Wikimedia Czech Republic/Revizní komise

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Revizní komise je kontrolní orgán Sdružení. Kontroluje činnost Sdružení mezi Valnými hromadami. Její práva, povinnosti a způsob jednání určují Stanovy a Organizační řád.

Na této stránce uveřejňuje Revizní komise výsledky svých kontrol, zápisy ze zasedání a další informace pro členy Sdružení.

Zápisy[edit]

Seznam všech zápisů ze schůzí a dalších jednání Revizní komise (výsledky kontrol apod.)

Rok 2008[edit]

 • 10. 6. – Zasedání
  Revizní komise zvolila Pavla Hrdličku svým předsedou a přijala plán své činnosti.
 • 24. 9. – Zasedání
  RK rozhodla o provedení první kontroly hospodaření Sdružení.
 • 8. 10. – Kontrola
  RK provedla první kontrolu hospodaření. Nalezla drobné formální nedostatky.

Rok 2009[edit]

 • 28. 2. – Zápis z kontroly
  Revizní komise provedla kontrolu, jak je plněno usnesení Valné hromady z 31. 5. 2008. Kromě drobnějších formálních nedostatků zjistila především problém s dlouhodobým fungováním Sdružení pouze podle orientačního rozpočtu (již napraveno). Konstatovala také problémy vyplývající z malého počtu členů Rady.
 • 14. 3. – Zasedání
  RK odpověděla na některé připomínky k předcházející kontrole a vyzvala k aktualizaci údajů na veřejných stránkách Sdružení.
 • 30. 3. – Zasedání
  RK zkontrolovala oznámení o konání Valné hromady a vyzvala Radu, aby posoudila její uzavřenost z hlediska organizačního řádu. Vydala taky stanovisko, jak posuzovat usnášeníschopnost Rady ve vztahu k počtu jejích členů.
 • 22. 4. – Zápisy z kontrol
  Revizní komise provedla kontrolu nakládání s osobními údaji členů. Současně zkontrolovala i hospodaření za rok 2008 a začátek roku 2009. Nezjistila při tom žádné chyby nebo nedostatky.