesněná částka určena na mzdové náklady, protože vlastní digitalizační práce lze provádět pouze v prostorách knihovny a pouze v jejich pracovních hodinách. Publikace na Commons proběhne vlastními silami, nalezení přesného místa (upřesnění popisu) a kategorizace silami tamní komunity.

Další (nefinanční) požadavky[edit]

 • Při skenování by se použil i pobočkový notebook 2.
 • Současně by bylo zřejmě třeba použít i pobočkový fotoaparát, protože text na rámečcích diapozitivů bude třeba nafotit (rámečky jsou neprůhledné a proto se text na nich neoskenuje).

Další poznámky[edit]

Partnery projektu jsou:

Stanovisko Oka[edit]

Poznámky[edit]