Wikimedia Česká republika/cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This is an archived version of this page, as edited by Packa (talk | contribs) at 16:36, 6 April 2009 (poslední zasedání RK). It may differ significantly from the current version.

V rámci projektů Wikimedia Foundation lze použít odkazování na tuto stránku a její podstránky pomocí interwiki [[wmcz:]].

Wikimedia Česká republika (Wikimedia Czech Republic, neformálně česká pobočka Wikimedia) je sdružení spolupracující s americkou nadací Wikimedia Foundation. Často se nazývá pobočkou nadace, ale právně jde o samostatnou českou organizaci.[1]

Pobočka má právní formu občanského sdružení, které vzniklo registrací na Ministerstvu vnitra ČR 6. března 2008. Cílem sdružení je propagace a podpora svobodné tvorby na území České republiky se zaměřením na projekty nadace Wikimedia. Dále organizační pomoc při pořádání akcí, pomoc v otázkách svobodných licencí, zprostředkování komunikace s autory svobodných materiálů, zprostředkování komunikace občanů ČR s nadací Wikimedia Foundation. Konkrétní příklady jsou v kapitole Zvažované aktivity.

Aktuality

Valná hromada

První valná hromada se konala 31. května 2008 v Astronomickém ústavu v Ondřejově. Schválila stanovy a organizační řád tak, jak byly připraveny Přípravným výborem, a vzala na vědomí jeho zprávu. Dále zvolila Radu ve složení che, Okino, egg, Zirland a Revizní komisi ve složení Pavel Hrdlička, Postrach. Plán činnosti a rozpočet na rok 2008 schválila VH toliko v orientační podobě, později bude upřesněn a schválen členskou základnou.

Zasedání Rady

Informace z jednání Rady najdete ve Zprávách z jednání (červen: 4., 10., 20. a 25.; červenec: 9. a 16., září: 10., 18., říjen 22., listopad 20., prosinec 1.).

Termín dalšího jednání rady zatím neurčen.

Zasedání Revizní komise

30. 3. 2009 se konala schůze Revizní komise. Na ní vyzvala Radu, aby posoudila uzavřenost Valné hromady z hlediska organizačního řádu. Vydala taky stanovisko, jak posuzovat usnášeníschopnost Rady ve vztahu k počtu jejích členů.
Další plánovanou akcí je kontrola nakládání s osobními údaji členů a příprava výroční zprávy pro Valnou hromadu 2009.

Podrobnosti ze všech jednání Revizní komise jsou v zápisech.

Přijímání členů

Podmínky členství
 • Věk minimálně 15 let, u nezletilých se vyžaduje souhlas zákonného zástupce
 • Souhlas se stanovami a se zpracováním osobních údajů vyjádřený písemně na přihlášce
 • Ověření totožnosti žadatele (jméno a datum narození dle přihlášky) a schválení členství Radou sdružení
 • Včasná úhrada ročního členského příspěvku
Doporučený postup
 • Vytiskněte si tiskopis přihlášky.
 • Vyplňte ji a doručte osobně některému ze členů rady nebo na zasedání Rady.
 • Při odevzdání přihlášky předložte doklad totožnosti - občanský průkaz, pas, řidičský průkaz nebo odpovídající.
 • O rozhodnutí Rady schválit či zamítnout přihlášku budete vyrozuměni.
 • Po schválení přihlášky obdržíte pokyny jak uhradit členský příspěvek (200 Kč, pro mladší osmnácti let 100 Kč). Učiňte tak do 90 dnů od data rozhodnutí, jinak nárok na přijetí zaniká.
Alternativní postupy

Kontaktujte některého ze členů Rady a dohodněte se s ním, pokud máte zájem:

 • nechat údaje na přihlášce ověřit jiným členem sdružení,
 • postupovat jinak než výše uvedeným způsobem,
 • získat sympatizující členství pro fyzickou nebo i právnickou osobu.

Můžete použít kontakty v sekci #Rada, osobní stránky ve Wikipedii nebo IRC kanál #wikimedia-cz.

Dotazy, připomínky, nápady

Probíhající aktivity

Zvažované aktivity

Zde jsou uvedené některé návrhy na užitečnou činnost, která by se dala s pomocí pobočky provozovat. Pokud vám něco z toho připadá jako dobrý nápad a chtěli byste tomu pomoci, nebo máte nápad jiný, kontaktujte, prosíme, Radu a dohodneme se, jak na to. Priority a vhodnost těchto a dalších aktivit ještě bude projednávat rada WM ČR.

