Wikimedia Czech Republic/Mediagrant/Obrazová dokumentace chráněných území a památných stromů v ČR

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Detailní nápověda ke grantu bude dostupná na podstránce WikiProjektu Chráněné území.

Téma[edit]

Co navrhujete za téma?

Obrazová dokumentace chráněných území a památných stromů v ČR

Popis[edit]

Co se má v rámci tématu získávat, a k čemu to bude dobré?

V rámci tématu bude pořízena převážně fotografická obrazová dokumentace chráněných území (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jde o zvláště chráněná území) a památných stromů v České republice.
Obrazová dokumentace bude využita při tvorbě článků vznikajících v rámci projektu Chráněná území na cs:wiki. U památných stromů pak je jako aspekt navíc, hovořící pro jejich dokumentaci i to, že se jedná o objekty, které mohou někdy i nenadále podlehnout zkáze (úder blesku, odumření).
Celkové množství objektů ke zdokumentování překračuje 6000 položek. Z nich je samozřejmě určitá část zdokumentována i když z 3763 památných stromů např. jen asi 300, takže určitě zbývá co nafotit. Z chráněných území je nafocena přibližně třetina všech území v ČR.

Pravidla[edit]

Pořídit fotografickou dokumentaci (v požadované kvalitě) jednoho až několika chráněných území – počet závisí na dostupnosti fotografované lokality a „hustotě“ chráněných území v dané oblasti. Podmínky proplácení se budou moci kdykoliv změnit a to především při změnách pravidel samotného Mediagrantu. Nebude to však mít vliv na již uskutečněné cesty.

Cestovní náklady[edit]

Shodné s obecnými pravidly Mediagrantu. Pamatujte, že je možné již nafocenou lokalitu navštívit v rámci grantu i vícekrát, pokud je k tomu důvod (například výskyt podstatného jevu). Cestovní zprávu je vhodné zaslat do 7 dní od uskutečnění cesty, v odůvodněných případech 14 dní od uskutečnění cesty a taktéž se pokusit nahrávat fotografie v rozumné době od fotografování.

Kvalita fotografií[edit]

Za úspěšné fotografie se považují takové, které se přibližují následujícímu:

 • soubor fotografií má ukázat celkový charakter navštívené lokality (jednoduše - musí být zřejmé, že jde například o lužní les, vysokohorskou louku, skálu, atd.)
 • soubor fotografií by měl prezentovat důvody ochrany (nejčastěji jednotlivé rostliny, hmyz, zvěř,...) a to jednotlivě (například rostlina a její detaily) i zasazené do širšího kontextu (prostředí, kde rostlina roste, kde se živočich vyskytuje,...). Je tedy lepší fotografovat oblast v hlavním období výskytu jevu (pokud je vůbec časově omezen). Samozřejmě cenné a vítané jsou i fotografie z jiného období, pokud jsou encyklopedicky přínosné (zajímavé mohou být například zimní fotografie lokality, kdy výhledu nebrání listí, vzhled a vývoj v oblasti v rámci ročních období,...)
 • jednotlivé fotografie by měly:
  • být kvalitní, v ideálním případě dle se standardů Quality images na Commons (včetně minimálního rozlišení fotografií).
  • obsahovat srozumitelný a konkrétní popis
  • být ideálně opatřeny souřadnicemi, např. za použití nástroje Geolocator
  • být opatřeny všemi náležitostmi požadovanými na Commons (kategorie, autor, datum,...)
  • být licenčně v pořádku

Odhad nákladů[edit]

Očekáváte stovky levných úhrad za měsíc, nebo dvě velké pálky za rok? Na kolik peněz tak asi může vyjít nafocení všeho co by šlo (pokud existuje nějaký konečný limit), a na jak častý přísun nového materiálu se můžeme těšit?

Očekávám větší množství nižších plateb v řádu stokorun, které budou různě veliké v závislosti na zvoleném dopravním prostředku a najeté vzdálenosti. V závislosti na poloze a roztroušenosti chráněných území je reálné nafotografovat kvalitně za jednu cestu méně chráněných území než vesnic v rámci FČO. Během cestování je nutné počítat, že valná část území je špatně dopravně dostupná a buď se musí k nim jít dlouho pěšky (tudíž značně časově náročné), či často hledat složitě cestu autem (nutno okolí projíždět a objíždět). Z toho důvodu je nutné počítat s částečně vyššími náklady, než je případ FČO, kde je cesta snazší a tedy ekonomičtější (častá jízda po polních a jiných špatných komunikacích). Chráněná území bývají taktéž špatně dostupná při použití hromadné dopravy a nutnosti častějšího přejíždění.

Další věci[edit]

Jsou nějaké další věci kromě proplácení cest, které od sdružení Wikimedia potřebujete?

Na konci určitého času (např. 1 roku od spuštění grantu) budu chtít zaslat děkovné dopisy účastníkům poštou, bude potřeba cca 100 až 200 Kč (dle počtu účastníků) na obálky/známky.

Garant[edit]

Kdo se bude o téma starat? To typicky zahrnuje komunikaci s přispívajícími, schvalování příspěvků a poskytování zpětné vazby.