Wikimedia Danmark/Bestyrelse/Møde 2009-12-28

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
 • Nærværende dokument: Udkast til referat
 • Møde type: Ordinært bestyrelsesmøde - online
 • Tid og sted: 28. december 2010, kl. 21.00 i #wikimedia-danmark

Åbning af mødet[edit]

Valg af referent[edit]

Sekretær Victor Valore valgt.

Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed[edit]

 • Tilstede: Rainer Lippold, Thomas Bredøl, Victor Valore, Finn Nielsen, Jan Friberg, Thyge Larsen
 • Fraværende med afbud:
 • Fraværende: Nils Larsen, Ole Andersen, Simon van Studinski
 • Mødet er beslutningsbygtigt da der er fire fremmødte.

Godkendelse af dagsorden[edit]

Den følgende dagsorden blev godkendt.

 • Åbning af mødet
  • Valg af referent
  • Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed
  • Godkendelse af dagsorden
  • Fastsættelse af næste møde
 • Godkendelse af referat fra forrige møde
 • Formandens orientering
 • Økonomi og medlemmer
 • Aktiviteter
 • Indkomne forslag
  • dk.wikimedia.org
  • intern.wikimedia.dk
 • Eventuelt

Fastsættelse af kommende møder[edit]

Kommende møder fastsat til:

 • Fysisk møde - søndag den 31. januar 2010 kl. 14.00
 • Online møde - tirsdag den 16. marts 2010 kl. 21.00.
 • Fysisk møde - søndag den 9. maj 2010 kl. 14.00.

Lokaler til de to fysiske møder arrangeres af Rainer.

Finn Nielsen melder afbud til mødet den 31/1.

Godkendelse af referat fra forrige møde[edit]

Referat af mødet den 31. oktober, lagt på meta.wikimedia.org af Victor Valore den 31. oktober kl. 11.19 godkendes.

Formandens orientering[edit]

Punktet udgår.

Til orientering har Ole Andersen udsendt en email om oprettelsen af dk.wikimedia.org, som er fuldført fra WMF's side.

Såfremt der er sket andre nævneværdige ting opfordres Ole til at udsende en orienterende mail.

Økonomi og medlemmer[edit]

Thomas Bredøl orienterede om:

 • at vi ikke har fået yderligere medlemmer siden oktober
 • at vi har fået to støtteindbetalinger på tilsammen 600,-
 • at vores likvide status er 1.200,-

Det blev besluttet at lave en "takkeside" på vores hjemmeside. Thomas har opgaven.

I forbindelse med næste års WMF fundraiser i november/december skal vi søge at lave en "mathcing grand" ordning med en dansk sponsor, f.eks. Tuborgs Grønne Fond. Sættes på dagsordenen for det næste møde.

Aktiviteter[edit]

Samarbejde med det Kongelige Bibliotek[edit]

Niels Larsen har tilskrevet KB, men vi kender pt. ikke resultatet. Til opfølgning på næste møde.

Arrangement med lokalhistoriske arkiver[edit]

Intet nyt at berette.

Wiki-Fotodøgn[edit]

Rainer har søgt online kontakt med nogle fotoklubber, følger op med fysiske kontakter i januar. Mere herom på næste møde.

Indkomne forslag[edit]

dk.wikimedia.org[edit]

Vi skal have lavet en fornuftig struktur for siden inden den "åbnes".

Frem til mødet den 31/1 opfordres bestyrelsens medlemmer til at lave en template, som kan behandles og efterfølgende inkluderes på siden.

Vi har pt. ikke administrator adgang, så Ole bedes søge bureakrat status og gøre os andre til admins.

intern.wikimedia.dk[edit]

Der er enighed om at vi har behov for et internt arbejdssted.

Jan Friberg klargører og rundsender informationer.

Eventuelt[edit]

Intet for denne gang.