 • Akreditace fotografů – ulehčila by některým fotografujícím členům přístup na různé akce (systém akreditací již funguje na Wikinews, viz Wikinews accreditation policy).
 • S podporou "oficiální pobočky" zorganizovat nafocení míst těžko přístupných veřejnosti, kulturních a architektonických památek, zajímavých průmyslových provozů apod.
 • Kontaktovat manažery zastupující české celebrity se žádostí o fotografie jejich oveček (vysvětlení aspektu dobré fotografie jako dobré PR prezentace jejich klienta).
 • Hledání nových spolupracovníků – oslovení vytipovaných VŠ, příp. VOŠ, s žádostí o spolupráci při tvorbě encyklopedie, vhodnou formou by mohlo být vytvoření souboru kvalitních článků z oboru v rámci bakalářské nebo absolventské práce
  • přednáška/pokec o projektech WMF
  • informační letáky na školách
 • Zlepšování dobrého jména a povědomosti o českých projektech WM – v současné době má většina lidí povědomost pouze o Wikipedii a jsou i tací, kteří vůbec nevědí, o co se jedná. Nemělo by se ale zapomínat i na ostatní projekty v češtině (Wikislovník, Wikiknihy, Wikisource, Wikicitáty, ale i např. Wikimedia Commons).
 • Pořádání konference s mezinárodní účastí – je dobrým zvykem u poboček Wikimedia Foundation pořádat konference. Mívají určité klíčové téma a účastní se jich často i lidé mimo wiki. Není výjimkou nabízet možnost prezentovat i cizincům v cizích jazycích.
 • Hledání copyvií pomocí porovnání textů s fulltext databázemi knihoven, pokud takové jsou.
 • Hledání internetových stránek přebírajících obsah projektů Wikimedia v rozporu se zákony a licenčními podmínkami a případné podnikání právních kroků vůči jejich provozovatelům.

Pobočka, lidé, rada

Slavnostní podpis návrhu na registraci občanského sdružení
Emailová adresa
wm-czzavináčwikimedia.org
Poštovní adresa
Wikimedia Česká republika, Lidická 291/40, Praha 5 – Smíchov, 150 00
22680560
DIČ
CZ22680560

Na uvedené adrese funguje klub Paluba, v němž má pobočka své oficiální sídlo. Schéma kde tento klub najdete, je zde.

Bankovní spojení

Číslo účtu sdružení Wikimedia Česká republika je 3418801001/5500, mezinárodní formát IBAN: CZ38 5500 0000 0034 1880 1001, BIC: RZBCCZPP.

Hospodaření neziskové organizace by mělo být průhledné, a proto nabízíme veřejnosti sledovat všechny pohyby na účtu pomocí služby transparentní účet Wikimedia ČR.

Informace pro dárce:

 • Pokud nám posíláte peníze, číslo vašeho účtu se veřejně nezobrazí, ale je vidět název účtu (u soukromých osob to bývá jméno).
 • Zobrazí se také zpráva pro příjemce. Vyplňte ji, prosím, tak, aby bylo zřejmé, že jde o dar a neuvádějte žádný konkrétní účel. Napište například jen "Dar". Má-li být dar účelově vázaný, je třeba domluvit se předem s hospodářem. Konstantní symbol pro dary je 554, variabilní a specifický symbol nevyplňujte. Dar si můžete odepsat z daní, na což budete potřebovat potvrzení o přijetí částky. Na předání dokladu se domluvte s hospodářem.
 • Přijetí platby na účet nás stojí obecně 7 Kč, při platbě z Raiffeisen bank 5 Kč a složíte-li pro nás hotovost na přepážce, platíme 10 Kč. Větší dary jsou proto výhodnější. Děkujeme!

Rada

Rada je výkonný a statutární orgán sdružení. To znamená, že rada řídí sdružení a jedná s ostatními jeho jménem. Společný e-mail na celou radu je wm-czzavináčwikimedia.org. Členové rady:

Revizní komise

Revizní komise je kontrolní orgán pobočky.

Členové

Seznam členů sdružení je uveden na samostatné stránce.

Stanovy a další dokumenty

Česká verze Stanov a její anglický překlad

Organizační řád sdružení Wikimedia Česká republika

Rozhodnutí přípravného výboru:

Sponzoři

 • Wikimedia Česká republika děkuje společnosti Active 24 za poskytnutí finanční podpory pro registraci a provoz domén.
 • Za poskytování právního poradenství děkujeme advokátní kanceláři Koutná & Slušná.

Odkazy

Poznámky

 1. Wikimedia Česká republika ke svému vzniku potřebovala souhlas Wikimedia Foundation pouze proto, že s ní sdílí prvky z jejího názvu a loga. Tento vztah bude později i smluvně ošetřen.

Wikimedia Czech Republic

Nadace, ostatní pobočky apod.